İR ile başlayan kelimeler

Başında İR harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

İrinlendirmek, İrrasyonalizm, İrtibatsızlık

12 Harfli Kelimeler

İrritability

11 Harfli Kelimeler

İradesizlik, İrredantizm

10 Harfli Kelimeler

İradecilik, İradımesel, İrdeleyici, İrinlenmek, İrinlenmiş, İriölçekte, İriözdecik, İrrasyonel, İrtibatsız

9 Harfli Kelimeler

İradedışı, İranistik, İrdelemek, İrileşmek, İrinlenme, İrkiltici, İrkiltmek, İrlandalı, İrrealist, İrtibatlı, İrticalen

8 Harfli Kelimeler

İradesiz, İrdeleme, İrileşme, İrkilmek, İrkilteç, İrkilten, İrkiltme, İrsaliye

7 Harfli Kelimeler

İradeci, İradeli, İradiye, İranist, İrgiteç, İrgitim, İridyum, İrinsiz, İriyarı, İrkiliş, İrkilme, İrkinti, İrsalat, İrsiyet, İrtibat, İrticai, İrtical, İrtifak, İrtihal, İrtisam

6 Harfli Kelimeler

İranlı, İribaş, İrilik, İrinli, İrinti, İrişgi, İrkmek, İrtica, İrtifa, İrtişa

5 Harfli Kelimeler

İrani, İreng, İrfan, İrice, İrkme, İrmik, İroni, İrsal, İrsen, İrşat

4 Harfli Kelimeler

İran, İrap, İrat, İrca, İrin, İris, İriş, İrsi

3 Harfli Kelimeler

İri, İrs

Bazı İR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


iradecilik : istenççilik
iradeli : iradî, istençli
iradesiz : gayriiradî, istençsiz, gevşek, irade dışı, istenç dışı
iradesizlik : istençsizlik
iran : dinar, farisi, kafkasya, riyal, şark çıbanı, tar
irani : farisi
iranlı : acem
irca : çevirme, döndürme, indirgeme
irdeleme : mütalâa, tetebbu
irdeleyici : mütetebbi
irfan : bilme, anlama, sezme, kültür, varış, varışlılık, bilim
irgitim : indüksiyon, indükleme, indüklem
iri : büyük, anaç, apalak, azim, balaban, balkabağı, bedük, bey armudu, cesametli, cesim, enginar, gürbüz, hantal, kallavi fincan, kanguru, karaciğer, karadul, koca, komondor

Bazı İR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


irsaliye :

TDK:
isim Bir yere gönderilen eşyanın listesi, gönderme belgesi

irtisam :
TDK:
1. isim Resmi çıkma, resmi çizilme
2. matematik İz düşümü

İR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Mavi İris - Yazar: Zeynel Cebeci

İR ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


İBRAHİM - 16: Ardından da (o inatçı zorbaya) cehennem vardır; kendisine irinli su içirilecektir!.

Kelime Bulma Motoru