İR ile başlayan kelimeler

Başında İR harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

İrinlendirmek, İrrasyonalizm, İrtibatsızlık

12 Harfli Kelimeler

İrritability

11 Harfli Kelimeler

İradesizlik, İrredantizm

10 Harfli Kelimeler

İradecilik, İradımesel, İrdeleyici, İrinlenmek, İrinlenmiş, İriölçekte, İriözdecik, İrrasyonel, İrtibatsız

9 Harfli Kelimeler

İradedışı, İranistik, İrdelemek, İrileşmek, İrinlenme, İrkiltici, İrkiltmek, İrlandalı, İrrealist, İrtibatlı, İrticalen

8 Harfli Kelimeler

İradesiz, İrdeleme, İrileşme, İrkilmek, İrkilteç, İrkilten, İrkiltme, İrsaliye

7 Harfli Kelimeler

İradeci, İradeli, İradiye, İranist, İrgiteç, İrgitim, İridyum, İrinsiz, İriyarı, İrkiliş, İrkilme, İrkinti, İrsalat, İrsiyet, İrtibat, İrticai, İrtical, İrtifak, İrtihal, İrtisam

6 Harfli Kelimeler

İranlı, İribaş, İrilik, İrinli, İrinti, İrişgi, İrkmek, İrtica, İrtifa, İrtişa

5 Harfli Kelimeler

İrani, İreng, İrfan, İrice, İrkme, İrmik, İroni, İrsal, İrsen, İrşat

4 Harfli Kelimeler

İran, İrap, İrat, İrca, İrin, İris, İriş, İrsi

3 Harfli Kelimeler

İri, İrs

Bazı İR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


iradecilik : istenççilik
iradedışı : istençdışı
iradesiz : gayriiradî, istençsiz, gevşek, irade dışı, istenç dışı
iradiye : istenççilik
iran : dinar, farisi, kafkasya, riyal, şark çıbanı, tar
iranlı : acem
irat : gelir, söyleme
irca : çevirme, döndürme, indirgeme
irdeleme : mütalâa, tetebbu
irdeleyici : mütetebbi
ireng : renk
irfan : bilme, anlama, sezme, kültür, varış, varışlılık, bilim
irgiteç : indüktör
iri : büyük, anaç, apalak, azim, balaban, balkabağı, bedük, bey armudu, cesametli, cesim, enginar, gürbüz, hantal, kallavi fincan, kanguru, karaciğer, karadul, koca

Bazı İR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


irredantizm :

TDK:
isim Kurtarımcılık
"Geçmişin kaybettirdiklerinden, kolay bir irredantizm edebiyatı ile hisler avlamak için, yok yere kendisine, hükûmetine ve devletine sorun icat etmezdi." - F. R. Atay

irtibat :
TDK:
isim Bağlantı
"Adanın içlerine ilerleyen öncülerle irtibat kesiliyor." - A. İlhan

irtical :
TDK:
isim, edebiyat Doğaç

İR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İrtica Elden Gidiyor - Yazar: İsmet Özel

Kelime Bulma Motoru