K ile başlayan TER ile biten kelimeler

Başında K harfi bulunan ve TER ile biten 7 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Komanditer

8 Harfli Kelimeler

Karakter, Kompüter

6 Harfli Kelimeler

Koster, Köfter, Krater, Kriter

Bazı K ile başlayan TER ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


karakter :

TDK:
1. isim Ayırt edici nitelik
2. Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen, üstün ana özellik, öz yapı, ıra, seciye
"Yıldız ın iyi bir eğitimi, kuvvetli bir karakteri var." - A. Gündüz
3. Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, duygulanma ve davranış biçimi
"Pek uysal, tatlı, neşeli karakterine rağmen dostum kavgacıdır." - R. H. Karay
4. Basımda harf türü
5. edebiyat Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse
6. felsefe Bireyin kendi kendine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü

komanditer :
TDK:
isim, ticaret Komandit şirkette ancak kendi koyduğu para kadar sorumlu olan ortak

köfter :
TDK:
isim Üzüm şırasıyla nişasta karışımının kaynatılıp dökülerek kesildikten sonra kurutulmasıyla hazırlanan bir tür pestil

Kelime Bulma Motoru