J ile başlayan kelimeler

Başında J harfi bulunan 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Jelatinlemek, Jeomorfoloji, Jeosenklinal

11 Harfli Kelimeler

Jelatinleme, Jeomorfolog, Jeosantrizm, Jeotropizma, Jimnastikçi, Jurnalcılık, Jurnalcilik, Jurnallemek

10 Harfli Kelimeler

Jenarasyon, Jenerasyon, Jeodinamik, Jeofizikçi, Jeopolitik, Jeosantrik, Jinekoloji, Jiujitsucu, Jönprömiye, Jurnalleme

9 Harfli Kelimeler

Jelatinli, Jeneratör, Jeosismik, Jeotermal, Jeotermik, Jigololuk, Jimnastik, Jinekolog

8 Harfli Kelimeler

Janjanlı, Jartiyer, Jeofizik, Jeokimya, Jeolojik, Jeotermi, Jiroskop, Jiujitsu, Jurnalcı, Jurnalci

7 Harfli Kelimeler

Japonca, Japonya, Jelatin, Jelibon, Jenerik, Jenetik, Jenital, Jenosit, Jenotip, Jeodezi, Jeoloji, Jetoncu, Jogging, Jonglör

6 Harfli Kelimeler

Janjan, Japone, Jargon, Jeolog, Jersey, Jigolo, Jiklet, Jorjet, Judocu, Jurnal, Jübile, Jülide

5 Harfli Kelimeler

Japon, Jarse, Jeloz, Jeton, Jikle, Jilet, Jokey, Jupon, Jüpon

4 Harfli Kelimeler

Janr, Jant, Java, Jest, Jile, Jips, Jive, Jöle, Judo, Juro

3 Harfli Kelimeler

Jel, Jen, Jet, Jig, Jin, Jip, Jön, Jul, Jül

Bazı J ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


jargon : argo, özgüdil
jelâtin : renksiz
jeloz : agaragar
jenarasyon : jenerasyon
jenerasyon : kuşak, nesil, jenarasyon
jenerik : tanıtma yazısı, tanıtımlık
jenosit : katliam, soykırım, genosit, soy kırımı
jenotip : soyyapı
jeofizikçi : elektrik, ısı, jeofizik mühendisi
jeolog : yer bilimci
jeolojik : yer bilimsel
jeosantrik : yer özekçil
jeotermal : sıcaklığı
jeotropizma : yere yönelim
jest : davranı, yordam
jeton : telefonda
jigolo : tokmakçı
jimnastikçi : cimnastikçi
jinekolog : nisaiyeci
jinekoloji : nisaiye, kadın hastalıkları
jip : cip
jogging : kırda
jön : genç, jönprömiye
jupon : içetek
jurnal : günlük, curnal
jurnalcı : giziletimci
jurnalcılık : giziletimcilik
jurnallemek : ispiyonlamak
jübile : yahudilerde, katoliklerde
jülide : karışık, dağınık, taranmamış

Bazı J ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


jargon :

TDK:
isim Aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz dağarcığı
"Tıp jargonu."

jigololuk :
TDK:
isim Jigolo olma durumu, tokmakçılık

jönprömiye :
TDK:
isim, sinema, TV (***) Jön

J ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Doğu Kapısındaki Jonglör - Yazar: Metin Kaygalak
Üç Jeton - Yazar: Kolektif

Kelime Bulma Motoru