GİZ ile başlayan kelimeler

Başında GİZ harfleri bulunan 41 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Giziletimcilik, Gizliolmayarak

13 Harfli Kelimeler

Gizdökümlemek

12 Harfli Kelimeler

Gizaçımlamak, Gizlenilecek, Gizyazılamak

11 Harfli Kelimeler

Giziletimci, Gizlenilmek, Gizlenmeyen

10 Harfli Kelimeler

Gizemcilik, Gizlemeden, Gizlenilme, Gizlicilik, Gizlilikle

9 Harfli Kelimeler

Gizlenmek, Gizlenmiş, Gizsömürü, Gizyazılı

8 Harfli Kelimeler

Gizdöküm, Gizdüzen, Gizemsel, Gizilgüç, Gizlemek, Gizlemli, Gizlenen, Gizleniş, Gizlenme, Gizleyen, Gizleyiş, Gizlilik

7 Harfli Kelimeler

Gizaçım, Gizemci, Gizemli, Gizleme, Gizlice

6 Harfli Kelimeler

Gizlem, Gizmen

5 Harfli Kelimeler

Gizem, Gizil, Gizli

3 Harfli Kelimeler

Giz

Bazı GİZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


gizem :

TDK:
isim Sır

gizemli :
TDK:
sıfat Gizem niteliğinde olan veya içinde gizem bulunan, esrarengiz
"Düşünüyorum da gizemli bir korkudan başka pek bir şey anımsamıyorum." - N. Meriç

gizil :
TDK:
sıfat Potansiyel

GİZ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Giz Ve Sis - Yazar: Hilal Karahan
Gölgede Gizlenen Sevgili - Yazar: Mehmet Işık
Güz Zamanı Giz - Yazar: Ceylin Öztarhan
Giz Yolculukları - Yazar: Nevra Bucak
Aynada Gizlenen Güzel - Renkli - Yazar: Mahmut Kaplan
İçimdeki Giz - Yazar: Marquies De Sade
Aynada Gizlenen Güzel - Renkli - Yazar: Mahmut Kaplan
Giz Üstü Mektup - Yazar: Ali Balkız

GİZ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜ'MİN - 28: Firavun ailesinden olup, imanını gizleyen bir mümin adam şöyle dedi: Siz bir adamı «Rabbim Allah'tır» diyor diye öldürecek misiniz? Halbuki o, size Rabbinizden apaçık mucizeler getirmiştir. Eğer o yalancı ise yalanı kendisinedir. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiğinin (azâbın), bir kısmı olsun gelip size çatar. Şüphesiz Allah, haddi aşan, yalancı kimseyi doğru yola eriştirmez.
NİSA - 37: Bunlar cimrilik eden ve insanlara da cimriliği tavsiye eden, Allah'ın kendilerine lütfundan verdiğini gizleyen kimselerdir. Biz, kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırladık.

Kelime Bulma Motoru