İ ile başlayan 12 harfli kelimeler

Başında İ harfleri bulunan 12 harfli 62 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

İadeiziyaret, İçtimaiyatçı, İdealizasyon, İhracatçılık, İhtilalcilik, İhtisaslaşma, İhtiyarlamak, İhtiyarlatma, İhtiyarlayış, İkirciklenme, İktisatçılık, İlaçlanmamış, İlahlaştırma, İlgilendiren, İlgilendiriş, İlgilendirme, İlgilenmemek, İlginçleşmek, İlişkisizlik, İliştirilmek, İliştirilmiş, İllüstrasyon, İltihaplanma, İltimasçılık, İmparatoriçe, İmparatorluk, İnandırılmak, İncelenmemiş, İnfiratçılık, İnhisarcılık, İnkılapçılık, İnsanımsılar, İnsaniyetsiz, İnsicamlılık, İrritability, İspençhorozu, İspiyonculuk, İspiyonlamak, İspritizmacı, İstatistikçi, İstatistikte, İstemeksizin, İstençsizlik, İstenilmeyen, İstirahatgah, İşaretlenmek, İşaretlenmiş, İşaretleşmek, İşçi-işveren, İşitmemezlik, İşkembecilik, İşletmecilik, İşportacılık, İtfaiyecilik, İtibarsızlık, İtikatsızlık, İtimatsızlık, İttihatçılık, İyileştirmek, İyilikbilmez, İyonlaştırma, İzlenimcilik

Bazı İ ile başlayan 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


içtimaiyatçı : sosyolog, toplum bilimci
idealizasyon : ülküleştirme
ihracatçılık : dış satımcılık
ihtilâlcilik : devrimcilik
ilâçlanmamış : ilâçsız
ilgilendiren : ait, raci
ilgilenmemek : ağırsamak, aldırış etmemek, aldırışetmemek, anlamamak, dışında kalmak, dışlamak, el sürmemek, kendi hâline bırakmak, köşeye atılmak, salmak, tınmamak, yüzüne bakmamak
iliştirilmiş : ilişik
illüstrasyon : resimleme, resmetme, görünüleme
iltihaplanma : yangılanma, irinlenme
iltimasçılık : kayırıcılık
incelenmemiş : ıcığını cıcığını çıkarmak
infiratçılık : yalnızcılık
insanımsılar : insansılar, antropoitler
insaniyetsiz : mürüvvetsiz
insicamlılık : tutarlılık
ispençhorozu : hinthorozu
ispiyonlamak : davranışlarını, jurnal etmek, jurnallemek
istatistikçi : sayımlamacı, ekonomik, düzenleyen, istatik uzmanı, sayımlama uzmanı
istemeksizin : gayri ihtiyari, gayriihtiyarî
istençsizlik : iradesizlik
istenilmeyen : belâlar mübareği, kötü, rağbetsiz
istirahatgah : yornuk
işaretlenmiş : marke

Bazı İ ile başlayan 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ihtilâlcilik :

TDK:
ihtilalcilik

imparatorluk :
TDK:
1. isim İmparator olma durumu, ilhanlık
2. Kendi topraklarında oturan çeşitli milletleri egemenliği altında toplayan devlet biçimi
"Dünyanın en büyük imparatorluklarını kuran kimlerdi?" - O. S. Orhon

ispritizmacı :
TDK:
1. sıfat İspritizma ile uğraşan (kimse)
2. İspritizmacı yanlısı

İ ile başlayan 12 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kalbini İyileştirmek İster misin? - Yazar: Metin Karabaşoğlu

Kelime Bulma Motoru