HU ile başlayan kelimeler

Başında HU harfleri bulunan 116 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Huysuzlaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Hudutlandırmak, Hulyalaştırmak, Huysuzlaştırma

13 Harfli Kelimeler

Hudutlandırma, Hulyalaştırma

12 Harfli Kelimeler

Huylandırmak, Huysuzlanmak, Huysuzlaşmak

11 Harfli Kelimeler

Hudayinabit, Hukuksuzluk, Huluskarlık, Hulyalaşmak, Humbarahane, Hususiyetle, Huylandırma, Huysuzlanış, Huysuzlanma, Huysuzlaşma, Huzursuzluk

10 Harfli Kelimeler

Hukukçuluk, Hulyalaşma, Hurdacılık, Husumetkar, Huysuzluğu, Huzursuzca

9 Harfli Kelimeler

Hulasaten, Humanizma, Humbaracı, Hunharlık, Hurufilik, Hususiyet, Hususuyla, Huylanmak, Huysuzluk, Huzurunda

8 Harfli Kelimeler

Hudutsuz, Hukuksal, Hulliyat, Huluskar, Hunharca, Hurdahaş, Hurdalık, Hurmalık, Huylanış, Huylanma, Huysuzca, Huzurevi, Huzursuz

7 Harfli Kelimeler

Hububat, Hudutlu, Hukukçu, Hukuken, Hukuklu, Huligan, Hulyalı, Humbara, Hummalı, Hurdacı, Hurufat, Huruşan, Husumet, Huşunet, Huzmeli, Huzurla, Huzurlu

6 Harfli Kelimeler

Huffaş, Hukşat, Hunhar, Hunnak, Hunriz, Hurafe, Hurufi, Hususi, Huylar, Huysuz, Huyunu, Huzura, Huzuru

5 Harfli Kelimeler

Hudut, Hufre, Hukuk, Hulul, Hulus, Hulya, Humar, Humma, Humor, Humus, Hurda, Hurma, Hurra, Huruç, Husuf, Husul, Husus, Husye, Huşki, Hutbe, Hutun, Hutut, Huylu, Huzme, Huzur

4 Harfli Kelimeler

Huda, Huni, Hunu, Hura, Hurç, Huri, Huşu

3 Harfli Kelimeler

Huğ, Hun, Huş, Huy

2 Harfli Kelimeler

Hu

Bazı HU ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


hu : neredesin!
hububat : tahıl
hudut : sınır, uç, son
hudutlandırmak : sınırlandırmak
hudutsuz : sınırsız
huffâş : yarasa
hufre : ahd, söz
hukuksal : hukukî, tüzel
hulliyat : takı
hulûskârlık : içtenlik
humbarahane : kumbarahane
hummalı : sürekli, sıkı, yoğun, hararetli
humor : gülmece
hunharlık : zalimlik, kasaplık
huni : ağızlık, çavuş
hunnak : anjin, boğak, farenjit
hunriz : kanlı
hunu : tas
hura : hurra
hurdahaş : paramparça
huruç : çıkma, çıkış, göç
husul : olma, oluş, oluşma
husumet : düşmanlık, yağılık, hasımlık, sertlik
hususiyetle : bilhassa
hususuyla : özellikle, hele
husye : testis, er bezi, torba
hûtun : tezevvüc, teehhül, damatlık

Bazı HU ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


huğ :

TDK:
isim Çubuk veya kamıştan yapılmış bağ ve bahçe kulübesi
"İlkin başlarını sokacakları bir kerpiç huğ yaptılar." - O. Kemal

humar :
TDK:
isim İçki veya uyku sersemliği

humbara :
TDK:
isim, tarih Demir veya tunçtan dökülmüş, yuvarlak ve boş olan içine patlayıcı maddeler doldurulup havan topu veya el ile atılan, yuvarlak bir bomba türü, kumbara
"Fakat tam eline almıştı ki, humbara patlayıverdi." - İ. O. Anar

HU ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Nesimi ve Hurufilik Kitabı - Yazar: Özer Şenödeyici
Memleket Yazıları 11 - İnsanlık Halleri Huy Arabeskleri - Yazar: Refik Halit Karay

HU ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 10: Bilinmelidir ki inkâr edenlerin ne malları ne de evlâtları Allah huzurunda kendilerine bir fayda sağlayacaktır. İşte onlar cehennemin yakıtıdır.
SECDE - 12: O günahkârların, Rableri huzurunda başlarını öne eğecekleri, «Rabbimiz! Gördük duyduk, şimdi bizi (dünyaya) geri gönder de, iyi işler yapalım, artık kesin olarak inandık» diyecekleri zamanı bir görsen!.
ALİ İMRAN - 158: Andolsun, ölseniz de öldürülseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız.

Kelime Bulma Motoru