Gİ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 57 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Kahverengi

8 Harfli Kelimeler

Beslengi, Düzdizgi, Herhangi, Külrengi

7 Harfli Kelimeler

Aganigi, Belirgi, Bendegi, Çekilgi, Çevirgi, Devingi, Döşengi, Nirengi, Tebisgi, Tedirgi, Yenilgi

6 Harfli Kelimeler

Edilgi, Ertegi, Frengi, İrişgi, Üzengi, Zadegi

5 Harfli Kelimeler

Belgi, Bengi, Bergi, Bezgi, Bilgi, Bingi, Çelgi, Çengi, Çergi, Çizgi, Delgi, Dergi, Dingi, Dizgi, Gergi, Hangi, Rengi, Sergi, Sevgi, Sezgi, Silgi, Vergi, Yengi, Yergi, Yeygi

4 Harfli Kelimeler

Ergi, Evgi, Eygi, Ezgi, Ilgi, İlgi, İvgi, Tögi, Ülgi, Yogi

Bazı Gİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


aganigi : aşk, sevişme
belgi : şiar, duyuş, alâmet, nişan, kesit
bendegî : kulluk, kölelik
bengi : ölümsüz, ebedî, sonsuz, mengü
bezgi : süs, bezek
bilgi : malûmat, vukuf, eğitim, öğretim, araştırma, anlayış, öğrenme, bilim, bel, bellenti, bil, bilgelik, bilgü, bili, çap, elinde büyümek, fen, gelenek, güneş, haber, kara haber, katkı, katkıda bulunmak, kemal, marifet, olgunluk sınavı, ödev bilgisi, selen, yarışma, yoklamak
çekilgi : inziva, römork
çizgi : çizi, hat, temel

Bazı Gİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


bingi :

TDK:
isim, mimarlık Kemerler üzerine oturtulmuş kubbe ile kemerlerin arasını kapatan üçgen biçimindeki kubbe parçalarından her biri

delgi :
TDK:
isim, teknik Matkap

gergi :
TDK:
1. isim Perde
2. İp, kayış, tel vb.ni gerginleştirme işinde kullanılan araç

Gİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Hangi İstanbul - Yazar: Sevil Bayer
Edebiyat Bilgi ve Kuramları - Yazar: Mustafa Ayyıldız
Ontolojinin Işığında Bilgi - Yazar: Nicolai Hartmann
Hangi Laiklik - Yazar: Attilâ İlhan
1. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildirileri - Yazar: Kolektif
Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı - Yazar: Rasim Özdenören
Bilgi Çağında Körlük - Yazar: Hüsamettin Aydın
Hangi Düş Diğerine Gebe - Yazar: Abdulcebbar Avcı
Bilgi Çağında Körlük - Yazar: Hüsamettin Aydın
Hangi Düş Diğerine Gebe - Yazar: Abdulcebbar Avcı

Gİ ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


ŞURA - 10: Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek, Allah'a mahsustur. İşte, bu Allah, benim Rabbimdir. O'na dayandım ve O'na yönelirim.
MÜNAFİKUN - 10: Herhangi birinize ölüm gelip de: Rabbim! Beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam! demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan harcayın.
TEVBE - 124: Herhangi bir sûre indirildiği zaman onlardan bir kısmı der ki: «Bu sizin hanginizin imanını artırdı?» İman edenlere gelince (bu sûre) onların imanlarını artırır ve onlar sevinirler.

Kelime Bulma Motoru