L ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında L harfi bulunan 6 harfli 85 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Laakal, Labret, Ladino, Laedri, Lafzen, Lahika, Lahuri, Laklak, Laktaz, Laktoz, Laleli, Lamacı, Lamise, Langur, Lapacı, Lapçın, Lapina, Lateks, Lavgar, Lazıme, Lazlık, Legato, Legorn, Lehdar, Lehtar, Lejant, Lejyon, Lekeci, Lekeli, Leksem, Lektör, Lenfte, Lenger, Leopar, Lepton, Lerzan, Leşcil, Leşker, Letaif, Levent, Levrek, Leylek, Lezyon, Lezzet, Libido, Lifler, Lignin, Likaba, Likide, Limaki, Limanı, Limoni, Lineer, Linyit, Lipari, Lipsos, Lirizm, Lisani, Lisans, Liseli, Lityum, Lobici, Loğusa, Lojman, Lokavt, Lololo, Lombar, Lomboz, London, Longoz, Lopçuk, Lostra, Losyon, Loşluk, Lökeşe, Lösemi, Lumbuz, Lübnan, Lüknet, Lüleci, Lüleli, Lümpen, Lüpten, Lütfen, Lüzuci

Bazı L ile başlayan 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ladino : türkçe, fransızca, yunanca
lâedri : anonim, bilinemezci
lâhika : ek
lâklâk : gevezelik
lâktoz : süt şekeri
lâmise : duyarga, dokunum, anten
lâpacı : yorgun
lâpçın : edik, mest
lâzıme : gerekçe
lehdar : yandaş, taraftar
lehtar : yandaş, taraftar
lejant : ertegi
lekeci : kuru temizleyici
lekeli : lekelenmiş, kara yüzlü, temiz
leksem : madde
lektör : okutman
lenfte : gamaglobülin
lepton : yeğnicik
leşker : ordu, asker
letâif : kalb, sır
leylek : leyleksilerden, büyük, beyaz
lezyon : doku bozukluğu, yıpranma
limonî : alıngan
linyit : briket, karbon
lokavt : işkapatımı
lomboz : lumbuz
lökeşe : yabankazı, çulluk
lumbuz : lomboz
lüknet : tutukluk
lümpen : sınıfsız, ayaktakımı
lüzucî : yapışkan

Bazı L ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


lâmacı :

TDK:
lamacı

lekeli :
TDK:
1. sıfat Herhangi bir sebeple üzerinde leke oluşmuş, lekesi olan
"Armutların en fenası, en kavruk, en lekeli ve en hamı bile asildir." - R. H. Karay
2. Kötü tanınmış, lekelenmiş

lombar :
TDK:
isim, denizcilik Gemi bordalarına, küpeştelerine açılan dörtgen biçiminde delik

Kelime Bulma Motoru