KİR ile başlayan kelimeler

Başında KİR harfleri bulunan 83 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Kireçsizleştirmek

16 Harfli Kelimeler

Kireçsizleştirme

13 Harfli Kelimeler

Kireçsizlenme

12 Harfli Kelimeler

Kireçsilemek, Kiremitçilik, Kirizmalamak

11 Harfli Kelimeler

Kirazelması, Kireçlenmek, Kireçleşmek, Kireçsileme, Kiremithane, Kirizmalama, Kirlenirsin, Kirlenmemiş, Kirpikliler

10 Harfli Kelimeler

Kiralanmak, Kiralayıcı, Kireçlemek, Kireçlenme, Kireçleşme, Kireçyeren, Kirişlemek

9 Harfli Kelimeler

Kiracılık, Kiralamak, Kiralanma, Kiralayan, Kirecimsi, Kireçleme, Kireçtaşı, Kiremitçi, Kiremitli, Kirişhane, Kirişleme, Kirlenmek, Kirletici, Kirletmek

8 Harfli Kelimeler

Kiralama, Kirazlık, Kirebolu, Kireççil, Kireçlik, Kireçsiz, Kirişler, Kirişlik, Kirişsiz, Kirkitle, Kirlenme, Kirletme, Kirlilik, Kirpikli, Kirpiksi, Kirtikli, Kirvelik

7 Harfli Kelimeler

Kiralık, Kirdeci, Kireççi, Kireçli, Kireçsi, Kiremit, Kirişçi, Kirişli, Kirizma, Kirizme

6 Harfli Kelimeler

Kiracı, Kiralı, Kirbit, Kirkit, Kirloş, Kirloz, Kirmen, Kirpik, Kirtil

5 Harfli Kelimeler

Kiraz, Kirde, Kireç, Kirez, Kiriş, Kirli, Kirpi, Kirve

4 Harfli Kelimeler

Kira, Kirş

3 Harfli Kelimeler

Kir

Bazı KİR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kira : icar
kiralamak : isticar etmek
kiraz : etli, sulu, gülgillerden, haziran, kiraz dut yetişmese beni yiyenin boynunu, kiraz zamkı, kirez, ökse otu, ökseotu, zeytinsi meyve
kirazelması : kırmızı
kirbit : kibrit
kireç : mermer, tebeşir, harç, kavurucu, kils, kireç taşı, lök, sıva, silikatlamak
kireçlenme : artrit, kireçleşme
kireçleşme : kireçlenme
kireçleşmek : kireçlenmek, kalkerleşmek
kireçsi : kirecimsi
kirez : kiraz
kiriş : betonarmeci, kirişlemek
kirişleme : kılıçlama
kirişler : kaba yapı, ortopedi
kirişli : ut
kirizme : kirizma
kirkitle : pekmez, çivirdik
kirlenirsin : çirkefe taş atma, üstüne sıçrar
kirlenmemiş : arı
kirletici : kızartıcı
kirletme : telvis
kirletmek : pisletmek, pislemek, namusuna, lekelemek, batırmak, becermek, bulamak

Bazı KİR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kiracılık :

TDK:
isim Kiracı olma durumu

kireçlemek :
TDK:
1. -i Kireç katmak veya kireç sürmek
2. Kireç kullanarak badana yapmak

kireçli :
TDK:
1. sıfat Birleşiminde kireç olan veya kireci çok olan
"Bir söylenişe göre, arazi tamamıyla kireçli olduğu için ağaçlar serpilme gücünden mahrum kalıyormuş." - A. Rasim
2. Kireç sürülmüş, kireç bulaşmış
"Bugün ufka bakanın eski deniz yerine / Kireçli bir bataklık çarpıyor gözlerine" - F. N. Çamlıbel

KİR ile başlayan İlçe isimleri

Kiraz (İzmir)

KİR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bir Acıya Kiracı - Yazar: Metin Altıok
Kirpik Ağrısı - Yazar: Gökhan Ertekin
Kiraz Lekesi - Yazar: Selma Fazlic
Önce Kirpik Uçlarından Kırılır Kadın - Yazar: Leyla Demirli
Bir Kiraz Ağacı Olsaydım - Yazar: Semih Günver
Kiraz Zamanı - Yazar: Emin Şir
Sonsuzluğa Kiracı - Yazar: Süreyya Aylin...

Kelime Bulma Motoru