İ ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında İ harfleri bulunan 5 harfli 224 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

İbahi, İbare, İbcal, İbdai, İbham, İblağ, İblis, İbraz, İbret, İbrik, İbzal, İcbar, İccas, İcmal, İçeri, İçgüç, İçici, İçine, İçken, İçkin, İçlem, İçlik, İçmek, İçrek, İçsel, İçsiz, İçten, İçtim, İçyüz, İdadi, İdame, İdare, İdbar, İddia, İdeal, İdman, İdrak, İdrar, İfade, İffet, İfham, İflah, İfrağ, İfrat, İfraz, İfrit, İfsat, İftar, İğdir, İğdiş, İğfal, İğlik, İğmek, İhada, İhale, İhata, İhbar, İhdas, İhlal, İhlas, İhmal, İhraç, İhram, İhraz, İhsan, İhsas, İhtar, İhvan, İhzar, İkame, İkbal, İkdam, İkdar, İkici, İkili, İklim, İkmal, İkona, İkrah, İkram, İkrar, İkraz, İksir, İkter, İlave, İlbay, İldeş, İlenç, İleri, İleti, İlgeç, İlham, İlhan, İlkah, İlkel, İlkin, İllet, İlmek, İlmik, İlyen, İlzam, İmalı, İmame, İmbat, İmbik, İmdat, İmece, İmkan, İmleç, İmlek, İmlem, İmren, İmroz, İmruz, İmsak, İnanç, İnaye, İncik, İncil, İncir, İndir, İndis, İnebe, İneze, İnfak, İnfaz, İngin, İnkar, İnmek, İnmiş, İnput, İnsaf, İnsan, İnşat, İntaç, İntak, İntan, İnzal, İpçik, İpeka, İpham, İplik, İpnos, İpnoz, İpsiz, İptal, İpucu, İrani, İreng, İrfan, İrice, İrkme, İrmik, İroni, İrsal, İrsen, İrşat, İsale, İshal, İskoç, İslav, İslim, İsmen, İsmet, İsnat, İspat, İspir, İspit, İsraf, İstek, İstem, İster, İstif, İstim, İstop, İstor, İsveç, İsyan, İşcen, İşçen, İşçik, İşeme, İşgal, İşini, İşkal, İşkil, İşlek, İşlem, İşlev, İşlik, İşmar, İşret, İşsiz, İştah, İşteş, İşyar, İtaat, İthaf, İthal, İtham, İtici, İtila, İtina, İtlaf, İtlik, İtmam, İtmek, İtrak, İvedi, İvesi, İvmek, İyice, İyisi, İyiyi, İzabe, İzafe, İzale, İzdeş, İzhar, İzleç, İzlek, İzlem, İzole, İzzet

Bazı İ ile başlayan 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ibare : deyiş, sözce
ibdaî : orijinal
ibraz : gösterme
ibret : yanlış, ders, çirkin, kötü, acayip, öğütörnek
içine : öz, salt
içsiz : kuru, anlamsız, tubeless
idare : yönetme, yönetim, tutum, hoşgörme, yetinme, abrama, dümen, güdüm, organizasyon
ideal : ülkü, mefkûre, ülküsel
idman : spor, jimnastik, alıştırma, egzersiz, antrenman
idrar : sidik, küçük abdest
iğmek : eğmek
ihdas : kurma, bulgucuk
ihram : romalıların, beyaz
ihsan : bağışlama, kayra, lütuf, inayet, atıfet, iyilik, bağış, armağan, gayır, hayr, ikram

Bazı İ ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


inmek :

TDK:
1. -den Yüksekten veya yukarıdan aşağıya doğru gelmek
2. Bir taşıt veya binek hayvanından yere basmak
"Tramvayın ön tarafından hızla inerken, arkasından bir sesin bağırdığını gördü." - P. Safa
3. Dağ, tepe vb. yüksek bir yerden gelmek
"Dağdan kurt indi."
4. -e Bir yerden başka bir yere gitmek, varmak
"Bünyamin, gücünün yettiği kadar hızlı yürüyüp Haliç e indi." - İ. O. Anar
5. -e Konaklamak
"Samananbarı köyünün en büyük ve gösterişli evine inmişlerdi." - H. E. Adıvar
6. nsz Alçalıp eski durumuna dönmek
"Sular indi. Şiş indi."
7. nsz Fiyatı düşürmek
"Bin lira daha indim, gene almadı."
8. Değeri düşmek
"Altın fiyatları indi."
9. -e Vurmak
"Şimdi kafana inerim!"
10. nsz Yıkılmak
"Yağmurdan duvar inmiş."
11. -e İnme gelmek
"Sağ tarafına inmiş."
12. Bir yeri kaplamak, basmak veya bir yerden akmak, kaymak
"Gemi baş döndüren zaferli bir gürültüyle indi sulara." - Ç. Altan
13. Uzamak, ulaşmak
"Beyaz taşlardan yapılmış kısa bir duvarın ötesindeki zeytinlik ta vadiye kadar iniyordu." - Ö. Seyfettin
14. Ağmak
15. Sayısı azalmak
"Evvelden daha çok olduğumuzu zannettiğim hâlde sayımız son günlerde bu miktara inmiştir." - R. N. Güntekin

isyan :
TDK:
isim Başkaldırı
"Dâhilî isyanlara mukabele ve mukavemet ettik." - Atatürk

işkil :
TDK:
isim Kuruntu

İ ile başlayan 5 harfli İlçe isimleri

İznik (Bursa)
İspir (Erzurum)
İnönü (Eskişehir)
İzmit (Kocaeli)

İ ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ölümsüz ve İşsiz - Yazar: Mary Janice...
İddia Uğruna Aşk - Yazar: Sema Bekmez

İ ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜ'MİNUN - 117: Her kim Allah ile birlikte diğer bir tanrıya taparsa, -ki bu hususla ilgili hiçbir delili yoktur- o kimsenin hesabı ancak Rabbinin nezdindedir. Şurası muhakkak ki kâfirler iflah olmaz.
EN'AM - 135: De ki: Ey kavmim! Elinizden geleni yapın! Ben de yapacağım! Yurdun (dünyanın) sonunun kimin lehine olduğunu yakında bileceksiniz. Gerçek şu ki, zalimler iflah olmazlar.
SAFFAT - 159: Allah, onların isnat edegeldiklerinden yücedir, münezzehtir.

Kelime Bulma Motoru