HA ile başlayan N ile biten kelimeler

Başında HA harfleri bulunan ve N ile biten 60 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Harmancıkakalan

12 Harfli Kelimeler

Halüsinasyon

11 Harfli Kelimeler

Halkbilimin, Hatırlatsın

10 Harfli Kelimeler

Hareketten, Haşırdayan, Hatırlanan, Hazırlayan, Hazmolulan

9 Harfli Kelimeler

Hakikaten, Hamdolsun, Hartlagan, Hartlağan

8 Harfli Kelimeler

Hafiften, Halinden, Hamsinin, Harcanan, Harfiyen, Hartadan, Hasbeten, Hassaten, Hatırdan, Havlıcan, Haybeden

7 Harfli Kelimeler

Hafakan, Hakuran, Halojen, Hamilen, Hanuman, Hanüman, Haricen, Havadan, Havanın, Hayalen, Hazırun, Haziran

6 Harfli Kelimeler

Haktan, Hamdan, Hamsin, Handan, Harman, Haydin, Hayran, Hayvan

5 Harfli Kelimeler

Hakan, Halon, Haman, Hanan, Harın, Hasan, Haşin, Hatun, Havan, Hayın, Hazan, Hazen, Hazın, Hazin

4 Harfli Kelimeler

Hain

3 Harfli Kelimeler

Han

Bazı HA ile başlayan N ile biten kelimelerin eş anlamlıları


hafiften : hafifçe
hain : çıyan, domuz, harın, hayın, ibne, köpoğlu, mayası bozuk, yılan gibi
haktan : ecnef
hakuran : kumru
hâlinden : yaşama sevinci
halkbilimin : halkbilgisi
halojen : klor
halon : brom
hamdan : ham, işlenmemiş
hamdolsun : tanrı'ya şükür
hamsinin : kaygana
han : hakan, hükümdar, imparator, eğlek, kağan, ulukan
hanân : acıma, merhamet
handan : şen, neşeli
hanuman : ocak
hanüman : ocak
harcanan : bir avuç altının olacağına bir avuç topr
hareketten : uyuşturucu
harfiyen : değiştirmeksizin, kelimesi kelimesine
harın : hain, huysuz, obur
harmancıkakalan : akalan
hartlagan : ağaçkakan
hartlağan : ağaçkakan
hasan : güzellik, iyilik
hasbeten : karşılıksız, parasız, bedava
hassaten : ayrıca, özellikle, bilhassa
haşırdayan : haşırtılı

Bazı HA ile başlayan N ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


hamsin :

TDK:
isim Erbainden sonra gelen, 31 Ocak ta başlayan elli günlük kış dönemi

hassaten :
TDK:
zarf Özellikle
"Bu bazı demagogların hassaten seçim propagandalarında kullandığı boş laflardan biri değildir." - Y. K. Karaosmanoğlu

HA ile başlayan N ile biten İlçe isimleri

Havran (Balıkesir)
Han (Eskişehir)
Harran (Şanlıurfa)

HA ile başlayan N ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Gurur ve Önyargı - Hasan Ali Yücel Klasikleri - Yazar: Jane Austen
Yeraltından Notlar - Hasan Ali Yücel Klasikleri - Yazar: Fyodor...
Suç ve Ceza - Hasan Ali Yücel Klasikleri - Yazar: Fyodor...
İnsan Neyle Yaşar? - Hasan Ali Yücel Klasikleri - Yazar: Lev...
Bir İdam Mahkumunun Son Günü - Hasan Ali Yücel Klasikleri - Yazar: Victor Hugo
Dörtlükler - Hasan Ali Yücel Klasikleri - Yazar: Ömer Hayyam
Kumarbaz - Hasan Ali Yücel Klasikleri - Yazar: Fyodor...
Genç Werther'in Acıları - Hasan Ali Yücel Klasikleri - Yazar: Johann...
Babalar ve Oğullar - Hasan Ali Yücel Klasikleri - Yazar: Ivan...
Karamazov Kardeşler - Hasan Ali Yücel Klasikleri - Yazar: Fyodor...

HA ile başlayan N ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜ'MİN - 23, 24: Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimiz ve apaçık hüccetle, Firavun, Hâmân ve Karun'a gönderdik. Onlar: Bu, çok yalancı bir sihirbazdır! dediler.
KASAS - 8: Nihayet Firavun ailesi onu yitik çocuk olarak (nehirden) aldı. O, sonunda kendileri için bir düşman ve bir tasa olacaktı. Şüphesiz Firavun ile Hâmân ve askerleri yanlış yolda idiler.

Kelime Bulma Motoru