GAY ile başlayan kelimeler

Başında GAY harfleri bulunan 79 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Gayrikabiliitiraz, Gayrikabilitahmin, Gayrikabilitelafi

16 Harfli Kelimeler

Gayrikabilikıyas

15 Harfli Kelimeler

Gayrikabilişifa

14 Harfli Kelimeler

Gayrimütecanis

13 Harfli Kelimeler

Gayriihtiyari, Gayrimuhtemel, Gayrimuntazam

12 Harfli Kelimeler

Gaybubetinde, Gayretkeşlik, Gayretlenmek, Gayretsizlik, Gayrimuayyen, Gayrimutabık, Gayrimünasip

11 Harfli Kelimeler

Gayretlenme, Gayretlilik, Gayriahlaki, Gayriinsani, Gayrikanuni, Gayrikıyasi, Gayrimahdut, Gayrimahsus, Gayrimemnun, Gayrimenkul, Gayrimeskun, Gayrimümbit, Gayrimümkün, Gayrimüslim, Gayrimüsmir, Gayrinizami

10 Harfli Kelimeler

Gayrımeşru, Gayriciddi, Gayriiradi, Gayrikabil, Gayrilayık, Gayrimakul, Gayrimalum, Gayrimesul, Gayrimeşru, Gayrimezru, Gayrisıhhi, Gayrişuuri, Gayrivarit, Gayrivazıh

9 Harfli Kelimeler

Gayretkeş, Gayretsiz, Gayriakli, Gayriilmi, Gayrikafi, Gayrisafi, Gayrivaki

8 Harfli Kelimeler

Gaybubet, Gayfaltı, Gaymıkam, Gayretli, Gayurmuş, Gayzerit

7 Harfli Kelimeler

Gayakol, Gaybana, Gaydacı, Gayesiz, Gayetle, Gayınna

6 Harfli Kelimeler

Gayeli, Gayret, Gayzer

5 Harfli Kelimeler

Gayda, Gayet, Gayfa, Gayır, Gayrı, Gayri, Gayur, Gayya

4 Harfli Kelimeler

Gaye, Gayr, Gayz

Bazı GAY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


gaybana : kaybolasıca, hayırsız
gaybubetinde : yokluğunda
gayda : şarkı, türkü, tulum
gayeli : amaçlı
gayesiz : amaçsız, bîgaye
gayet : pek, çok
gayfaltı : kahvaltı
gaymıkam : kaymakam
gayret : çaba, koruma, esirgeme, çiger, hız, himmet, mücahede, uğraş
gayretkeş : çalışkan, kayıran
gayrı : artık, başka, diğer, gayri
gayriahlâkî : ahlâksızca
gayriihtiyarî : istemeksizin, düşünmeden
gayriiradî : istençsiz, iradesiz, istenç dışı
gayrikabil : olamaz, olamayacak
gayrikabilişifa : onulmaz
gayrikabilitahmin : kestirilemez, beklenmedik
gayrikâfi : yetersiz, yetmez
gayrikanunî : yasa dışı
gayrilâyık : yakışmaz, yakışıksız
gayrimahsus : duyulmaz, sezilmez
gayrimakul : saçma
gayrimalûm : bilinmeyen, bilinmez, bilinmedik
gayrimemnun : kızgın

Bazı GAY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


gayrimakul :

TDK:
sıfat Akla aykırı, saçma

gayrimuayyen :
TDK:
sıfat Belirsiz

GAY ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Gayya Kuyusu - Yazar: Emine Semiye

Kelime Bulma Motoru