İ ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında İ harfleri bulunan 11 harfli 111 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

İçindekiler, İçlendirmek, İçsürdürücü, İçtenliksiz, İçtensizlik, İdaresizlik, İddialaşmak, İddiasızlık, İdealistlik, İdeolojinin, İdmansızlık, İdraksizlik, İffetsizlik, İfritleşmek, İftariyelik, İftiracılık, İğrendirici, İğrendirmek, İğrengenlik, İhmalkarlık, İhtiyaçları, İhtiyarlama, İkbalperest, İkindiüzeri, İkiyüzlülük, İktisadiyat, İlamaşallah, İlgilenilen, İlginçleşme, İlintilemek, İliştirilme, İlkelleşmek, İllüzyonist, İllüzyonizm, İlmiklenmek, İlsizleşmek, İmajinasyon, İmambayıldı, İmrendirmek, İnançsızlık, İnandırılma, İnanmayınız, İncelemeden, İnceleyerek, İncitmebeni, İndirgenlik, İndirgenmek, İndirgeyici, İngiltereli, İnsafsızlık, İnsancıllık, İnsaniyetli, İnsanlaşmak, İnsanlığına, İnsektaryum, İnşaatçılık, İntegrasyon, İpliklenmek, İpnotizmacı, İpnotizmalı, İradesizlik, İrredantizm, İskillenmek, İslamlaşmak, İspatlanmak, İspençiyari, İspiyonlama, İstatistiki, İsteklenmek, İsteksizlik, İstemeyerek, İstemsizlik, İstenççilik, İstenilmeme, İstiflenmek, İstikrarsız, İstilacılık, İstilzaziye, İstralyalar, İstrongilos, İsyankarlık, İşaretlemek, İşaretlenme, İşaretleşme, İşitilmedik, İşitilmemiş, İşkillenmek, İşkilsizlik, İşlemecilik, İşlemleyici, İşletilmesi, İşletmenlik, İşlevsizlik, İşleyemeyen, İşsizlikten, İştahlanmak, İştahsızlık, İtaatsizlik, İtilafçılık, İtinasızlık, İvedilenmek, İvedileşmek, İyileşmemek, İyileştiren, İyilikbilir, İyilikçilik, İyiliksever, İzomerleşme, İzzetinefis, İzzetüikbal, İzzetüikram

Bazı İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


içsürdürücü : müshil
içtenliksiz : samimiyetsiz
içtensizlik : samimiyetsizlik
idraksizlik : anlayışsızlık
iffetsizlik : silisizlik
iğrendirici : pis
ihmalkârlık : savsaklama
ikbalperest : gündüşkünü
ilgilenilen : üst
ilintilemek : teyellemek, ilgilemek
illüzyonist : göz bağcı, sihirbaz
illüzyonizm : göz bağcılık
ilsizleşmek : yurtsuz
incelemeden : ezbere
ingiltereli : ingiliz
insafsızlık : vicdansızlık, gâvurluk, hayıf
isteksizlik : gönülsüzlük, kırıklık, rağbetsizlik
istemeyerek : gönülsüz, istemeye istemeye, kazara, kerhen, zorla
istilzaziye : hoşlanmacılık
istrongilos : izmaritgillerden, ızmaritgillerden
isyankârlık : asilik
işaretlemek : nişanlamak
işitilmemiş : şaşılacak
işkillenmek : pirelenmek, huylanmak, ikirciklenmek, kuşku uyanmak, midesi bulanmak
işletmenlik : operatörlük
işleyemeyen : kötürüm
iştahlanmak : isteği, taze ot görmüş eşek gibi
itinasızlık : özensizlik
iyileşmemek : hayır etmemek
iyilikbilir : değerbilir, kadirşinas

Bazı İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ikindiüzeri :

TDK:
zarf İkindiüstü
"Kız kardeşim ikindiüzeri bana sıcak, limonlu bir çorba içirdi." - A. Gündüz

isteksizlik :
TDK:
isim İsteksiz olma durumu
"Eskisi gibi çalışmaktan zevk almıyordu. İçinde anlaşılmaz bir isteksizlik vardı." - R. N. Güntekin

itinasızlık :
TDK:
isim Özensizlik

Kelime Bulma Motoru