İK ile başlayan kelimeler

Başında İK harfleri bulunan 95 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

İktidarsızlaşmak

15 Harfli Kelimeler

İktidarsızlaşma

14 Harfli Kelimeler

İkbalperestlik

13 Harfli Kelimeler

İkibiçimlilik, İkirciklenmek, İkiyüzlülükle, İktidarsızlar, İktidarsızlık

12 Harfli Kelimeler

İkirciklenme, İktisatçılık

11 Harfli Kelimeler

İkbalperest, İkindiüzeri, İkiyüzlülük, İktisadiyat

10 Harfli Kelimeler

İkiçenekli, İkindiüstü, İkirciklik, İkircimlik, İkonografi, İkramiyeli, İktidarsız, İktisatsız

9 Harfli Kelimeler

İkametgah, İkilenmek, İkileşmek, İkiletmek, İkincilik, İkindiyin, İkircikli, İkircimli, İkizkenar, İkizleşme, İkizlilik, İklimleme, İktisaden, İktisatçı, İktisatlı

8 Harfli Kelimeler

İkicilik, İkilemek, İkilenme, İkileşme, İkiletme, İkiyüzlü, İkizleme, İkrahlık, İkramiye, İktisadi

7 Harfli Kelimeler

İkebana, İkileme, İkincil, İkircik, İkircil, İkircim, İkramcı, İktibas, İktidar, İktiran, İktisad, İktisap, İktisat

6 Harfli Kelimeler

İkamet, İkbağı, İkilem, İkilik, İkinci, İkindi, İkişer, İkizli, İkizuç, İktifa, İktiza

5 Harfli Kelimeler

İkame, İkbal, İkdam, İkdar, İkici, İkili, İklim, İkmal, İkona, İkrah, İkram, İkrar, İkraz, İksir, İkter

4 Harfli Kelimeler

İkab, İkaz, İken, İkil, İkiz, İkna, İkon

3 Harfli Kelimeler

İka, İki

Bazı İK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ika : yapma, etme
ikab : eziyet, ceza
ikbağı : iliştirilmiş kaynak bilgisayar ağı
ikbal : istek, arzu, odalık, olcay, yükseliş
ikbalperest : gündüşkünü
ikdar : gücünü
ikiçenekli : sinirotları
ikilem : kıyasımukassim, mantıkta, dilemma, çıkılmaz, kıyasımukassem
ikilemek : tekrarlamak, yinelemek, çiftlemek
ikili : iskambil, duo, çifte
ikilik : tefrika
ikincil : tali, sekunder
ikindi : ikindi namazı
ikindiüstü : ikindiüzeri
ikindiüzeri : ikindiüstü
ikircikli : kararsız, mütereddit, işkilli, ikircimli
ikircil : iki anlamlı, iki anlamlılık
ikircimli : ikircikli, mütereddit
ikircimlik : ikirciklik
ikiyüzlü : riyakâr, müraî, yalabık, yüze gülücü
ikiyüzlülük : riyakârlık, müraîlik, riya, takiye
ikiyüzlülükle : riyakârane
ikiz : eş, koşa

Bazı İK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ikileme :

TDK:
1. isim İkilemek işi
2. dil bilgisi Anlamı güçlendirmek için aynı kelimenin tekrarlanması, anlamları birbirine yakın, karşıt olan veya sesleri birbirini andıran kelimelerin yan yana kullanılması: Yavaş yavaş, irili ufaklı, aşağı yukarı gibi

ikindiüzeri :
TDK:
zarf İkindiüstü
"Kız kardeşim ikindiüzeri bana sıcak, limonlu bir çorba içirdi." - A. Gündüz

iktisatçılık :
TDK:
isim İksitisatçı olma durumu

İK ile başlayan İlçe isimleri

İkizce (Ordu)
İkizdere (Rize)

İK ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Aydınlıktan Karanlığa İktidar - Yazar: Beril Işık
Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı: 69 - Kitle ve İktidar - Yazar: Kolektif
Siyasal İktidar Sanata Karşı - Yazar: Çetin Yetkin
Filozof - İktisatçı Terence W. Hutchison - Yazar: Ahmed Güner Sayar
Yasakmeyve 54 - Şiir ve İktidar - Yazar: Kolektif
Filozof - İktisatçı Terence W. Hutchison - Yazar: Ahmed Güner Sayar
Yasakmeyve 54 - Şiir ve İktidar - Yazar: Kolektif

İK ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


KEHF - 1, 2, 3, 4: Hamd olsun Allah'a ki, O, (insanları) kendi tarafından çetin bir azap ile ikaz etmek, iyi iş ve davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için, içinde ebedî kalacakları (cennette) güzel bir ecir bulunduğunu müjdelemek ve «Allah evlât edindi» diyenleri de uyarmak için kuluna (Muhammed'e), kendisinde hiçbir (tezat ve) eğrilik bulunmayan dosdoğru Kitab'ı indirdi.
TEVBE - 122: Müminlerin hepsinin toptan sefere çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminde bir gurup dinde (dinî ilimlerde) geniş bilgi elde etmek ve kavimleri (savaştan) döndüklerinde onları ikaz etmek için geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar.
ALİ İMRAN - 18: Allah, adaleti ayakta tutarak (delilleriyle) şu hususu açıklamıştır ki, kendisinden başka ilâh yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de (bunu ikrar etmişlerdir. Evet) mutlak güç ve hikmet sahibi Allah'tan başka ilâh yoktur.

Kelime Bulma Motoru