İZ ile başlayan kelimeler

Başında İZ harfleri bulunan 100 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

İzzetinefisli

12 Harfli Kelimeler

İzlenimcilik

11 Harfli Kelimeler

İzomerleşme, İzzetinefis, İzzetüikbal, İzzetüikram

10 Harfli Kelimeler

İzaleişüyu, İzansızlık, İzazüikram, İzinsizlik, İzlemcilik, İzletilmek, İzomorfizm

9 Harfli Kelimeler

İzdüşüren, İzgebilim, İzgeçizer, İzgeölçer, İzlenimci, İzlentici, İzletilme, İzleyerek, İzomorfik, İzomorlik, İzotropik

8 Harfli Kelimeler

İzafeten, İzafilik, İzafiyet, İzbandut, İzinname, İzlenmek, İzletmek, İzleyici, İzmihlal, İzolator, İzomerik, İzometri

7 Harfli Kelimeler

İzafiye, İzansız, İzbelik, İzcilik, İzçeker, İzdibam, İzdiham, İzdivac, İzdivaç, İzinden, İzinsiz, İzlanda, İzlemci, İzlemek, İzlence, İzlenim, İzleniş, İzlenme, İzlenti, İzletme, İzleyen, İzleyiş, İzmarit, İzohips, İzokron, İzolant, İzomeri, İzomorf, İzomori, İzoterm, İzotrop

6 Harfli Kelimeler

İzafet, İzahat, İzahlı, İzamik, İzanlı, İzbiro, İzinli, İzleme, İzleti, İzobar, İzomer, İzotop

5 Harfli Kelimeler

İzabe, İzafe, İzale, İzdeş, İzhar, İzleç, İzlek, İzlem, İzole, İzzet

4 Harfli Kelimeler

İzae, İzaf, İzah, İzam, İzan, İzaz, İzbe, İzci, İzik, İzin

2 Harfli Kelimeler

İz

Bazı İZ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


izae : kaybetme
izafeten : dayanarak
izafîlik : görelik, görecelik
izafiyet : bağıntılılık, görelik, görelilik, bağıllık, rölâtivite, bağıllılık, bağıntı
izahlı : açıklamalı
izam : büyütme, yollama, abartma, büyükseme
izan : anlayış, bulu
izanlı : anlayışlı, düşünceli
izansızlık : anlayışsızlık, düşüncesizlik
izaz : ağırlama
izbandut : kıyıcı, haydut, şaki, eşkiya
izbe : basık, loş, nemli, sapa
izci : keşşaf, yirçi
izcilik : keşşaflık
izdibam : yığılışma, yığışma
izdivâc : evlenmek, zevc, tezevvüc, teehhül
izgeçizer : spektrograf, tayfçizer
izik : ten
izinli : mezun, feth dâl
izinsiz : destursuz
izlanda : baltık denizi devletleri konseyi
izleç : kulvar
izlem : izleme, takip
izlemcilik : takipçilik

Bazı İZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


izafîlik :

TDK:
izafilik

izomerik :
TDK:
sıfat İzomeri ile ilgili olan

izometri :
TDK:
isim, geometri Eş ölçüm

İZ ile başlayan İlçe isimleri

İznik (Bursa)
İzmit (Kocaeli)

Kelime Bulma Motoru