K ile biten 16 harfli kelimeler

Sonunda K harfi bulunan 16 harfli 99 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Açlığınıgidermek, Adamakıllıdövmek, Akılsallaştırmak, Akışkanlaştırmak, Allahaısmarladık, Ansiklopedicilik, Ardınıbırakmamak, Aristotelesçilik, Arnavutlaştırmak, Ateşbacayısarmak, Bağdaştırmacılık, Baharatlandırmak, Basmakalıplaşmak, Beceriksizleşmek, Belirlenmezcilik, Beynelmilelcilik, Biçimlendirilmek, Bilgisayarlaşmak, Bulanıklaştırmak, Canınıbağışlamak, Caymasısağlanmak, Cerahatlendirmek, Cesaretlendirmek, Cevaplandırılmak, Cibilliyetsizlik, Çabuklaştırılmak, Çalımlıdavranmak, Çapaçullaştırmak, Çarpıntısıtutmak, Değerlendirilmek, Demokratikleşmek, Dizilmıknatıslık, Edilgenleştirmek, Etkisizleştirmek, Evcilleştirilmek, Fiyatınıindirmek, Fransızlaştırmak, Gelenekleştirmek, Gelenekselleşmek, Genelleştirilmek, Gerçekleşmeyecek, Gerdaniyebuselik, Gerekçelendirmek, Görevlendirilmek, Güzelleştirilmek, Hamiyetperverlik, Hararetlendirmek, Hareketlendirmek, Heyecanlandırmak, Homojenleştirmek, Hoşkarşılanmamak, İktidarsızlaşmak, İnsanmerkezcilik, Kangrenleştirmek, Kanunlaştırılmak, Kapitalistleşmek, Kararlaştırılmak, Karşılaştırılmak, Karşılıklıdoymak, Kendiliğindenlik, Kıvılmıknatıslık, Kocamanlaştırmak, Konfeksiyonculuk, Kooperatifleşmek, Korkunçlaştırmak, Kömürleştirilmek, Maslahatgüzarlık, Memnuniyetsizlik, Menfaatperestlik, Merkezileştirmek, Militanlaştırmak, Milliyetseverlik, Mineralleştirmek, Misafirperverlik, Muhtevasızlaşmak, Mükafatlandırmak, Ölümsüzleştirmek, Örgütlendirilmek, Paralelleştirmek, Polimerleştirmek, Programlaştırmak, Rutubetlendirmek, Sanısıuyandırmak, Sayısınıazaltmak, Sendikalaştırmak, Sevimlileştirmek, Sömürgeleştirmek, Süpermarketçilik, Terbiyesizleşmek, Tiyatrolaştırmak, Toplumdışılanmak, Uygulanabilirlik, Varlığınıkorumak, Vergilendirilmek, Yabancılaştırmak, Yanıtlandırılmak, Yedialtmışbeşlik, Yılgınlığıgitmek, Yüreklendirilmek

Bazı K ile biten 16 harfli kelimelerin eş anlamlıları


allahaısmarladık : alasmaladık, alasmarladık
aristotelesçilik : gezimcilik, aristoculuk, peripatetizm
ateşbacayısarmak : alev saçağısarmak
belirlenmezcilik : indeterminizm, yadgerekircilik, yad gerekircilik
canınıbağışlamak : aman vermek
cevaplandırılmak : yanıtlandırılmak, karşılığıverilmek
değerlendirilmek : kıymetlendirilmek
dizilmıknatıslık : paramanyetizm
gerçekleşmeyecek : olmayacak duaya âmin demek
görevlendirilmek : vazifelendirilmek
heyecanlandırmak : heyecana düşürmek, kanını kaynatmak, oynatmak, tehyiç etmek
homojenleştirmek : bağdaşıklaştırmak
kanunlaştırılmak : yasalaştırılmak
menfaatperestlik : çıkarcılık
muhtevasızlaşmak : kurulaşmak
mükâfatlandırmak : ödüllendirmek
örgütlendirilmek : teşkilâtlandırılmak
rutubetlendirmek : nemlendirmek
sanısıuyandırmak : gibisine getirmek
sömürgeleştirmek : kolonileştirmek
terbiyesizleşmek : edepsizleşmek
toplumdışılanmak : aforoz edilmek
uygulanabilirlik : yapılabilirlik, fizibilite
yabancılaştırmak : uzaklaştırmak
yanıtlandırılmak : cevaplandırılmak
yüreklendirilmek : cesaretlendirilmek

Bazı K ile biten 16 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


edilgenleştirmek :

TDK:
-i, dil bilgisi Edilgen duruma getirmek

gelenekselleşmek :
TDK:
nsz Gelenek durumunu almak

kanunlaştırılmak :
TDK:
nsz Yasalaştırılmak

K ile biten 16 harfli İlçe isimleri

Ovacık / Karabük (Karabük)
Yenice / Karabük (Karabük)

Kelime Bulma Motoru