KOL ile başlayan kelimeler

Başında KOL harfleri bulunan 127 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Kolektifleştirmek

16 Harfli Kelimeler

Kolaylaştırmalar, Kolektifleştirme

15 Harfli Kelimeler

Koleksiyonculuk, Kolonileştirmek

14 Harfli Kelimeler

Kolayınıbulmak, Kolaylaştırmak, Kolektifleşmek

13 Harfli Kelimeler

Kolaylaştırma, Kolektifleşme, Kollarıaçarak, Kolonyalanmak, Kolonyalanmış

12 Harfli Kelimeler

Koleksiyoncu, Koloniyalist, Kolonizasyon, Kolonyalamak, Kolonyalanma, Koltuklanmak

11 Harfli Kelimeler

Kolaylanmak, Kolaylaşmak, Kolektivist, Kolektivizm, Kolleksiyon, Kolonyalama, Kolonyalist, Kolorimetre, Kolorimetri, Koltukçuluk, Koltuklamak, Koltuklanma

10 Harfli Kelimeler

Kolalanmak, Kolalanmış, Kolalatmak, Kolancılık, Kolaycacık, Kolaycılık, Kolaylamak, Kolaylanma, Kolaylaşma, Kolaylıkla, Kolbaşılık, Koleksiyon, Kolesterin, Kolesterol, Kollenkima, Kolombiyum, Koltuklama

9 Harfli Kelimeler

Kolacılık, Kolalamak, Kolalanma, Kolalatma, Kolalayış, Kolaylama, Kolaylığı, Koldaşlık, Kolemanit, Kolibasil, Kollanmak, Kollayıcı, Kolonyalı, Koloridye, Kolostrum, Koltukluk

8 Harfli Kelimeler

Kolağası, Kolalama, Kolaylık, Kolbastı, Kolculuk, Kolektif, Kolektör, Koleralı, Kollamak, Kollanma, Kollayan, Kollukçu, Kolodyum, Koloidal, Kolokyum, Kolonyal, Koltukçu, Koltuklu

7 Harfli Kelimeler

Kolaçan, Kolağzı, Kolancı, Kolayca, Kolaycı, Kolayda, Kolbaşı, Koledok, Kolejli, Kolibri, Kollama, Kolofan, Kolonya, Kolordu, Kolpocu

6 Harfli Kelimeler

Kolacı, Kolalı, Kolcuk, Kolçak, Koldaş, Kolera, Kolhoz, Kollar, Kolluk, Koloit, Koloni, Kolsuz, Koltuk, Kolyoz

5 Harfli Kelimeler

Kolan, Kolay, Kolcu, Kolej, Kolik, Kolit, Kollu, Kolon, Kolpa, Kolun, Kolye, Kolza

4 Harfli Kelimeler

Kola, Koli, Kolu

3 Harfli Kelimeler

Kol

Bazı KOL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kolan : dokuma, deri
kolaylığı : tezlik fiili
kolaylıkla : kolayca, çarçabuk, ferah fahur, haydi haydi, olmuş armut gibi eline geçmek, rahat, rahat rahat, rahatlıkla, su içinde, şakır şakır, tez beri
kolbastı : hoptek, faroz
kolcu : muhafız, reji kolcusu
koleksiyonculuk : derlemcilik
kolektivizm : ortaklaşacılık
kollarıaçarak : gerinmek
kollayan : muhafız
kolleksiyon : koleksiyon
kolluk : zabıta, manşet, polis
kollukçu : polis
koloidal : zamk
kolokyum : ekonomik, konuşu, bilimsel toplantı
kolon : sütun, diksıra
koloni : sömürge, müstemleke
kolonyalanmış : kolonyalı
kolonyalist : sömürgeci
kolorimetre : renkölçer
kolpa : dalavere
kolpocu : dalavereci
kolsuz : atlet, atlet fanilası, haydarî, kepenek
koltuklamak : pohpohlamak, kompliman yapmak, okkalamak
kolun : el
kolye : gerdanlık

Bazı KOL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kolalama :

TDK:
isim Kolalamak işi

kollamak :
TDK:
1. -i Olmasını, ortaya çıkmasını beklemek, gözetmek
"Kocamı kıskanıyor, aradan atmak için vesileler kolluyormuş." - S. M. Alus
2. Göz önünde tutmak, gözlemek
"Daima biraz kollayan, bir tilki gibi tetikte ve hamarat görünürdü." - A. Ş. Hisar
3. Korumak, gözetmek
"O güne kadar ona iyi bak, değerini bil, onu kolla, demişti." - N. Araz

kolonyalı :
TDK:
sıfat Kolonyalanmış, kolonya sürmüş

KOL ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Dört - Bir Uyumsuz Koleksiyon Kitabı - Yazar: Veronica Roth
Gümüş Yaz,Gümüş Kız Koleksiyon Baskı - Yazar: Buket Uzuner

Kelime Bulma Motoru