İ ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında İ harfleri bulunan 11 harfli 111 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

İçindekiler, İçlendirmek, İçsürdürücü, İçtenliksiz, İçtensizlik, İdaresizlik, İddialaşmak, İddiasızlık, İdealistlik, İdeolojinin, İdmansızlık, İdraksizlik, İffetsizlik, İfritleşmek, İftariyelik, İftiracılık, İğrendirici, İğrendirmek, İğrengenlik, İhmalkarlık, İhtiyaçları, İhtiyarlama, İkbalperest, İkindiüzeri, İkiyüzlülük, İktisadiyat, İlamaşallah, İlgilenilen, İlginçleşme, İlintilemek, İliştirilme, İlkelleşmek, İllüzyonist, İllüzyonizm, İlmiklenmek, İlsizleşmek, İmajinasyon, İmambayıldı, İmrendirmek, İnançsızlık, İnandırılma, İnanmayınız, İncelemeden, İnceleyerek, İncitmebeni, İndirgenlik, İndirgenmek, İndirgeyici, İngiltereli, İnsafsızlık, İnsancıllık, İnsaniyetli, İnsanlaşmak, İnsanlığına, İnsektaryum, İnşaatçılık, İntegrasyon, İpliklenmek, İpnotizmacı, İpnotizmalı, İradesizlik, İrredantizm, İskillenmek, İslamlaşmak, İspatlanmak, İspençiyari, İspiyonlama, İstatistiki, İsteklenmek, İsteksizlik, İstemeyerek, İstemsizlik, İstenççilik, İstenilmeme, İstiflenmek, İstikrarsız, İstilacılık, İstilzaziye, İstralyalar, İstrongilos, İsyankarlık, İşaretlemek, İşaretlenme, İşaretleşme, İşitilmedik, İşitilmemiş, İşkillenmek, İşkilsizlik, İşlemecilik, İşlemleyici, İşletilmesi, İşletmenlik, İşlevsizlik, İşleyemeyen, İşsizlikten, İştahlanmak, İştahsızlık, İtaatsizlik, İtilafçılık, İtinasızlık, İvedilenmek, İvedileşmek, İyileşmemek, İyileştiren, İyilikbilir, İyilikçilik, İyiliksever, İzomerleşme, İzzetinefis, İzzetüikbal, İzzetüikram

Bazı İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


içindekiler : kişi, konu, fihrist, dergi, gazete, münderecat, muhteviyat, mündericat
içsürdürücü : müshil
idmansızlık : hamlık
idraksizlik : anlayışsızlık
iğrendirici : pis
ihmalkârlık : savsaklama
ikindiüzeri : ikindiüstü
ilintilemek : teyellemek, ilgilemek
illüzyonist : göz bağcı, sihirbaz
illüzyonizm : göz bağcılık
imajinasyon : imgelem
inançsızlık : imansızlık, itikatsızlık
incitmebeni : kanser
insancıllık : beşeriyetçilik, hümanizm, hümanizma
insaniyetli : mürüvvetli, insan
iradesizlik : istençsizlik
irredantizm : dil, gelenek, kurtarımcılık
ispatlanmak : tanıtlanmak
istatistiki : sayımlamalı
isteksizlik : gönülsüzlük, kırıklık, rağbetsizlik
istikrarsız : dengesiz, kararsız
istralyalar : arma
istrongilos : izmaritgillerden, ızmaritgillerden
isyankârlık : asilik
işitilmemiş : şaşılacak
işlemleyici : algoritma
işletilmesi : elektrik teknikeri, endüstriyel otomasyon teknisyeni, gemi mühendisi, orman endüstri mühendisi
işletmenlik : operatörlük

Bazı İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


iliştirilme :

TDK:
isim İliştirilmek işi

inandırılma :
TDK:
isim İnandırılmak işi

incitmebeni :
TDK:
isim Kanser

İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


TEVBE - 54: Onların harcamalarının kabul edilmesini engelleyen, onların Allah ve Resûlünü inkâr etmeleri, namaza ancak üşenerek gelmeleri ve istemeyerek harcamalarından başka bir şey değildir.

Kelime Bulma Motoru