GAY ile başlayan kelimeler

Başında GAY harfleri bulunan 79 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Gayrikabiliitiraz, Gayrikabilitahmin, Gayrikabilitelafi

16 Harfli Kelimeler

Gayrikabilikıyas

15 Harfli Kelimeler

Gayrikabilişifa

14 Harfli Kelimeler

Gayrimütecanis

13 Harfli Kelimeler

Gayriihtiyari, Gayrimuhtemel, Gayrimuntazam

12 Harfli Kelimeler

Gaybubetinde, Gayretkeşlik, Gayretlenmek, Gayretsizlik, Gayrimuayyen, Gayrimutabık, Gayrimünasip

11 Harfli Kelimeler

Gayretlenme, Gayretlilik, Gayriahlaki, Gayriinsani, Gayrikanuni, Gayrikıyasi, Gayrimahdut, Gayrimahsus, Gayrimemnun, Gayrimenkul, Gayrimeskun, Gayrimümbit, Gayrimümkün, Gayrimüslim, Gayrimüsmir, Gayrinizami

10 Harfli Kelimeler

Gayrımeşru, Gayriciddi, Gayriiradi, Gayrikabil, Gayrilayık, Gayrimakul, Gayrimalum, Gayrimesul, Gayrimeşru, Gayrimezru, Gayrisıhhi, Gayrişuuri, Gayrivarit, Gayrivazıh

9 Harfli Kelimeler

Gayretkeş, Gayretsiz, Gayriakli, Gayriilmi, Gayrikafi, Gayrisafi, Gayrivaki

8 Harfli Kelimeler

Gaybubet, Gayfaltı, Gaymıkam, Gayretli, Gayurmuş, Gayzerit

7 Harfli Kelimeler

Gayakol, Gaybana, Gaydacı, Gayesiz, Gayetle, Gayınna

6 Harfli Kelimeler

Gayeli, Gayret, Gayzer

5 Harfli Kelimeler

Gayda, Gayet, Gayfa, Gayır, Gayrı, Gayri, Gayur, Gayya

4 Harfli Kelimeler

Gaye, Gayr, Gayz

Bazı GAY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


gaybubet : yokluk, bulunmayış
gayda : şarkı, türkü, tulum
gayesiz : amaçsız, bîgaye
gayet : pek, çok
gayfa : kahve, kahvehane
gayınna : kaynana
gaymıkam : kaymakam
gayr : başkası, yabancı
gayret : çaba, koruma, esirgeme, çiger, hız, himmet, mücahede, uğraş
gayretkeş : çalışkan, kayıran
gayretli : çalışkan, acar, aşur, ceben, çabacı, çigen, çigendik, gayur
gayri : artık, başka, diğer, gayrı, maada
gayriciddî : lâubalî, ciddiyetsiz
gayriilmî : bilim dışı
gayriiradî : istençsiz, iradesiz, istenç dışı
gayrikabil : olamaz, olamayacak
gayrikabilikıyas : karşılaştırılamaz, ölçülemez, bambaşka
gayrikabilitahmin : kestirilemez

Bazı GAY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


gayzer :

TDK:
isim, jeoloji Kaynaç

GAY ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


TEVBE - 47: Eğer içinizde (onlar da savaşa) çıksalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmazdı ve mutlaka fitne çıkarmak isteyerek aranızda koşarlardı. İçinizde, onlara iyice kulak verecekler de vardır. Allah zalimleri gayet iyi bilir.
AHZAP - 54: Bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de şüphe yok ki Allah, her şeyi gayet iyi bilmektedir.
YASİN - 79: De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir.

Kelime Bulma Motoru