L ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 10 harfli 80 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Akbalıkçıl, Androsefal, Arsıulusal, Artifisyel, Astropikal, Bakteriyel, Barparalel, Benözekçil, Bibliyofil, Biomedikal, Brakisefal, Cihanşümul, Çağaşımsal, Darbımesel, Darıfülfül, Deneyimsel, Dincierkil, Düşüngüsel, Elektrofil, Elipsoidal, Empermeabl, Evladüıyal, Eytişimsel, Faktöriyel, Farzımuhal, Fosforışıl, Gayrikabil, Gayrimakul, Gayrimesul, Geleneksel, Germanofil, Gırtlaksıl, Göreneksel, Görüntüsel, Gramatikal, Gülmecesel, Herzevekil, Hidrosefal, Hüsnükabul, İndividüel, İradımesel, İrrasyonel, İşleyimsel, Kalıtımsal, Kartpostal, Katibiadil, Kolesterol, Konvertibl, Korgeneral, Makrosefal, Matriarkal, Mikrosefal, Mutazallil, Mütebeddil, Mütehammil, Mütehavvil, Müteselsil, Müteşekkil, Mütevekkil, Odyovizüel, Otokontrol, Paradoksal, Patriarkal, Potansiyel, Prezantabl, Prezentabl, Resmikabul, Sıfat-fiil, Sinüzoidal, Strüktürel, Suiistimal, Teritoryal, Trikosefal, Tuğgeneral, Tümgeneral, Viyolonsel, Yerözekçil, Yönetimsel, Yönetkisel, Yüksekokul

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


akbalıkçıl : leyleksilerden, bataklık
androsefal : insan başlı, insanbaşlı
bakteriyel : bakteryel
barparalel : jimnastik
brakisefal : kısa kafalı
darbımesel : atasözü
dârıfülfül : tırmanıcı
düşüngüsel : ideolojik
faktöriyel : çarpınım
farzımuhal : olmayacak, sayarak
gayrimakul : saçma
gayrimesul : sorumsuz
germanofil : almansever
gırtlaksıl : hançere samiti
gülmecesel : mizahi
individüel : bireysel
irrasyonel : gayriaklî, anlamsız, akıl dışı
işleyimsel : endüstriyel
kartpostal : kart
kolesterol : kolesterin
korgeneral : ferik
mütebeddil : dengesiz, değişen, kararsız
mütehammil : dayanıklı, götürümlü, yabalak
mütehavvil : değişken, kararsız
müteselsil : zincirleme
müteşekkil : oluşmuş, oluşan
odyovizüel : görsel-işitsel, görsel işitsel
patriarkal : ataerkil
prezentabl : sunulabilir
sıfat-fiil : ortaç, partisip, durum ortacı, fiilimsi
strüktürel : yapısal
teritoryal : yerel
tümgeneral : ferik, ikinci ferik
viyolonsel : çello

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


dârıfülfül :

TDK:
darıfülfül

kartpostal :
TDK:
isim Genellikle dikdörtgen biçiminde ince kartondan yapılmış, bir yüzü resimli, zarflı veya zarfsız gönderilen posta kartı, kart
"Mektubu geçtim, bir kartpostal olsun yazamıyor mu?" - S. M. Alus

kâtibiadil :
TDK:
isim, hukuk Noter

L ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Şehitkamil (Gaziantep)
Karamürsel (Kocaeli)

Kelime Bulma Motoru