İ ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında İ harfleri bulunan 5 harfli 224 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

İbahi, İbare, İbcal, İbdai, İbham, İblağ, İblis, İbraz, İbret, İbrik, İbzal, İcbar, İccas, İcmal, İçeri, İçgüç, İçici, İçine, İçken, İçkin, İçlem, İçlik, İçmek, İçrek, İçsel, İçsiz, İçten, İçtim, İçyüz, İdadi, İdame, İdare, İdbar, İddia, İdeal, İdman, İdrak, İdrar, İfade, İffet, İfham, İflah, İfrağ, İfrat, İfraz, İfrit, İfsat, İftar, İğdir, İğdiş, İğfal, İğlik, İğmek, İhada, İhale, İhata, İhbar, İhdas, İhlal, İhlas, İhmal, İhraç, İhram, İhraz, İhsan, İhsas, İhtar, İhvan, İhzar, İkame, İkbal, İkdam, İkdar, İkici, İkili, İklim, İkmal, İkona, İkrah, İkram, İkrar, İkraz, İksir, İkter, İlave, İlbay, İldeş, İlenç, İleri, İleti, İlgeç, İlham, İlhan, İlkah, İlkel, İlkin, İllet, İlmek, İlmik, İlyen, İlzam, İmalı, İmame, İmbat, İmbik, İmdat, İmece, İmkan, İmleç, İmlek, İmlem, İmren, İmroz, İmruz, İmsak, İnanç, İnaye, İncik, İncil, İncir, İndir, İndis, İnebe, İneze, İnfak, İnfaz, İngin, İnkar, İnmek, İnmiş, İnput, İnsaf, İnsan, İnşat, İntaç, İntak, İntan, İnzal, İpçik, İpeka, İpham, İplik, İpnos, İpnoz, İpsiz, İptal, İpucu, İrani, İreng, İrfan, İrice, İrkme, İrmik, İroni, İrsal, İrsen, İrşat, İsale, İshal, İskoç, İslav, İslim, İsmen, İsmet, İsnat, İspat, İspir, İspit, İsraf, İstek, İstem, İster, İstif, İstim, İstop, İstor, İsveç, İsyan, İşcen, İşçen, İşçik, İşeme, İşgal, İşini, İşkal, İşkil, İşlek, İşlem, İşlev, İşlik, İşmar, İşret, İşsiz, İştah, İşteş, İşyar, İtaat, İthaf, İthal, İtham, İtici, İtila, İtina, İtlaf, İtlik, İtmam, İtmek, İtrak, İvedi, İvesi, İvmek, İyice, İyisi, İyiyi, İzabe, İzafe, İzale, İzdeş, İzhar, İzleç, İzlek, İzlem, İzole, İzzet

Bazı İ ile başlayan 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ibham : belirsiz
icbar : zorlama
icmal : özet, kısaltma, yorum
içeri : iç, gönül, yürek, hapishane, dâhil, derun, içerisi
içine : öz, salt
içmek : sigara, emmek, alt çene oynamak, kullanmak
içsiz : kuru, anlamsız, tubeless
idadî : idadiye
idame : sürdürme
ideal : ülkü, mefkûre, ülküsel
ifham : bildirme, anlatma
iğdiş : idiş
iğfal : aldatma, ayartma, kandırma
ihata : kuşatma, sarma, çevirme, çevreleme, kavrayış, anlayış, abluka, ufuk
ihvan : arkadaşlar
ihzar : hazırlama
ikdar : gücünü
ikrah : tiksinme, iğrenme
ikram : sunma, hediye, ihsan, ağırlama, keramet

Bazı İ ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ilgeç :

TDK:
isim, dil bilgisi Edat

ilham :
TDK:
1. isim Esin
2. din b. (***) Tanrı nın, peygamberlerin yüreğine doldurduğu tanrısal âleme özgü duygu ve düşünceler

ipçik :
TDK:
isim, bitki bilimi Bitkilerin erkek organlarında başçığı çiçeğe bağlayan ince sap

İ ile başlayan 5 harfli İlçe isimleri

İznik (Bursa)
İspir (Erzurum)
İnönü (Eskişehir)
İzmit (Kocaeli)

İ ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İncir Kuşları - Yazar: Sinan Akyüz
İsveç Çetesi - Yazar: Anders Roslund
İncir Yaprakları - Yazar: Nancy Horan
İncir Tarihi - Yazar: Faruk Duman
İncir Çekirdekleri - Yazar: Çetin Yiğenoğlu
İsveç Kibritleri - Yazar: Robert Sabatier
İncir Tadında İyilik Öyküleri - Yazar: Kolektif
İsveç Kibritleri - Yazar: Robert Sabatier
Sevda İncir Çekirdeğine Saklı - Yazar: Ünal Kar

İ ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


SAFFAT - 159: Allah, onların isnat edegeldiklerinden yücedir, münezzehtir.
ZUHRUF - 17: Onlardan biri, Rahmân'a isnat ettiği kız çocuğuyla müjdelenince, hiddetlenerek yüzü simsiyah kesilir.
SAFFAT - 180: Senin izzet sahibi Rabbin, onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir.

Kelime Bulma Motoru