KL ile başlayan kelimeler

Başında KL harfleri bulunan 64 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Klorürlendirmek, Klorürleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Klorürlendirme, Klorürleştirme

13 Harfli Kelimeler

Klasifikasyon

12 Harfli Kelimeler

Klasikleşmek

11 Harfli Kelimeler

Klasikleşme, Klerikalizm, Klimatoloji, Klişeleşmek, Klorofilsiz, Klostrofobi

10 Harfli Kelimeler

Kleptomani, Klikleşmek, Klimatolog, Klinometre, Klişecilik, Klişeleşme, Klorhidrat, Klorhidrik, Klorlanmak, Klorometri, Kloroplast

9 Harfli Kelimeler

Klarnetçi, Klasiklik, Klavsenci, Kleptoman, Klikleşme, Klişehane, Klorlamak, Klorlanma, Kloroform, Klorölçer

8 Harfli Kelimeler

Klavyeli, Klitoris, Klorlama, Klorofil

7 Harfli Kelimeler

Klakson, Klarnet, Klasman, Klinker, Kliring, Klişeci

6 Harfli Kelimeler

Klasör, Klavuz, Klikçi, Klinik, Klorik, Klorlu, Kloroz, Klorun, Klorür, Klozet

5 Harfli Kelimeler

Klapa, Klape, Klima, Klips, Klişe

4 Harfli Kelimeler

Klan, Klik, Klip, Klor, Kloş, Klüz

Bazı KL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


klârnet : tahtadan, gırnata
klârnetçi : gırnatacı
klasifikasyon : sınıflama, sınıflandırma
klâsikleşmek : sanatçı
klâsman : bölümleme, sınıflama, tasnif
klavuz : kılavuz
klâvyeli : piyano
klik : hizip, bölek
klikçi : hizipçi
klikleşme : hizipleşme
klikleşmek : hizipleşmek, bölekleşmek
klima : iklimleme cihazı
klimatolog : iklim bilimci
klimatoloji : iklim bilimi
klinik : bakımevi
klinometre : eğimölçer
klip : görümsetme, görüntüleme
kliring : takas
klişe : şekil, basmakalıp, kalıplaşmış
klişeleşmek : kalıplaşmak
klor : halojenlerden, cl, halojen
klorik : klorik asit
klorofilsiz : bakteri, mantarlar
kloroform : renksiz
klorometri : klorölçer
kloroz : sarıcalık
klorölçer : klorometri
klorun : klorür
klostrofobi : kapalı yer korkusu
klüz : kısık, kanyon

Bazı KL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


klân :

TDK:
klan

klâpa :
TDK:
klapa

klorlanma :
TDK:
isim Klorlanmak işi

Kelime Bulma Motoru