İ ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında İ harfleri bulunan 11 harfli 111 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

İçindekiler, İçlendirmek, İçsürdürücü, İçtenliksiz, İçtensizlik, İdaresizlik, İddialaşmak, İddiasızlık, İdealistlik, İdeolojinin, İdmansızlık, İdraksizlik, İffetsizlik, İfritleşmek, İftariyelik, İftiracılık, İğrendirici, İğrendirmek, İğrengenlik, İhmalkarlık, İhtiyaçları, İhtiyarlama, İkbalperest, İkindiüzeri, İkiyüzlülük, İktisadiyat, İlamaşallah, İlgilenilen, İlginçleşme, İlintilemek, İliştirilme, İlkelleşmek, İllüzyonist, İllüzyonizm, İlmiklenmek, İlsizleşmek, İmajinasyon, İmambayıldı, İmrendirmek, İnançsızlık, İnandırılma, İnanmayınız, İncelemeden, İnceleyerek, İncitmebeni, İndirgenlik, İndirgenmek, İndirgeyici, İngiltereli, İnsafsızlık, İnsancıllık, İnsaniyetli, İnsanlaşmak, İnsanlığına, İnsektaryum, İnşaatçılık, İntegrasyon, İpliklenmek, İpnotizmacı, İpnotizmalı, İradesizlik, İrredantizm, İskillenmek, İslamlaşmak, İspatlanmak, İspençiyari, İspiyonlama, İstatistiki, İsteklenmek, İsteksizlik, İstemeyerek, İstemsizlik, İstenççilik, İstenilmeme, İstiflenmek, İstikrarsız, İstilacılık, İstilzaziye, İstralyalar, İstrongilos, İsyankarlık, İşaretlemek, İşaretlenme, İşaretleşme, İşitilmedik, İşitilmemiş, İşkillenmek, İşkilsizlik, İşlemecilik, İşlemleyici, İşletilmesi, İşletmenlik, İşlevsizlik, İşleyemeyen, İşsizlikten, İştahlanmak, İştahsızlık, İtaatsizlik, İtilafçılık, İtinasızlık, İvedilenmek, İvedileşmek, İyileşmemek, İyileştiren, İyilikbilir, İyilikçilik, İyiliksever, İzomerleşme, İzzetinefis, İzzetüikbal, İzzetüikram

Bazı İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


içindekiler : kişi, konu, fihrist, dergi, gazete, münderecat, muhteviyat, mündericat
idmansızlık : hamlık
idraksizlik : anlayışsızlık
ihmalkârlık : savsaklama
ihtiyarlama : yaşlanma
ikbalperest : gündüşkünü
ikiyüzlülük : riyakârlık, müraîlik, riya, takiye
ilgilenilen : üst
ilintilemek : teyellemek, ilgilemek
inançsızlık : imansızlık, itikatsızlık
inanmayınız : domuz derisi post olmaz, eski düşman dos
incelemeden : ezbere
incitmebeni : kanser
ingiltereli : ingiliz
insafsızlık : vicdansızlık, gâvurluk, hayıf
insancıllık : beşeriyetçilik, hümanizm, hümanizma
insanlığına : sütüne kalmak
irredantizm : dil, gelenek, kurtarımcılık
isteksizlik : gönülsüzlük, kırıklık, rağbetsizlik
istralyalar : arma
isyankârlık : asilik
işaretlemek : nişanlamak
işitilmemiş : şaşılacak
işkillenmek : pirelenmek, huylanmak, ikirciklenmek, kuşku uyanmak, midesi bulanmak
işlemleyici : algoritma
işletilmesi : elektrik teknikeri

Bazı İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


iğrendirmek :

TDK:
-i İğrenmesine yol açmak
"Bazen genç, güzel, bazen insanı ürkütecek, iğrendirecek kadar çirkin kadın..." - S. F. Abasıyanık

ilmiklenmek :
TDK:
nsz İlmikle tutturulmak

işitilmemiş :
TDK:
sıfat O güne değin duyulmamış, şaşılacak, olağan dışı

İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


İNFİTAR - 1, 2, 3, 4, 5: Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, insanoğlu (yapıp) gönderdiklerini ve (yapamayıp) geride bıraktıklarını bir bir anlar.

Kelime Bulma Motoru