HA ile başlayan N ile biten kelimeler

Başında HA harfleri bulunan ve N ile biten 60 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Harmancıkakalan

12 Harfli Kelimeler

Halüsinasyon

11 Harfli Kelimeler

Halkbilimin, Hatırlatsın

10 Harfli Kelimeler

Hareketten, Haşırdayan, Hatırlanan, Hazırlayan, Hazmolulan

9 Harfli Kelimeler

Hakikaten, Hamdolsun, Hartlagan, Hartlağan

8 Harfli Kelimeler

Hafiften, Halinden, Hamsinin, Harcanan, Harfiyen, Hartadan, Hasbeten, Hassaten, Hatırdan, Havlıcan, Haybeden

7 Harfli Kelimeler

Hafakan, Hakuran, Halojen, Hamilen, Hanuman, Hanüman, Haricen, Havadan, Havanın, Hayalen, Hazırun, Haziran

6 Harfli Kelimeler

Haktan, Hamdan, Hamsin, Handan, Harman, Haydin, Hayran, Hayvan

5 Harfli Kelimeler

Hakan, Halon, Haman, Hanan, Harın, Hasan, Haşin, Hatun, Havan, Hayın, Hazan, Hazen, Hazın, Hazin

4 Harfli Kelimeler

Hain

3 Harfli Kelimeler

Han

Bazı HA ile başlayan N ile biten kelimelerin eş anlamlıları


hafakan : sıkıntı, çarpıntı, afakan
hafiften : hafifçe
hain : çıyan, domuz, harın, hayın, ibne, köpoğlu, mayası bozuk, yılan gibi
hakan : türk, han, ilhan, kağan, melik
haktan : ecnef
hakuran : kumru
hâlinden : yaşama sevinci
halkbilimin : halkbilgisi
halojen : klor
halon : brom
halüsinasyon : birsam
haman : harman
hamdan : ham, işlenmemiş
hamdolsun : tanrı'ya şükür
hamsinin : kaygana
han : hakan, hükümdar, imparator, eğlek, kağan, ulukan
handan : şen, neşeli
hanüman : ocak
harcanan : bir avuç altının olacağına bir avuç topr
hareketten : uyuşturucu
harfiyen : değiştirmeksizin, kelimesi kelimesine
harın : hain, huysuz, obur
haricen : dıştan, dışarıdan, dışardan
harman : tütün, haman

Bazı HA ile başlayan N ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


harfiyen :

TDK:
zarf Harfi harfine
"Daha sonra olacakları harfiyen bilmeme rağmen, ben bile kıvanç duyardım o an orada bulunmaktan." - E. Şafak

haşin :
TDK:
1. sıfat Sert, kırıcı, gönül kırıcı
"Bu ağlamayacak kadar keskin, sert, haşin çocuk yüzü birdenbire bir yağmur gibi ağlamaya başladı." - S. F. Abasıyanık
2. zarf Sert, kırıcı, gönül kırıcı bir biçimde
"Öyle ani ve haşin çıkmıştı ki bu soru, karşıdaki boş bulunup ismini söyledi." - E. Şafak

hazin :
TDK:
sıfat Hüzünlü
"Her şey dayanılmayacak kadar hazindi." - A. İlhan

HA ile başlayan N ile biten İlçe isimleri

Havran (Balıkesir)
Han (Eskişehir)
Harran (Şanlıurfa)

HA ile başlayan N ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Hakan Albayrak Kitabı - Yazar: Hakan Albayrak
Hakan Günday Seti - 8 Kitap Takım - Yazar: Hakan Günday
Sürgünde Bir Hakan - Yazar: Aydın Çakmak
II.Abdülhamid'in Hatıra Defteri Ulu Hakan mı Kızıl Sultan mı - Yazar: Kolektif

Kelime Bulma Motoru