L ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 10 harfli 80 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Akbalıkçıl, Androsefal, Arsıulusal, Artifisyel, Astropikal, Bakteriyel, Barparalel, Benözekçil, Bibliyofil, Biomedikal, Brakisefal, Cihanşümul, Çağaşımsal, Darbımesel, Darıfülfül, Deneyimsel, Dincierkil, Düşüngüsel, Elektrofil, Elipsoidal, Empermeabl, Evladüıyal, Eytişimsel, Faktöriyel, Farzımuhal, Fosforışıl, Gayrikabil, Gayrimakul, Gayrimesul, Geleneksel, Germanofil, Gırtlaksıl, Göreneksel, Görüntüsel, Gramatikal, Gülmecesel, Herzevekil, Hidrosefal, Hüsnükabul, İndividüel, İradımesel, İrrasyonel, İşleyimsel, Kalıtımsal, Kartpostal, Katibiadil, Kolesterol, Konvertibl, Korgeneral, Makrosefal, Matriarkal, Mikrosefal, Mutazallil, Mütebeddil, Mütehammil, Mütehavvil, Müteselsil, Müteşekkil, Mütevekkil, Odyovizüel, Otokontrol, Paradoksal, Patriarkal, Potansiyel, Prezantabl, Prezentabl, Resmikabul, Sıfat-fiil, Sinüzoidal, Strüktürel, Suiistimal, Teritoryal, Trikosefal, Tuğgeneral, Tümgeneral, Viyolonsel, Yerözekçil, Yönetimsel, Yönetkisel, Yüksekokul

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


androsefal : insan başlı, insanbaşlı
bakteriyel : bakteryel
barparalel : jimnastik
benözekçil : benmerkezci, egosantrik
brakisefal : kısa kafalı
cihanşümul : evrensel, üniversal
çağaşımsal : anakronik
deneyimsel : empirik
dincierkil : teokratik
elektrofil : eksicil
empermeabl : yağmurluk
eytişimsel : diyalektik
farzımuhal : olmayacak, sayarak
gayrimakul : saçma
germanofil : almansever
gırtlaksıl : hançere samiti
gramatikal : dilbilgisel, gramere
individüel : bireysel
işleyimsel : endüstriyel
kalıtımsal : ırsî, irsî, kalıtsal
kartpostal : kart
kâtibiadil : noter
konvertibl : çevrilgen
korgeneral : ferik
matriarkal : anaerkil, maderşahî
mutazallil : gölgeli
mütebeddil : dengesiz, değişen, kararsız
mütehammil : dayanıklı, götürümlü, yabalak
mütehavvil : değişken, kararsız
müteşekkil : oluşmuş, oluşan
odyovizüel : görsel-işitsel, görsel işitsel
prezantabl : sunulabilir
prezentabl : sunulabilir
sıfat-fiil : ortaç, partisip

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


evlâdüıyal :

TDK:
evladüiyal

paradoksal :
TDK:
sıfat Aykırı düşünce niteliğinde olan

L ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Şehitkamil (Gaziantep)
Karamürsel (Kocaeli)

Kelime Bulma Motoru