İT ile başlayan kelimeler

Başında İT harfleri bulunan 109 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

İtibarsızlaşmak

14 Harfli Kelimeler

İtibarsızlaşma

12 Harfli Kelimeler

İtfaiyecilik, İtibarsızlık, İtikatsızlık, İtimatsızlık, İttihatçılık

11 Harfli Kelimeler

İtaatsizlik, İtilafçılık, İtinasızlık

10 Harfli Kelimeler

İtibarıyla, İtibariyle, İtimatname, İtiştirmek, İtterbiyum

9 Harfli Kelimeler

İtalyanca, İtdirseği, İteklemek, İtelenmek, İterasyon, İterbiyum, İtfaiyeci, İthafname, İthalatçı, İthamname, İtibarsız, İtimatsız, İtirazsız, İtiştirme, İtriyumlu, İttifakla, İttihatçı

8 Harfli Kelimeler

İtaatsiz, İtekleme, İtelemek, İtelenme, İtibaren, İtibarlı, İticilik, İtidalli, İtikatlı, İtilafçı, İtimatlı, İtinasız, İtirafçı, İtirazcı, İtlenmek, İtleşmek, İttirmek

7 Harfli Kelimeler

İtaatli, İtalyan, İtboğan, İtburnu, İteleme, İtfaiye, İthalat, İtibarı, İtilmek, İtinalı, İtiraza, İtişmek, İtlenme, İtleşme, İtminan, İtriyum, İttırat, İttifak, İttihat, İttihaz, İttirme, İttisal

6 Harfli Kelimeler

İtalik, İtalya, İtenek, İterek, İtidal, İtikaf, İtikat, İtilaf, İtiliş, İtilme, İtimat, İtiraf, İtiraz, İtişme, İtiyat, İtizar, İttika

5 Harfli Kelimeler

İtaat, İthaf, İthal, İtham, İtici, İtila, İtina, İtlaf, İtlik, İtmam, İtmek, İtrak

4 Harfli Kelimeler

İtap, İtçe, İtfa, İtiş, İtki, İtme

3 Harfli Kelimeler

İta, İti

2 Harfli Kelimeler

İt

Bazı İT ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


itaatli : itaatkâr, eslek, kânit
italik : eğik yazı, yatık yazı
italyanca : lâtin dilleri
itap : paylama, azarlama
iteklemek : kakmak
itenek : piston
iterasyon : tatonman
itfa : sönüm, söndürme
itfaiye : geçiş üstünlüğü
ithafname : ithaf yazısı
ithalât : dış alım
itham : suçlama
itibarı : itibarlı, itibarsız
itibarıyla : bakımından, münasebetiyle
itibariyle : bakımından
itibarsızlaşmak : saygınlığını
itidal : ılımlılık, ölçülülük, soğukkanlılık, ılım
itikatsızlık : imansızlık, inançsızlık
itilâfçı : anlaşma
itimat : güven, güvenç, emniyet
itimatsız : güvensiz
itimatsızlık : güvensizlik
itina : özen, ihtimam, çeki düzen
itinasız : özensiz, gelişigüzel
itiraf : söyleme, bildirme, açınma, evetleme, gizaçım, gizdöküm
itiraz : diyecek, takışma
itişmek : kakışmak
itiyat : alışkanlık

Bazı İT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


itibaren :

TDK:
1. zarf -den başlayarak, -den beri
"İşte o dakikadan itibaren onun boyalı dudaklarından, yapma sarı saçlarından nefret ediyordum." - A. H. Müftüoğlu
2. -den sonra
"Babamın ölümünden itibaren size daima hak verdim." - A. İlhan

itidal :
TDK:
1. isim Aşırı olmama durumu, ılımlılık, ölçülülük
"Onun her hissinde itidal vardı." - A. Ş. Hisar
2. Soğukkanlılık

itimatsızlık :
TDK:
isim Güvensizlik
"Kadında ona karşı itimatsızlık yeniden başlamıştı." - S. F. Abasıyanık

İT ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İtaatsiz Portreler - Yazar: İlyas Tunç
Sivil ve İtaatsiz - Yazar: Henry David...
İtinasız Erkekler Kulübü - Yazar: Deniz Çakır

Kelime Bulma Motoru