İK ile başlayan kelimeler

Başında İK harfleri bulunan 95 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

İktidarsızlaşmak

15 Harfli Kelimeler

İktidarsızlaşma

14 Harfli Kelimeler

İkbalperestlik

13 Harfli Kelimeler

İkibiçimlilik, İkirciklenmek, İkiyüzlülükle, İktidarsızlar, İktidarsızlık

12 Harfli Kelimeler

İkirciklenme, İktisatçılık

11 Harfli Kelimeler

İkbalperest, İkindiüzeri, İkiyüzlülük, İktisadiyat

10 Harfli Kelimeler

İkiçenekli, İkindiüstü, İkirciklik, İkircimlik, İkonografi, İkramiyeli, İktidarsız, İktisatsız

9 Harfli Kelimeler

İkametgah, İkilenmek, İkileşmek, İkiletmek, İkincilik, İkindiyin, İkircikli, İkircimli, İkizkenar, İkizleşme, İkizlilik, İklimleme, İktisaden, İktisatçı, İktisatlı

8 Harfli Kelimeler

İkicilik, İkilemek, İkilenme, İkileşme, İkiletme, İkiyüzlü, İkizleme, İkrahlık, İkramiye, İktisadi

7 Harfli Kelimeler

İkebana, İkileme, İkincil, İkircik, İkircil, İkircim, İkramcı, İktibas, İktidar, İktiran, İktisad, İktisap, İktisat

6 Harfli Kelimeler

İkamet, İkbağı, İkilem, İkilik, İkinci, İkindi, İkişer, İkizli, İkizuç, İktifa, İktiza

5 Harfli Kelimeler

İkame, İkbal, İkdam, İkdar, İkici, İkili, İklim, İkmal, İkona, İkrah, İkram, İkrar, İkraz, İksir, İkter

4 Harfli Kelimeler

İkab, İkaz, İken, İkil, İkiz, İkna, İkon

3 Harfli Kelimeler

İka, İki

Bazı İK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ika : yapma, etme
ikaz : uyarma, uyarı, ihtar, tembih, uyandırma
ikbalperest : gündüşkünü
iken : esnasında
ikibiçimlilik : dimorfizm
ikici : düalist
ikicilik : düalizm
ikiçenekli : sinirotları
ikilemek : tekrarlamak, yinelemek, çiftlemek
ikili : iskambil, duo, çifte
ikilik : tefrika
ikincil : tali, sekunder
ikindiüstü : ikindiüzeri
ikindiüzeri : ikindiüstü
ikirciklenmek : işkillenmek, tereddüt etmek
ikircikli : kararsız, mütereddit, işkilli, ikircimli
ikircil : iki anlamlı, iki anlamlılık
ikircim : ikircik, ıkircik
ikircimli : ikircikli, mütereddit
ikiyüzlü : riyakâr, müraî, yalabık, yüze gülücü
ikiyüzlülükle : riyakârane
ikiz : eş, koşa
ikizkenar : ikizkenar üçgen, ikizkenar yamuk
ikizuç : diyot
ikona : ikon
ikrahlık : tiksinti
ikram : sunma, hediye

Bazı İK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ikamet :

TDK:
isim Bir yerde oturma, eğleşme

ikilenme :
TDK:
isim İkilenmek işi

ikircimlik :
TDK:
isim İkirciklik

İK ile başlayan İlçe isimleri

İkizce (Ordu)
İkizdere (Rize)

İK ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İkiz Bedenler - Yazar: Tess Gerritsen
Büyük İkramiye - Yazar: Jackie Pilossoph
Yedi İklim Dört Mevsim - Yazar: Arife Kalender
İkiz Bedenler (Özel Baskı) - Yazar: Tess Gerritsen
Saklı İkiz - Yazar: Sibel Güler
İkiz Tanrıçalar - Yazar: Kurt Aldeer
Nar Renginde Bir İklim - Yazar: Abdürrahim...
Saklı İkiz - Yazar: Sibel Güler

İK ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


HAC - 41: Onlar (o müminler) ki, eğer kendilerine yeryüzünde iktidar verirsek namazı kılar, zekâtı verirler, iyiliği emreder ve kötülükten nehyederler. İşlerin sonu Allah'a varır.
KEHF - 45: Onlara şunu da misal göster: Dünya hayatı, gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, bu su sayesinde yeryüzünün bitkisi (önce gelişip) birbirine karışmış; arkasından rüzgârın savurduğu çerçöp haline gelmiştir. Allah, her şey üzerinde iktidar sahibidir.
KEHF - 84: Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar ve kudret sahibi kıldık, ona (muhtaç olduğu) her şey için bir sebep (bir vasıta ve yol) verdik.

Kelime Bulma Motoru