L ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında L harfi bulunan 6 harfli 85 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Laakal, Labret, Ladino, Laedri, Lafzen, Lahika, Lahuri, Laklak, Laktaz, Laktoz, Laleli, Lamacı, Lamise, Langur, Lapacı, Lapçın, Lapina, Lateks, Lavgar, Lazıme, Lazlık, Legato, Legorn, Lehdar, Lehtar, Lejant, Lejyon, Lekeci, Lekeli, Leksem, Lektör, Lenfte, Lenger, Leopar, Lepton, Lerzan, Leşcil, Leşker, Letaif, Levent, Levrek, Leylek, Lezyon, Lezzet, Libido, Lifler, Lignin, Likaba, Likide, Limaki, Limanı, Limoni, Lineer, Linyit, Lipari, Lipsos, Lirizm, Lisani, Lisans, Liseli, Lityum, Lobici, Loğusa, Lojman, Lokavt, Lololo, Lombar, Lomboz, London, Longoz, Lopçuk, Lostra, Losyon, Loşluk, Lökeşe, Lösemi, Lumbuz, Lübnan, Lüknet, Lüleci, Lüleli, Lümpen, Lüpten, Lütfen, Lüzuci

Bazı L ile başlayan 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


labret : kemik
lâhika : ek
lâklâk : gevezelik
lâmacı : lâmaist
lângur : maymunlardan
lâpacı : yorgun
lâpçın : edik, mest
lavgar : geveze, boşboğaz, palavracı
lâzıme : gerekçe
lehdar : yandaş, taraftar
lehtar : yandaş, taraftar
lekeci : kuru temizleyici
lenfte : gamaglobülin
lepton : yeğnicik
lerzan : titrek
leşker : ordu, asker
letâif : kalb, sır
levent : uzun, baysan
leylek : leyleksilerden, büyük, beyaz
lifler : elyaf
likaba : çobanüzümü, keçi yemişi, yaban mersini
linyit : briket, karbon
lityum : 94, alkali metaller, li
lokavt : işkapatımı
lomboz : lumbuz
london : landon, lando
lösemi : kan kanseri
lumbuz : lomboz
lüleci : çubuk, nargile
lüzucî : yapışkan

Bazı L ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


lenger :

TDK:
1. isim Yayvan ve kenarları geniş, büyük bakır kap
"Tenha köyün sokaklarında lengerler içinde balık götüren ateş bacaklı çocuklara baktım." - S. F. Abasıyanık
2. sıfat Bu kabın alabileceği miktarda olan
"Beykoz çayırında iddiaya girip bütün bir kuzuyla bir lenger iç pilavı gövdeye rüyamızda mı indirmiştik?" - A. İlhan
3. denizcilik Gemi demiri

liseli :
TDK:
sıfat Lisede okuyan (öğrenci)

lomboz :
TDK:
isim, denizcilik Kamaralarla alt güverteleri aydınlatmak için bordalardan ve güvertelerden açılan yuvarlak pencere

L ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Unutulmuş Lejyon - Yazar: Ben Kane

Kelime Bulma Motoru