İR ile başlayan kelimeler

Başında İR harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

İrinlendirmek, İrrasyonalizm, İrtibatsızlık

12 Harfli Kelimeler

İrritability

11 Harfli Kelimeler

İradesizlik, İrredantizm

10 Harfli Kelimeler

İradecilik, İradımesel, İrdeleyici, İrinlenmek, İrinlenmiş, İriölçekte, İriözdecik, İrrasyonel, İrtibatsız

9 Harfli Kelimeler

İradedışı, İranistik, İrdelemek, İrileşmek, İrinlenme, İrkiltici, İrkiltmek, İrlandalı, İrrealist, İrtibatlı, İrticalen

8 Harfli Kelimeler

İradesiz, İrdeleme, İrileşme, İrkilmek, İrkilteç, İrkilten, İrkiltme, İrsaliye

7 Harfli Kelimeler

İradeci, İradeli, İradiye, İranist, İrgiteç, İrgitim, İridyum, İrinsiz, İriyarı, İrkiliş, İrkilme, İrkinti, İrsalat, İrsiyet, İrtibat, İrticai, İrtical, İrtifak, İrtihal, İrtisam

6 Harfli Kelimeler

İranlı, İribaş, İrilik, İrinli, İrinti, İrişgi, İrkmek, İrtica, İrtifa, İrtişa

5 Harfli Kelimeler

İrani, İreng, İrfan, İrice, İrkme, İrmik, İroni, İrsal, İrsen, İrşat

4 Harfli Kelimeler

İran, İrap, İrat, İrca, İrin, İris, İriş, İrsi

3 Harfli Kelimeler

İri, İrs

Bazı İR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


iradecilik : istenççilik
iradedışı : istençdışı
iradesizlik : istençsizlik
iradiye : istenççilik
iran : dinar, farisi, kafkasya, riyal, şark çıbanı, tar
iranlı : acem
irat : gelir, söyleme
irca : çevirme, döndürme, indirgeme
irdeleme : mütalâa, tetebbu
irdeleyici : mütetebbi
ireng : renk
irgiteç : indüktör
irileşmek : azmanlaşmak, balabanlaşmak, büyümek, devleşmek, palazlaşmak
irinlendirmek : ufunetlendirmek
irinlenmiş : cılk
irinli : cerahatli, ufunetli
irinsiz : cerahatsiz
iriözdecik : makromolekül
iris : ince, süsen
iriş : arış
irişgi : sucuk
irkilmek : belinlemek, taharrüş etmek
irkilten : muharriş
irrasyonalizm : akıl dışıcılık, us dışıcılık
irredantizm : dil, gelenek, kurtarımcılık
irritability : öfkesellik
irs : kalıtım, veraset
irsal : gönderme, yollama
irsalât : gönderiler

Bazı İR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


irdelemek :

TDK:
-i Bir konunun incelenmesi ve eleştirilmesi gereken bütün yönlerini birer birer incelemek, araştırmak, tetkik ve tetebbu etmek, mütalaa etmek
"Tanpınar sanki gördüğü, irdelediği konuları, sorunları bize bir an önce iletmek istiyor." - S. İleri

irkiliş :
TDK:
isim İrkilme işi
"Öyle zarafetli ve güzeldi ki bu irkiliş, Naci, oku kendi yemiş gibi oldu." - N. F. Kısakürek

irkilmek :
TDK:
1. nsz Ürkerek geri çekilir gibi olmak
"Elimi omzuna koyuyorum. İrkiliyor, sertçe çeviriyor bakışını." - E. Bener
2. Şaşırıp duraklamak
"İnsanlar iki büklüm olup düştükleri konduların içinde dozer kasnaklarının sesiyle irkildiler." - L. Tekin
3. biyoloji Vücudun bir yeri dışarıdan gelen bir uyarıcının etkisiyle kanlanıp şişmek, taharrüş etmek
4. Akan bir şey, bir engel karşısında duraklayıp birikmek

Kelime Bulma Motoru