KAT ile başlayan kelimeler

Başında KAT harfleri bulunan 160 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Katlanılabilir, Katlantısızlık

13 Harfli Kelimeler

Katılaştırmak, Katışıksızlık

12 Harfli Kelimeler

Katalizlemek, Kataloglamak, Katılaştırma, Katırkuyruğu, Katırtırnağı, Katlanabilir, Katlanamamak, Katlanamayan, Katlandırmak, Katlanılamaz, Katmanlaşmak, Katmerleşmek, Katostrofizm, Katranköpüğü, Katranlanmak

11 Harfli Kelimeler

Katabolizma, Kataloglama, Katarlanmak, Katırlaşmak, Katıştırmak, Katıyürekli, Katkılanmak, Katlanamama, Katlandırma, Katlanılmak, Katlanılmaz, Katledilmek, Katmanlaşma, Katmanyazar, Katmercilik, Katmerleşme, Katrancılık, Katranlamak, Katranlanma

10 Harfli Kelimeler

Kataleptik, Katarlamak, Katarlanma, Katıklamak, Katılaşmak, Katılığını, Katılmamak, Katırcılık, Katırlaşma, Katışıklık, Katışıksız, Katıştırma, Katibiadil, Katileşmek, Katkılanma, Katlanılma, Katoliklik, Katolunmak, Katranlama

9 Harfli Kelimeler

Katakofti, Katakulli, Katalanca, Katalepsi, Katalitik, Katalizör, Katarlama, Katavaşya, Kategorik, Katıklama, Katılaşma, Katılımcı, Katıltmak, Katileşme, Katiyetle, Katlanmak, Katlanmış, Katlatmak, Katletmek, Katmansız, Katmersiz, Katolunma, Katrilyon

8 Harfli Kelimeler

Katafalk, Katakomp, Katapult, Katarakt, Katbekat, Katedral, Kategori, Katetmek, Katıksız, Katılmak, Katılmış, Katıltma, Katımlık, Katırlık, Katışmaç, Katışmak, Katillik, Katipıik, Katiplik, Katkısız, Katlamak, Katlanan, Katlanır, Katlanış, Katlanma, Katlatma, Katlayış, Katletme, Katmanlı, Katmerci, Katmerli, Katrancı, Katranlı

7 Harfli Kelimeler

Katafot, Katalan, Kataliz, Katalog, Katalpa, Katetme, Katıklı, Katılık, Katılım, Katılış, Katılma, Katıntı, Katırcı, Katışık, Katışma, Katiyen, Katiyet, Katkılı, Katlama, Katliam, Katmalı, Katolik

6 Harfli Kelimeler

Katana, Katgüt, Katibe, Katmak, Katman, Katmer, Katrak, Katran, Katyon

5 Harfli Kelimeler

Katar, Katet, Katık, Katım, Katır, Katib, Katil, Katkı, Katlı, Katma, Katot, Katra, Katre

4 Harfli Kelimeler

Katı, Kati

3 Harfli Kelimeler

Kat

Bazı KAT ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


katakulli : oyun, tuzak, düzen
katalizlemek : tezgenlemek
katana : kadana
katapult : mancınık
katavaşya : anavaşya
katedral : başkilise
kategori : ulam, grup, makule
kategorik : kesin, açık, kesinlikle
katılaşma : tasallüp
katılaştırmak : pekiştirmek
katırlaşmak : inatlaşmak
katıştırma : tağşiş
katıyürekli : şefkatsiz
katileşme : kesinleşme
kâtiplik : sekreterlik, yazmanlık, kitabet
katkı : bilgi, yardım, ek, ulama, zeyil
katkısız : katışıksız, saf, tam, bozulmamış, halis, monolitik, sağ
katlanamayan : hazımsız
katlanılamaz : dayanılmaz
katlanır : paravan
katlantısızlık : sabırsızlık
katledilmek : maktul düşmek
katletmek : öldürmek, katil etmek
katliam : kırım, jenosit, pogrom
katmak : karıştırmak, beslemek, bindirmek, dâhil etmek, ilâve etmek

Bazı KAT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


katırlaşma :

TDK:
isim Katırlaşmak durumu

kâtiplik :
TDK:
isim Sekreterlik, yazmanlık
"Zaten nasıl oldu da Fakir Komitesi kâtipliğine girebildiniz." - N. Hikmet

katlama :
TDK:
1. isim Katlamak işi
2. Mayasız hamurdan yapılan, peynirli veya peynirsiz pide, yufka

KAT ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Katıksız Sevgi - Yazar: Jack London
Katıksız Mutluluk - Hasan Ali Yücel Klasikleri - Yazar: Katherine...

Kelime Bulma Motoru