L ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 10 harfli 80 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Akbalıkçıl, Androsefal, Arsıulusal, Artifisyel, Astropikal, Bakteriyel, Barparalel, Benözekçil, Bibliyofil, Biomedikal, Brakisefal, Cihanşümul, Çağaşımsal, Darbımesel, Darıfülfül, Deneyimsel, Dincierkil, Düşüngüsel, Elektrofil, Elipsoidal, Empermeabl, Evladüıyal, Eytişimsel, Faktöriyel, Farzımuhal, Fosforışıl, Gayrikabil, Gayrimakul, Gayrimesul, Geleneksel, Germanofil, Gırtlaksıl, Göreneksel, Görüntüsel, Gramatikal, Gülmecesel, Herzevekil, Hidrosefal, Hüsnükabul, İndividüel, İradımesel, İrrasyonel, İşleyimsel, Kalıtımsal, Kartpostal, Katibiadil, Kolesterol, Konvertibl, Korgeneral, Makrosefal, Matriarkal, Mikrosefal, Mutazallil, Mütebeddil, Mütehammil, Mütehavvil, Müteselsil, Müteşekkil, Mütevekkil, Odyovizüel, Otokontrol, Paradoksal, Patriarkal, Potansiyel, Prezantabl, Prezentabl, Resmikabul, Sıfat-fiil, Sinüzoidal, Strüktürel, Suiistimal, Teritoryal, Trikosefal, Tuğgeneral, Tümgeneral, Viyolonsel, Yerözekçil, Yönetimsel, Yönetkisel, Yüksekokul

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


artifisyel : yapma
bakteriyel : bakteryel
barparalel : jimnastik
benözekçil : benmerkezci, egosantrik
bibliyofil : kitapsever
brakisefal : kısa kafalı
cihanşümul : evrensel, üniversal
deneyimsel : empirik
dincierkil : teokratik
düşüngüsel : ideolojik
elektrofil : eksicil
empermeabl : yağmurluk
eytişimsel : diyalektik
germanofil : almansever
gırtlaksıl : hançere samiti
gülmecesel : mizahi
işleyimsel : endüstriyel
korgeneral : ferik
matriarkal : anaerkil, maderşahî
mutazallil : gölgeli
mütebeddil : dengesiz, değişen, kararsız
mütehammil : dayanıklı, götürümlü, yabalak
mütehavvil : değişken, kararsız
müteselsil : zincirleme
müteşekkil : oluşmuş, oluşan
odyovizüel : görsel-işitsel, görsel işitsel
patriarkal : ataerkil
potansiyel : gizil, gizilgüç, varlığı, gerilim, gizil güç
prezentabl : sunulabilir
sıfat-fiil : ortaç, partisip, durum ortacı, fiilimsi
suiistimal : yolsuzluk
teritoryal : yerel
tümgeneral : ferik

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


hidrosefal :

TDK:
sıfat Hidrosefalisi olan

matriarkal :
TDK:
sıfat, toplum bilimi Anaerkil

odyovizüel :
TDK:
sıfat Görsel-işitsel

L ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Şehitkamil (Gaziantep)
Karamürsel (Kocaeli)

L ile biten 10 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Cephelerde Bir Ömür - Tuğgeneral Ahmet Nuri Diriker'in Anıları - Yazar: Ahmet Nuri Diriker

Kelime Bulma Motoru