KÖTÜ ile başlayan kelimeler

Başında KÖTÜ harfleri bulunan 31 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Kötümserleşmek

13 Harfli Kelimeler

Kötüleştirici, Kötüleştirmek, Kötümserleşme, Kötürümleşmek

12 Harfli Kelimeler

Kötüleştiriş, Kötüleştirme, Kötülükçülük, Kötürümleşme

11 Harfli Kelimeler

Kötümserlik

10 Harfli Kelimeler

Kötülenmek, Kötüleşmek, Kötüleyici, Kötümsemek, Kötürümlük

9 Harfli Kelimeler

Kötülemek, Kötüleniş, Kötülenme, Kötüleşme, Kötüleyen, Kötüleyiş, Kötülükçü, Kötümseme

8 Harfli Kelimeler

Kötüleme, Kötülüğe, Kötümser

7 Harfli Kelimeler

Kötücül, Kötülük, Kötürüm

6 Harfli Kelimeler

Kötüyü

4 Harfli Kelimeler

Kötü

Bazı KÖTÜ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kötülemek :

TDK:
1. -i Biri veya bir şey için olumsuz, aşağılayıcı, hoş olmayan sözler söylemek
"İsveçli doktorun suyu kötülemekteki asıl amacı, Viyana da bir bira fabrikası açmak iznini elde etmekmiş." - S. Birsel
2. nsz İnsanın sağlığı bozulmak
3. nsz Nesnelerin niteliği bozulmak, kalitesi bozulmak

kötümsemek :
TDK:
-i Bir olay, bir konu vb.ni yalnız olumsuz yönleriyle düşünmek veya ele almak

kötürümleşmek :
TDK:
1. nsz Kötürüm duruma gelmek
2. Algılama özelliğini kaybetmek
"Vakitsiz kötürümleşen ruh, onun mucizesiyle ısındı, kımıldandı, doğruldu; bir sağlığa kavuşuyordu." - R. E. Ünaydın

KÖTÜ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ENFAL - 29: Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız O, size iyi ile kötüyü ayırdedecek bir anlayış verir, suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir.

Kelime Bulma Motoru