KUL ile başlayan kelimeler

Başında KUL harfleri bulunan 76 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Kullanılmamak, Kullanılmamış, Kullanılmayan, Kullanımbilim

12 Harfli Kelimeler

Kulakkepçesi, Kulamparalık, Kullandırmak, Kullanıcının, Kullanılamaz, Kullanılması, Kullanılmaya

11 Harfli Kelimeler

Kulağakaçan, Kulakdavulu, Kulakdemiri, Kullandırma, Kullanılmak, Kullanılmaz, Kullanılmış, Kullanışsız, Kuluçkahane

10 Harfli Kelimeler

Kulaçlamak, Kulaçlayış, Kullanarak, Kullanılan, Kullanılma, Kullanışlı, Kuluçkalık, Kulunlamak, Kulüpçülük

9 Harfli Kelimeler

Kulaçlama, Kulakzarı, Kulampara, Kullanımı, Kullanmak, Kullaşmak, Kulunlama

8 Harfli Kelimeler

Kulakçık, Kulaklık, Kulaksız, Kulaktan, Kullanım, Kullanış, Kullanma, Kullaşma, Kullukçu, Kulunluk

7 Harfli Kelimeler

Kulacık, Kulağın, Kulakçı, Kulaklı, Kuloğlu, Kulpsuz, Kuluçka, Kulunuz, Kulüpçü

6 Harfli Kelimeler

Kulağa, Kullan, Kullap, Kullar, Kulluk, Kulplu, Kulunç, Kulübe, Kulübü, Kulvar, Kulyuç

5 Harfli Kelimeler

Kulaç, Kulak, Kulis, Kulub, Kulun, Kulüp

4 Harfli Kelimeler

Kula, Kule, Kulp

3 Harfli Kelimeler

Kul

Bazı KUL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kula : yele
kulacık : kulakçık
kulağa : tıngı
kulağın : dış kulak, kulak kepçesi, kulakkepçesi
kulak : örs, baş, kök, kulakçı
kulakçı : kulak, burun
kulakdavulu : kulakzarı
kulakkepçesi : kulağın
kulaklı : kazan, yaprak
kulaklık : radyo
kulakzarı : kulakdavulu
kulampara : oğlancı, lûtî
kulamparalık : oğlancılık
kule : cihannüma, çan kulesi, saat kulesi
kulis : tiyatroda
kullan : güle güle
kullanıcının : bağıntı, yardımlı metin
kullanılan : baskıdaki altından askıdaki salkım yeğdi, geçer
kullanılmamış : bakir
kullanılmayan : metrûk
kullanılmaz : battal
kullanılmış : müstamel, çıkma, ikinci el
kullanımı : nükleer güç mühendisi
kullanışlı : pratik
kullanma : istimal, hidrojeoloji, hidrojeoloji mühendisi, kullanım, sarf
kullanmak : çalıştırmak, işletmek, değerlendirmek, giymek, takmak, içmek, söylemek

Bazı KUL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kulaçlama :

TDK:
isim Kulaçlamak işi
"Suları hiç telaşsız ama motor gibi kulaçlamaya başladı." - H. Taner

kullanmak :
TDK:
1. -i Bir şeyden belli bir amaçla yararlanmak
"Parmaklarının arasındaki mendili eskiyinceye kadar kullandığın hiç oldu mu?" - H. C. Yalçın
2. Bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çalıştırmak
"Siz analarımızı nasıl esir gibi kullandınızsa biz de sizi öyle kullanacağız." - H. E. Adıvar
3. İşletmek, değerlendirmek
"Parasını ticarette kullanmak."
4. nsz Giymek, takmak
"Hiç yağmurluk kullanmazdı."
5. nsz Sigara, içki vb. şeylere alışmış olmak, içmek
6. nsz Kelimeyi yazmak, söylemek
"Lakırtılarında çok kere çifter çifter kelimeler kullanırdı ki bunlar bazen manayı değiştirir." - A. Ş. Hisar
7. Harcamak, sarf etmek
"Sattıkları küpenin parasını çok idareli kullanıyorlardı." - P. Safa
8. Amacına ulaşmak için birinden veya bir şeyden yararlanmak, onu amacına alet etmek, sömürmek, istismar etmek
"Hâlbuki onlar, işte bu saflığı istismar ediyorlar. Bütün düşünceleri seni kullanmak, o kadar!" - A. İlhan
9. Araç veya aleti işletmek, yönetmek
"Nitekim çocuklarımın bile kullandıkları hesap makineleri, bunların küçük modelleridir." - B. Felek
10. Bir şeyin gereklerini yerine getirmek

kulluk :
TDK:
küllük

KUL ile başlayan İlçe isimleri

Kulp (Diyarbakır)
Kulu (Konya)
Kuluncak (Malatya)
Kula (Manisa)

KUL ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


KUREYŞ - 1, 2, 3, 4: Kureyş'e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler.
KEVSER - 1, 2, 3: (Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.
EN'AM - 102: İşte Rabbiniz Allah O'dur. O'ndan başka tanrı yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O'na kulluk edin, O her şeye vekildir (güvenilip dayanılacak tek varlık O'dur).  .

Kelime Bulma Motoru