İL ile başlayan 4 harfli kelimeler

Başında İL harfleri bulunan 4 harfli 14 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

4 Harfli Kelimeler

İlam, İlca, İlçe, İlen, İlga, İlgi, İlig, İliğ, İlik, İlim, İlke, İlle, İlme, İlmi

Bazı İL ile başlayan 4 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ilga :

TDK:
isim, hukuk Bir şeyin varlığını ortadan kaldırma

ilik :
TDK:
ılık

ilmî :
TDK:
sıfat Bilimsel
"Tarihin karmakarışık olayları ilmî metotlarla incelenebilir mi?" - C. Meriç

İL ile başlayan 4 harfli İlçe isimleri

İliç (Erzincan)

İL ile başlayan 4 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Mastürbasyon İlmi Üzerine - Yazar: Mark Twain
İlke Kitap Seti - (Gogol-Flaubert-Russell-Çehov) - Yazar: Kolektif
Yazınsal Yaratıcılıkta Temel İlke ve Kurallar - Yazar: Aysu Erden
Ord. Prof. Dr. M. Fuad Köprülü'nün İlmi Hayatı ve Tarihçiliği - Yazar: M. Hanefi...
Çelebizade Ali İlmi ve Nazım-ı Bedi - Yazar: Mehmet Akif...
İlim ve Hareket Adamı - Mehmet Said Ertürk - Yazar: Mehmet Çelen
Ord. Prof. Dr. M. Fuad Köprülü'nün İlmi Hayatı ve Tarihçiliği - Yazar: M. Hanefi...
Sevgi ve İlim - Yazar: Mehmet Kaplan
İlle de Mavi - Yazar: Adnan Keskin

İL ile başlayan 4 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


NİSA - 104: O (düşman) topluluğu takip etmekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız onlar da, sizin çektiğiniz gibi acı çekmektedirler. Üstelik siz Allah'tan, onların ümit etmedikleri şeyleri umuyorsunuz. Allah ilim ve hikmet sahibidir.
İSRA - 107: De ki: Siz ona ister inanın, ister inanmayın; şu bir gerçek ki, bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere o (Kur'an) okununca, derhal yüz üstü secdeye kapanırlar.
NİSA - 11: Allah size, çocuklarınız hakkında, erkeğe, kadının payının iki misli (miras vermenizi) emreder. (Çocuklar) ikiden fazla kadın iseler, ölünün bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kadınsa yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, ana-babasından her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da ana-babası ona vâris olmuş ise, anasına üçte bir (düşer). Eğer ölenin kardeşleri varsa, anasına altıda bir (düşer. Bütün bu paylar ölenin) yapacağı vasiyetten ve borçtan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size, fayda bakımından daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından konmuş farzlardır (paylardır). Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir.

Kelime Bulma Motoru