L ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 10 harfli 80 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Akbalıkçıl, Androsefal, Arsıulusal, Artifisyel, Astropikal, Bakteriyel, Barparalel, Benözekçil, Bibliyofil, Biomedikal, Brakisefal, Cihanşümul, Çağaşımsal, Darbımesel, Darıfülfül, Deneyimsel, Dincierkil, Düşüngüsel, Elektrofil, Elipsoidal, Empermeabl, Evladüıyal, Eytişimsel, Faktöriyel, Farzımuhal, Fosforışıl, Gayrikabil, Gayrimakul, Gayrimesul, Geleneksel, Germanofil, Gırtlaksıl, Göreneksel, Görüntüsel, Gramatikal, Gülmecesel, Herzevekil, Hidrosefal, Hüsnükabul, İndividüel, İradımesel, İrrasyonel, İşleyimsel, Kalıtımsal, Kartpostal, Katibiadil, Kolesterol, Konvertibl, Korgeneral, Makrosefal, Matriarkal, Mikrosefal, Mutazallil, Mütebeddil, Mütehammil, Mütehavvil, Müteselsil, Müteşekkil, Mütevekkil, Odyovizüel, Otokontrol, Paradoksal, Patriarkal, Potansiyel, Prezantabl, Prezentabl, Resmikabul, Sıfat-fiil, Sinüzoidal, Strüktürel, Suiistimal, Teritoryal, Trikosefal, Tuğgeneral, Tümgeneral, Viyolonsel, Yerözekçil, Yönetimsel, Yönetkisel, Yüksekokul

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


akbalıkçıl : leyleksilerden, bataklık
androsefal : insan başlı, insanbaşlı
arsıulusal : uluslararası
bakteriyel : bakteryel
barparalel : jimnastik
benözekçil : benmerkezci, egosantrik
bibliyofil : kitapsever
brakisefal : kısa kafalı
deneyimsel : empirik
düşüngüsel : ideolojik
eytişimsel : diyalektik
faktöriyel : çarpınım
farzımuhal : olmayacak, sayarak
gayrikabil : olamaz, olamayacak
geleneksel : an'anevî, anadan görme, ananevi, klâsik, konvansiyonel, tradisyonel
germanofil : almansever
gramatikal : dilbilgisel, gramere
individüel : bireysel
irrasyonel : gayriaklî, anlamsız, akıl dışı
kolesterol : kolesterin
konvertibl : çevrilgen
korgeneral : ferik
matriarkal : anaerkil, maderşahî
mutazallil : gölgeli
mütebeddil : dengesiz, değişen, kararsız
mütehammil : dayanıklı, götürümlü, yabalak
mütehavvil : değişken, kararsız
odyovizüel : görsel-işitsel, görsel işitsel
patriarkal : ataerkil
sıfat-fiil : ortaç

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


mikrosefal :

TDK:
sıfat, anatomi Yetersiz gelişme sonunda beyni ve kafatası küçük olan (kimse)

L ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Şehitkamil (Gaziantep)
Karamürsel (Kocaeli)

L ile biten 10 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Cephelerde Bir Ömür - Tuğgeneral Ahmet Nuri Diriker'in Anıları - Yazar: Ahmet Nuri Diriker

L ile biten 10 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


NEML - 17: Süleyman'ın, cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil orduları toplandı; hepsi birarada (onun tarafından) düzenli olarak sevkediliyordu.

Kelime Bulma Motoru