L ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında L harfi bulunan 5 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Laçin, Laçka, Laden, Lades, Ladin, Lafçı, Lafız, Lafzi, Lagar, Lagos, Lağım, Lağıv, Lahsa, Lakap, Lakçı, Lakoz, Lango, Lanse, Largo, Laser, Laski, Lasta, Laşka, Latin, Lavaj, Lavaş, Lazca, Lazer, Lazım, Lazim, Lazut, Leçek, Ledün, Legal, Leğen, Lehçe, Lehim, Lemis, Lemur, Lenfa, Lento, Lepra, Lerze, Letçe, Levha, Levye, Leyla, Leyli, Lezar, Leziz, Lığlı, Lıkır, Libas, Liboş, Libre, Libya, Lider, Lifli, Lihye, Liken, Likit, Likör, Liman, Limbo, Limit, Limon, Linet, Linin, Lipit, Lipom, Liret, Lirik, Lisan, Liste, Litre, Livar, Lizol, Lizöz, Lobut, Lobye, Loder, Lodos, Logos, Lojik, Lokal, Lokma, Lokum, Lonca, Longa, Lopur, Lorke, Lorta, Loşça, Lotus, Lökoz, Lökün, Löpür, Lugat, Lüfer, Lügat, Lügol, Lümen, Lünet, Lüpçü, Lütuf, Lüzum

Bazı L ile başlayan 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


lâden : lâdengillerden, rastık
lâdin : çamgillerden
lâfçı : geveze, iyi, dedikoducu
lâfız : söz, kelime
lâgar : zayıf, çelimsiz, etsiz, kuru
lakçı : lakacı
lango : dökümhanede
laser : lâzer
lâtin : lâtin halkları
lâzer : laser
lâzım : gerek, gerekli, lüzumlu
lâzim : lüzumlu, gerekli
legal : yasal, kanunî, meşru, legalleşmek
lemur : primat
lenfa : lenf, akkan
lento : boyunduruk, ağır
lepra : cüzam, cüzzam
letçe : letonca
levye : kaldırmak, oynatmaya, kanırtmaç
leyla : gececi
leylî : yatılı
lider : önder, şef, başacı, başçıl, başkan, ön teker, tek adam, yolçu
lifli : ağaç mobilya
lihye : sakal
likit : sıvı

Bazı L ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


lâskî :

TDK:
laski

legal :
TDK:
sıfat, hukuk Yasal

lonca :
TDK:
isim Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek, korporasyon
"Bu iş için loncada, isim duası yapılır." - S. Ayverdi

L ile başlayan 5 harfli İlçe isimleri

Laçin (Çorum)
Ladik (Samsun)

L ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Leyli vü Mecnun - Yazar: Ali Şir Nevai
Lirik Kıyılar - Yazar: Atila Oğuz
Leyli Lal Şewe - Yazar: Tunay Bozyiğit
Lirik Kıyılar - Yazar: Atila Oğuz
Leyli Lal Şewe - Yazar: Tunay Bozyiğit
Leyli Vakti - Yazar: Avni Kaysal
Lirik Dualar Kitabı - Yazar: Halil İbrahim...
Lokal Anestezi - Yazar: Ecem Hotoğlu

L ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 105: (Ey müminler!) Ehl-i Kitaptan kâfirler ve putperestler de Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler. Halbuki Allah rahmetini dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.
NUR - 14: Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti üstünüzde olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi.
ALİ İMRAN - 169, 170: Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler; Allah'ın, lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar.

Kelime Bulma Motoru