HAS ile başlayan kelimeler

Başında HAS harfleri bulunan 83 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Hastalıkbilimsel

14 Harfli Kelimeler

Hasbetenlillah, Hastalandırmak

13 Harfli Kelimeler

Hastalandırma, Hastalıkbilim

12 Harfli Kelimeler

Hasekiküpesi, Hastahanelik

11 Harfli Kelimeler

Hasbelkader, Hasetlenmek, Hasılıkelam, Hasırlanmak, Hasrolunmak, Hastalanmak, Hastalanmaz, Hastalıklar

10 Harfli Kelimeler

Hasatçılık, Hasetçilik, Hasetlenme, Hasırcılık, Hasırlamak, Hasırlanma, Hasrolunma, Hassasiyet, Hastalanış, Hastalanma, Hastalıklı

9 Harfli Kelimeler

Hasebiyle, Hasılatlı, Hasıraltı, Hasırlama, Hasiyetli, Hasretlik, Hasretmek, Hassaslık, Hastahane

8 Harfli Kelimeler

Hasbahçe, Hasbeten, Hasbihal, Hasbilik, Hasetlik, Hasımlık, Hasırotu, Hasislik, Hasretli, Hasretme, Hassaten, Hassiyum, Hastalık, Hasutluk

7 Harfli Kelimeler

Hasarlı, Hasatçı, Hasenat, Hasetçi, Hasetli, Hasımca, Hasırcı, Hasırlı, Hasiyet, Hastane

6 Harfli Kelimeler

Haseki, Hasıla, Hasılı, Haslet, Hasret, Hassas, Hastel, Hasuda

5 Harfli Kelimeler

Hasan, Hasar, Hasat, Hasbi, Hasep, Haset, Hasım, Hasır, Hasis, Haspa, Hassa, Hasse, Hasta, Hasut

4 Harfli Kelimeler

Hasa

3 Harfli Kelimeler

Has

Bazı HAS ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


has : özgü, mahsus, katışıksız, iyi, öze, başmaklık, saf
hasa : hasse, patiska
hasan : güzellik, iyilik
hasar : kırılma, dökülme, bozulgu, yıkılgı
hasatçı : toplama
hasbelkader : tesadüfen
hasbeten : karşılıksız, parasız, bedava
hasbî : sebepsiz
hasbihâl : söyleşi, sohbet
hasbîlik : gönüllülük
hasebiyle : dolayısıyla, haysiyetiyle, nedeniyle, sebebiyle
hasenat : yararlı, iyi
haset : kıskançlık, çekememezlik, günü
hasetçi : kıskanç, günücü
hasetlenmek : kıskanmak, çekememek
hâsılı : kısacası
hâsılıkelâm : hâsılı velkelâm
hasım : düşman, yağı, antagonist
hasis : cimri, pinti, kısmık, bayağı, alçak, demirhindi
hasret : özlem, özlenti

Bazı HAS ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


hasatçı :

TDK:
isim Ürün kaldırma, toplama, ekin biçme işi ile uğraşan kimse

hasırlanmak :
TDK:
nsz Hasırla döşenmek, üstü hasırla örtülmek

hasis :
TDK:
haşiş

HAS ile başlayan İlçe isimleri

Hassa (Hatay)
Hasköy (Muş)
Hasankeyf (Batman)
Hasanbeyli (Osmaniye)

HAS ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Metafor Olarak Hastalık - Aids ve Metaforları - Yazar: Susan Sontag
Aşk Hastalık Mıdır? Değil Midir? - Yazar: Özer Şenödeyici
Güzel Hastalık - Yazar: Gökhan Arslan
Hastalık Şiirleri - Yazar: Bülent Keçeli
Edebiyat ve Hastalık - Yazar: Selçuk Çıkla
Reşat Nuri Günteki'in Romanlarında Hastalık - Yazar: Bâki Asiltürk
Eski Hastalık - Yazar: Reşat Nuri...
Kitap-lık Sayı 61 - Edebiyat ve Hastalık - Yazar: Kolektif

Kelime Bulma Motoru