İ ile başlayan SEL ile biten kelimeler

Başında İ harfleri bulunan ve SEL ile biten 11 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

İradımesel, İşleyimsel

9 Harfli Kelimeler

İçgüdüsel, İlineksel, İstençsel

8 Harfli Kelimeler

İşlevsel, İşleysel

7 Harfli Kelimeler

İlkesel, İmgesel, İşitsel

5 Harfli Kelimeler

İçsel

Bazı İ ile başlayan SEL ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


içgüdüsel :

TDK:
sıfat İçgüdü ile ilgili, içgüdülü, insiyaki
"Bu içgüdüsel korunma, tavırlarına, yaşıyla bağdaşmayan bir durgunluk ve olgunluk getiriyor." - A. Kulin

iradımesel :
TDK:
isim, edebiyat Bir düşünceyi atasözleri, özdeyiş vb. ile güçlendirme

İ ile başlayan SEL ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İçsel Yol - Yazar: Gülsen Gülbeyaz
İmgesel Yansımalar - Yazar: Oğuz Savaş

Kelime Bulma Motoru