İ ile biten 12 harfli kelimeler

Sonunda İ harfleri bulunan 12 harfli 119 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Amerikanbezi, Amerikanvari, Aslanpençesi, Başmabeyinci, Beklenildiği, Belirlenimci, Benzeştirici, Benzetlemeli, Beslenmesini, Bibliyografi, Bibliyotekçi, Birleşenleri, Birleştirici, Biyojeografi, Budunbetimci, Civanperçemi, Cumhuriyetçi, Çobandeğneği, Çobansüzgeci, Çözümlenmesi, Daktilografi, Daktiloskopi, Daktilotekni, Demirleblebi, Denizbilimci, Deniztilkisi, Denkçilik-ği, Destekleyici, Dinlendirici, Dirimbilimci, Diyabetoloji, Diyalektikçi, Düşkünlerevi, Düzeltilmesi, Ehemmiyet­li, Eksiklikleri, Elektronikçi, Envaiçeşitli, Epidemioloji, Epistemoloji, Farmakognozi, Fenomenoloji, Fitopatoloji, Gösterilmesi, Gövdebilimci, Güçlendirici, Hakkaniyetli, Halledilmesi, Hasekiküpesi, Helmintoloji, Hidrojeoloji, Hissedilmeli, Hüsnütelakki, İstatistikçi, Jeomorfoloji, Kadındüğmesi, Kandilçiçeği, Kardiyografi, Kardiyoskopi, Kaydedilmesi, Kıraathaneci, Kırmızböceği, Kooperatifçi, Kromatografi, Kulakkepçesi, Lacivert,-di, Leksikografi, Mahmurçiçeği, Manisalalesi, Merkeziyetçi, Meşrutiyetçi, Milletvekili, Mitolojideki, Müstemlekeci, Nemlendirici, Otobiyografi, Önemsememesi, Özleştirmeci, Paleontoloji, Parazitoloji, Pekiştirmeli, Pestenkerani, Psikanalizci, Seslendirici, Sigaraböceği, Silindirimsi, Sözlendirici, Spektroskopi, Sürdürülmesi, Şekilbilgisi, Şeytanfeneri, Şeytaniğnesi, Tahteravalli, Tahterevalli, Tahtıravalli, Takdiriilahi, Tanrıbilimci, Tansiyometri, Tarımbilimci, Tasarçizimci, Tattaravalli, Tavşanmemesi, Tavukpençesi, Tedirginliği, Tekerlekleri, Tertipleyici, Teslimiyetçi, Teşrikimesai, Tiksindirici, Travmatoloji, Trigonometri, Üniversiteli, Viyolonselci, Yabanmersini, Yadgerekirci, Yalanbiçimli, Yayındüzenci, Yoğurtçiçeği, Yörüngeçleri

Bazı İ ile biten 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


amerikanbezi : kaputbezi
bibliyotekçi : kütüphaneci
birleştirici : bakan, teriş, yumutgan
çözümlenmesi : çetin
destekleyici : müzahir, zahir
düşkünlerevi : darülaceze, bakım yurdu, bakımyurdu, düşkünler yurdu
düzeltilmesi : macunlamak
epistemoloji : bilgi kuramı
güçlendirici : dalak otu, kuvvetlendirici
istatistikçi : sayımlamacı, ekonomik, düzenleyen, istatik uzmanı, sayımlama uzmanı
kandilçiçeği : civanperçemi
kardiyografi : elektrokardiyografi
kaydedilmesi : seslendirme
kırmızböceği : zarkanatlılardan
kulakkepçesi : kulağın
merkeziyetçi : merkezci
meşrutiyetçi : lejitimist
müstemlekeci : sömürgeci
paleontoloji : taşıl bilimi
sigaraböceği : kınkanatlılardan
silindirimsi : bakteri
sürdürülmesi : kısır döngü
şekilbilgisi : yapıbilim
tahteravalli : dıngıllıfistan
tasarçizimci : dizayncı
tedirginliği : sakin
tekerlekleri : traktör
teslimiyetçi : kabullenmiş
tiksindirici : menfur, bulandırıcı, iğrenç, kerih, mekruh
travmatoloji : vurukbilim
viyolonselci : viyolonselist
yabanmersini : fundagillerden, keçiyemişi
yadgerekirci : belirlenmezci
yalanbiçimli : yabancı

Bazı İ ile biten 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


bibliyografi :

TDK:
isim Kaynakça

daktilografi :
TDK:
isim Yazı makinesi ile yazı yazma işi

İ ile biten 12 harfli İlçe isimleri

Merkezefendi (Denizli)

Kelime Bulma Motoru