İ ile başlayan 4 harfli kelimeler

Başında İ harfleri bulunan 4 harfli 143 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

4 Harfli Kelimeler

İade, İaks, İane, İare, İaşe, İbad, İbda, İbik, İbis, İbiş, İbka, İbla, İbne, İbra, İbre, İcap, İcar, İcat, İcaz, İcma, İcra, İçim, İçin, İçiş, İçit, İçki, İçli, İçme, İçre, İdam, İdea, İdil, İdiş, İfna, İfşa, İfta, İglo, İglu, İğci, İğde, İğne, İğri, İham, İhya, İkab, İkaz, İken, İkil, İkiz, İkna, İkon, İlam, İlca, İlçe, İlen, İlga, İlgi, İlig, İliğ, İlik, İlim, İlke, İlle, İlme, İlmi, İmaj, İmal, İmam, İman, İmar, İmce, İmdi, İmek, İmge, İmha, İmik, İmla, İnak, İnal, İnam, İnan, İnat, İnce, İnci, İndi, İneb, İneç, İnek, İnen, İnha, İnik, İniş, İnme, İnşa, İpçi, İpek, İpil, İpka, İpsi, İran, İrap, İrat, İrca, İrin, İris, İriş, İrsi, İsaf, İsal, İsim, İski, İsli, İsmi, İsot, İşba, İşbu, İşçe, İşçi, İşin, İşli, İşte, İşve, İtap, İtçe, İtfa, İtiş, İtki, İtme, İvaz, İvgi, İvme, İyon, İyot, İzae, İzaf, İzah, İzam, İzan, İzaz, İzbe, İzci, İzik, İzin

Bazı İ ile başlayan 4 harfli kelimelerin eş anlamlıları


iade : reddetme, döndürmece, iadeli
iaks : kaks
ibad : abdler, kullar
ibiş : şapşal, palyaço
iblâ : yetiştirme, eriştirme, ulaştırma, vardırma
ibne : eşcinsel, homo, homoseksüel, oğlan, götveren, hain, orospu, götçü, inek
ibra : aklama
icar : kira
icat : bulma, bulgu, buluş, tapır
icra : yapma, yönetme, yürütme
içit : içecek, meşrubat
ifna : tüketme
iglu : iglo
ikaz : uyarma, uyarı, ihtar, tembih, uyandırma
ilen : ile, ıle, inen
ilgi : ilişki, alâka, taallûk, bağ, dikkat, gösteri, göz, ilişik

Bazı İ ile başlayan 4 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ibis :

TDK:
ibiş

inek :
TDK:
1. isim Dişi sığır
2. Çok çalışan öğrenci
3. İbne
4. sıfat Aptal, bön

işçi :
TDK:
1. isim Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el becerisini kullanarak ücretle çalışan kimse
"Gazetelere daha ziyade biz işçiler sahiptik." - H. C. Yalçın
2. hayvan bilimi Toplu olarak yaşayan böceklerde üreme yeteneği olmayan, topluluğun işlerini gören dişi veya erkek

İ ile başlayan 4 harfli İlçe isimleri

İliç (Erzincan)
İdil (Şırnak)

İ ile başlayan 4 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İnat Yeryüzü - Yazar: Mizahı
Bir İman Güneşi Said Nursi - Yazar: Mustafa Öztürkçü
Kar'a İnat Kars - Yazar: Ersin Hakan
Bir İçim Su - Yazar: Refik Halit Karay
İman ve Tefekkür İle Hayatı İdrak Etmek - Yazar: Mehmet Kazar
Aşka İnat - Yazar: Yakup Alver
Stresli İman - Yazar: Sait Çamlıca
İman Varsa Umut - Yazar: Cahit Akşit
İman ve Küfür Muvazeneleri (Küçük Boy) - Yazar: Bediüzzaman...
İman ve İnkar Aynasında İki Kadın Portresi - Yazar: Muhammed Ali Kutup

İ ile başlayan 4 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


ŞUARA - 13: (Bu durumda) içim daralır, dilim dönmez; onun için Harun'a da elçilik ver.
ŞUARA - 155: Salih: İşte (mucize) bu dişi devedir; onun bir su içme hakkı vardır, belli bir günün içme hakkı da sizindir, dedi.
KAMER - 28: Onlara, suyun aralarında paylaştırıldığını haber ver. Her biri kendi içme sırasında gelsin.

Kelime Bulma Motoru