L ile başlayan 9 harfli kelimeler

Başında L harfi bulunan 9 harfli 72 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Laciverdi, Laforizma, Lafügüzaf, Lağvolmak, Laikleşme, Lakerdacı, Lakırdıcı, Laleağacı, Lalüebkem, Lamacılık, Lambalama, Laminarya, Lanseolat, Larghetto, Lateritli, Laternacı, Latilokum, Laubalice, Lavantacı, Layenkati, Layıkıyla, Lebiderya, Leblebici, Leffetmek, Lehçeleri, Lehimleme, Lekecilik, Lekelemek, Lekelenme, Lektörlük, Lemurları, Lenfatizm, Levazımat, Levazımcı, Levendane, Leventlik, Lezzetsiz, Lığlanmak, Lıkırdama, Liflenmek, Lifleşmek, Likorinoz, Limanlama, Limnoloji, Limonlama, Limonumsu, Lisanıhal, Lisaniyat, Listeleme, Literatür, Litografi, Liyakatli, Lobicilik, Lodoslama, Logaritma, Loğusalık, Loğusaotu, Lohusalık, Lokantacı, Lokantalı, Lokomobil, Lokomotif, Lorisleri, Loşlaşmak, Lotaryacı, Lökoplast, Lşıkölçer, Lüksmetre, Lülecilik, Lümensaat, Lüpletmek, Lütfetmek

Bazı L ile başlayan 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


lâlüebkem : dilsiz
lâmacılık : lâmaizm
lanseolat : mızraksı
lâtilokum : lokum
lâyenkati : kesintisiz, aralıksız
lâyıkıyla : gerektiğince
leffetmek : iliştirmek, lef etmek
lehçeleri : li­sânları
lekelemek : birine, karamak, kirletmek, leke sürmek
lektörlük : okutmanlık
lemurları : önmaymun
levazımat : gerekenler
lezzetsiz : tatsız, abur cubur, tatsız tuzsuz
limnoloji : göl bilimi
lisaniyat : filoloji, dil bilimi, lengüistik
literatür : edebiyat, yazın, kaynak, yazınlık
litografi : litografya, taşbaskı, taşbasması, taş basması
lobicilik : dalancılık
logaritma : bölmeleri
loğusaotu : ikiçeneklilerden
lohusalık : nifâs
lokomotif : tekerlekli, buharlı, elektrikli, çekit, demir yolu, demiryolu, makinist
lorisleri : önmaymun
lşıkölçer : fotometre
lütfetmek : vermek, söylemek, bildirmek, lütfeylemek

Bazı L ile başlayan 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


lezzetsiz :

TDK:
sıfat Tadı güzel olmayan, tatsız

limnoloji :
TDK:
isim Göl bilimi

literatür :
TDK:
1. isim Edebiyat
"Bu olgu, tiyatro literatürümüze bir fıkra olarak geçmiştir." - A. Ağaoğlu
2. Kaynak
"Alman subaylarıyla ilerlettiği Almancası ile askerî literatürü günü gününe takip eder." - H. Taner

Kelime Bulma Motoru