İ ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında İ harfleri bulunan 11 harfli 111 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

İçindekiler, İçlendirmek, İçsürdürücü, İçtenliksiz, İçtensizlik, İdaresizlik, İddialaşmak, İddiasızlık, İdealistlik, İdeolojinin, İdmansızlık, İdraksizlik, İffetsizlik, İfritleşmek, İftariyelik, İftiracılık, İğrendirici, İğrendirmek, İğrengenlik, İhmalkarlık, İhtiyaçları, İhtiyarlama, İkbalperest, İkindiüzeri, İkiyüzlülük, İktisadiyat, İlamaşallah, İlgilenilen, İlginçleşme, İlintilemek, İliştirilme, İlkelleşmek, İllüzyonist, İllüzyonizm, İlmiklenmek, İlsizleşmek, İmajinasyon, İmambayıldı, İmrendirmek, İnançsızlık, İnandırılma, İnanmayınız, İncelemeden, İnceleyerek, İncitmebeni, İndirgenlik, İndirgenmek, İndirgeyici, İngiltereli, İnsafsızlık, İnsancıllık, İnsaniyetli, İnsanlaşmak, İnsanlığına, İnsektaryum, İnşaatçılık, İntegrasyon, İpliklenmek, İpnotizmacı, İpnotizmalı, İradesizlik, İrredantizm, İskillenmek, İslamlaşmak, İspatlanmak, İspençiyari, İspiyonlama, İstatistiki, İsteklenmek, İsteksizlik, İstemeyerek, İstemsizlik, İstenççilik, İstenilmeme, İstiflenmek, İstikrarsız, İstilacılık, İstilzaziye, İstralyalar, İstrongilos, İsyankarlık, İşaretlemek, İşaretlenme, İşaretleşme, İşitilmedik, İşitilmemiş, İşkillenmek, İşkilsizlik, İşlemecilik, İşlemleyici, İşletilmesi, İşletmenlik, İşlevsizlik, İşleyemeyen, İşsizlikten, İştahlanmak, İştahsızlık, İtaatsizlik, İtilafçılık, İtinasızlık, İvedilenmek, İvedileşmek, İyileşmemek, İyileştiren, İyilikbilir, İyilikçilik, İyiliksever, İzomerleşme, İzzetinefis, İzzetüikbal, İzzetüikram

Bazı İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


idmansızlık : hamlık
illüzyonist : göz bağcı, sihirbaz
ilsizleşmek : yurtsuz
inançsızlık : imansızlık, itikatsızlık
inanmayınız : domuz derisi post olmaz, eski düşman dos
incitmebeni : kanser
insafsızlık : vicdansızlık, gâvurluk, hayıf
insaniyetli : mürüvvetli, insan
insanlığına : sütüne kalmak
irredantizm : dil, gelenek, kurtarımcılık
iskillenmek : pirelenmek
istatistiki : sayımlamalı
isteksizlik : gönülsüzlük, kırıklık, rağbetsizlik
istikrarsız : dengesiz, kararsız
istrongilos : izmaritgillerden, ızmaritgillerden
isyankârlık : asilik
işaretlemek : nişanlamak
işitilmemiş : şaşılacak
işkillenmek : pirelenmek, huylanmak, ikirciklenmek, kuşku uyanmak, midesi bulanmak
işletilmesi : elektrik teknikeri, endüstriyel otomasyon teknisyeni, gemi mühendisi, orman endüstri mühendisi
işletmenlik : operatörlük
işsizlikten : başını bir yere bağlamak, başınıbir yere bağlamak, paslanmak
itinasızlık : özensizlik
iyileştiren : müdâvî
iyilikbilir : değerbilir, kadirşinas
iyiliksever : hayırsever, iyilikçi, bir ağacın gölgesinde bir sürü yatar, hayır sahibi

Bazı İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


idraksizlik :

TDK:
isim İdraksiz olma durumu, anlayışsızlık
"Bu ne idraksizlik, bu ne kabalık, bu ne hayvanlıktı." - Ö. Seyfettin

imrendirmek :
TDK:
-i, -e İmrenmesine yol açmak
"Öyle bir gülümseyiş var ki dudaklarında / Gönüller imrendiren bir tarzda kiraz satış" - E. B. Koryürek

isteklenmek :
TDK:
nsz Bir şeye karşı istek duymak, heveslenmek

Kelime Bulma Motoru