KOL ile başlayan kelimeler

Başında KOL harfleri bulunan 127 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Kolektifleştirmek

16 Harfli Kelimeler

Kolaylaştırmalar, Kolektifleştirme

15 Harfli Kelimeler

Koleksiyonculuk, Kolonileştirmek

14 Harfli Kelimeler

Kolayınıbulmak, Kolaylaştırmak, Kolektifleşmek

13 Harfli Kelimeler

Kolaylaştırma, Kolektifleşme, Kollarıaçarak, Kolonyalanmak, Kolonyalanmış

12 Harfli Kelimeler

Koleksiyoncu, Koloniyalist, Kolonizasyon, Kolonyalamak, Kolonyalanma, Koltuklanmak

11 Harfli Kelimeler

Kolaylanmak, Kolaylaşmak, Kolektivist, Kolektivizm, Kolleksiyon, Kolonyalama, Kolonyalist, Kolorimetre, Kolorimetri, Koltukçuluk, Koltuklamak, Koltuklanma

10 Harfli Kelimeler

Kolalanmak, Kolalanmış, Kolalatmak, Kolancılık, Kolaycacık, Kolaycılık, Kolaylamak, Kolaylanma, Kolaylaşma, Kolaylıkla, Kolbaşılık, Koleksiyon, Kolesterin, Kolesterol, Kollenkima, Kolombiyum, Koltuklama

9 Harfli Kelimeler

Kolacılık, Kolalamak, Kolalanma, Kolalatma, Kolalayış, Kolaylama, Kolaylığı, Koldaşlık, Kolemanit, Kolibasil, Kollanmak, Kollayıcı, Kolonyalı, Koloridye, Kolostrum, Koltukluk

8 Harfli Kelimeler

Kolağası, Kolalama, Kolaylık, Kolbastı, Kolculuk, Kolektif, Kolektör, Koleralı, Kollamak, Kollanma, Kollayan, Kollukçu, Kolodyum, Koloidal, Kolokyum, Kolonyal, Koltukçu, Koltuklu

7 Harfli Kelimeler

Kolaçan, Kolağzı, Kolancı, Kolayca, Kolaycı, Kolayda, Kolbaşı, Koledok, Kolejli, Kolibri, Kollama, Kolofan, Kolonya, Kolordu, Kolpocu

6 Harfli Kelimeler

Kolacı, Kolalı, Kolcuk, Kolçak, Koldaş, Kolera, Kolhoz, Kollar, Kolluk, Koloit, Koloni, Kolsuz, Koltuk, Kolyoz

5 Harfli Kelimeler

Kolan, Kolay, Kolcu, Kolej, Kolik, Kolit, Kollu, Kolon, Kolpa, Kolun, Kolye, Kolza

4 Harfli Kelimeler

Kola, Koli, Kolu

3 Harfli Kelimeler

Kol

Bazı KOL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kola : kolalama, kolagillerden, gömlek
kolalanmış : kolalı
kolancı : yedekçi
kolaylaştırma : teshil
kolaylaştırmak : teshil etmek
kolaylığı : tezlik fiili
kolaylık : konfor, kolay, suhulet, sühulet, yüsret
kolcu : muhafız, reji kolcusu
kolcuk : moment
koleksiyon : öğrenme, derlem, biriktiri, derme, kolleksiyon
koleksiyoncu : derlemci
kolektivist : ortaklaşacı
kolesterin : kolesterol
kolesterol : kolesterin
kolibri : kolibrigillerden
kollamak : gözetmek, olmasını, gözlemek, korumak, göz kulak olmak, gözcülük etmek, namusuna sinek kondurmamak, rast getirmek
kollar : füru
kolleksiyon : koleksiyon
koloidal : zamk
kolon : sütun, diksıra
kolonileştirmek : sömürgeleştirmek
koloniyalist : sömürgeci
kolonya : fısfıs, golanyağı
kolpa : dalavere
kolpocu : dalavereci
koltuk : kayırma, destek, kenar, makam, dirseklik

Bazı KOL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kolalama :

TDK:
isim Kolalamak işi

kolaylaştırma :
TDK:
isim Kolaylaştırmak işi

koloridye :
TDK:
isim, hayvan bilimi Kolyoz balığının küçüğü

KOL ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜRSELAT - 30, 31: Üç kola ayrılmış, (ama) ne gölgelendiren ne de alevden koruyan bir gölgeye gidin.

Kelime Bulma Motoru