Gİ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 57 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Kahverengi

8 Harfli Kelimeler

Beslengi, Düzdizgi, Herhangi, Külrengi

7 Harfli Kelimeler

Aganigi, Belirgi, Bendegi, Çekilgi, Çevirgi, Devingi, Döşengi, Nirengi, Tebisgi, Tedirgi, Yenilgi

6 Harfli Kelimeler

Edilgi, Ertegi, Frengi, İrişgi, Üzengi, Zadegi

5 Harfli Kelimeler

Belgi, Bengi, Bergi, Bezgi, Bilgi, Bingi, Çelgi, Çengi, Çergi, Çizgi, Delgi, Dergi, Dingi, Dizgi, Gergi, Hangi, Rengi, Sergi, Sevgi, Sezgi, Silgi, Vergi, Yengi, Yergi, Yeygi

4 Harfli Kelimeler

Ergi, Evgi, Eygi, Ezgi, Ilgi, İlgi, İvgi, Tögi, Ülgi, Yogi

Bazı Gİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


belgi : şiar, duyuş, alâmet, nişan, kesit
belirgi : bulgu, sendrom
bendegî : kulluk, kölelik
bengi : ölümsüz, ebedî, sonsuz, mengü
beslengi : hizmetçi, evlâtlık, besleme
bezgi : süs, bezek
bilgi : malûmat, vukuf, eğitim, öğretim, araştırma, anlayış, öğrenme, bilim, bel, bellenti, bil, bilgelik, bilgü, bili, çap, elinde büyümek, fen, gelenek, güneş, haber, kara haber, katkı, katkıda bulunmak, kemal, marifet, olgunluk sınavı, ödev bilgisi, selen, yarışma, yoklamak
çekilgi : inziva, römork

Bazı Gİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


belgi :

TDK:
1. isim Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, alamet, nişan
2. Şiar

bingi :
TDK:
isim, mimarlık Kemerler üzerine oturtulmuş kubbe ile kemerlerin arasını kapatan üçgen biçimindeki kubbe parçalarından her biri

gergi :
TDK:
1. isim Perde
2. İp, kayış, tel vb.ni gerginleştirme işinde kullanılan araç

Gİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Taşlıtarla'daki Ev - Herhangi Bir Roman Kitabıdır - Yazar: İlhami Bekir Tez
Hangi İstanbul - Yazar: Sevil Bayer
Edebiyat Bilgi ve Kuramları - Yazar: Mustafa Ayyıldız
Ontolojinin Işığında Bilgi - Yazar: Nicolai Hartmann
Hangi Laiklik - Yazar: Attilâ İlhan
1. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildirileri - Yazar: Kolektif
Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı - Yazar: Rasim Özdenören
Bilgi Çağında Körlük - Yazar: Hüsamettin Aydın
Hangi Düş Diğerine Gebe - Yazar: Abdulcebbar Avcı
Bilgi Çağında Körlük - Yazar: Hüsamettin Aydın

Gİ ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


NUH - 19, 20: Allah, onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz diye, yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır.

Kelime Bulma Motoru