J ile başlayan kelimeler

Başında J harfi bulunan 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Jelatinlemek, Jeomorfoloji, Jeosenklinal

11 Harfli Kelimeler

Jelatinleme, Jeomorfolog, Jeosantrizm, Jeotropizma, Jimnastikçi, Jurnalcılık, Jurnalcilik, Jurnallemek

10 Harfli Kelimeler

Jenarasyon, Jenerasyon, Jeodinamik, Jeofizikçi, Jeopolitik, Jeosantrik, Jinekoloji, Jiujitsucu, Jönprömiye, Jurnalleme

9 Harfli Kelimeler

Jelatinli, Jeneratör, Jeosismik, Jeotermal, Jeotermik, Jigololuk, Jimnastik, Jinekolog

8 Harfli Kelimeler

Janjanlı, Jartiyer, Jeofizik, Jeokimya, Jeolojik, Jeotermi, Jiroskop, Jiujitsu, Jurnalcı, Jurnalci

7 Harfli Kelimeler

Japonca, Japonya, Jelatin, Jelibon, Jenerik, Jenetik, Jenital, Jenosit, Jenotip, Jeodezi, Jeoloji, Jetoncu, Jogging, Jonglör

6 Harfli Kelimeler

Janjan, Japone, Jargon, Jeolog, Jersey, Jigolo, Jiklet, Jorjet, Judocu, Jurnal, Jübile, Jülide

5 Harfli Kelimeler

Japon, Jarse, Jeloz, Jeton, Jikle, Jilet, Jokey, Jupon, Jüpon

4 Harfli Kelimeler

Janr, Jant, Java, Jest, Jile, Jips, Jive, Jöle, Judo, Juro

3 Harfli Kelimeler

Jel, Jen, Jet, Jig, Jin, Jip, Jön, Jul, Jül

Bazı J ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


janjan : yanardöner, şanjan
janjanlı : şanjanlı
janr : çığır, tarz, cins
japonya : doğu asya, ginseng
jargon : argo, özgüdil
java : betik
jelâtin : renksiz
jelibon : yumuşak
jeloz : agaragar
jen : gen
jenerasyon : kuşak, nesil, jenarasyon
jenerik : tanıtma yazısı, tanıtımlık
jeolog : yer bilimci
jeoloji : birleşimini, yer bilimi, yerbilim, arziyat, ilmiarz
jeolojik : yer bilimsel
jeosantrizm : yer özekçilik
jest : davranı, yordam
jigolo : tokmakçı
jiklet : çiklet
jilet : bıçak, cilet, tıraş bıçağı
jimnastikçi : cimnastikçi
jinekolog : nisaiyeci
jinekoloji : nisaiye, kadın hastalıkları
jip : cip
jive : cıva
jogging : kırda
jokey : cokey
jonglör : cambaz, hokkabaz
jön : genç, jönprömiye
jönprömiye : jön
judo : tutmalara, fırlatmalara

Bazı J ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


Japonca :

TDK:
1. özel, isim Japon dili
2. özel, sıfat Bu dille yazılmış olan

jeton :
TDK:
isim Gişelerde, telefon ve türlü oyunlarda para yerine kullanılan küçük, metal veya plastik nesne

jokey :
TDK:
isim Yarış atlarına binen, yetenekleri bu amaca göre geliştirilmiş kimse

J ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Japonya Günlükleri - Yazar: Richard Brautigan
Jigolo Cinayeti - Yazar: Mehmet Murat Somer
Japonya Şiir Dergisi Sayı: 4 - Yazar: Kolektif

Kelime Bulma Motoru