L ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında L harfi bulunan 5 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Laçin, Laçka, Laden, Lades, Ladin, Lafçı, Lafız, Lafzi, Lagar, Lagos, Lağım, Lağıv, Lahsa, Lakap, Lakçı, Lakoz, Lango, Lanse, Largo, Laser, Laski, Lasta, Laşka, Latin, Lavaj, Lavaş, Lazca, Lazer, Lazım, Lazim, Lazut, Leçek, Ledün, Legal, Leğen, Lehçe, Lehim, Lemis, Lemur, Lenfa, Lento, Lepra, Lerze, Letçe, Levha, Levye, Leyla, Leyli, Lezar, Leziz, Lığlı, Lıkır, Libas, Liboş, Libre, Libya, Lider, Lifli, Lihye, Liken, Likit, Likör, Liman, Limbo, Limit, Limon, Linet, Linin, Lipit, Lipom, Liret, Lirik, Lisan, Liste, Litre, Livar, Lizol, Lizöz, Lobut, Lobye, Loder, Lodos, Logos, Lojik, Lokal, Lokma, Lokum, Lonca, Longa, Lopur, Lorke, Lorta, Loşça, Lotus, Lökoz, Lökün, Löpür, Lugat, Lüfer, Lügat, Lügol, Lümen, Lünet, Lüpçü, Lütuf, Lüzum

Bazı L ile başlayan 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


lâçin : doğan
lâdin : çamgillerden
lâfçı : geveze, iyi, dedikoducu
lâfız : söz, kelime
lâğıv : feshetme
lakçı : lakacı
laser : lâzer
lâzım : gerek, gerekli, lüzumlu
lâzim : lüzumlu, gerekli
lâzut : mısır
leçek : yaşmak
lehçe : bölgesel, diyalekt, şive, ağız, zeba­n
lemur : primat
letçe : letonca
levha : safiha, tablo, resim, tabelâ, hadde fabrikası, işaret, plaka, sıcak haddeci
levye : kaldırmak, oynatmaya, kanırtmaç
leyla : gececi
leylî : yatılı
leziz : lezzetli, hoş, güzel, zevkli, lâtif
libas : giysi
libya : dinar, kuzey afrika
lifli : ağaç mobilya
lihye : sakal
likör : meyve, alkol
linet : sürgün

Bazı L ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


lâfçı :

TDK:
lafçı

lifli :
TDK:
sıfat Lifi olan

lobut :
TDK:
1. isim Kalın, kısa ve düzgün sopa
2. spor Kol gücünü geliştirmek için kullanılan, gürgenden jimnastik aracı

L ile başlayan 5 harfli İlçe isimleri

Laçin (Çorum)
Ladik (Samsun)

L ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İlhan Ayverdi : Bir Hayat Bir Lugat - Yazar: İlhan Ayverdi

Kelime Bulma Motoru