L ile biten 7 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 7 harfli 208 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Adamcıl, Aerosol, Ağızcıl, Ağızsıl, Akçasal, Akçayel, Akılsal, Akkefal, Akropol, Aksakal, Akvarel, Amfibol, Amipsel, Andaval, Anıtsal, Anormal, Ansambl, Ansefal, Asosyal, Babacıl, Bağfiil, Bağfill, Bandrol, Beysbol, Bibedel, Bilfiil, Birfiil, Bopstil, Bökevul, Büyüsel, Çapaçul, Çapavul, Çobanıl, Dekovil, Desibel, Dialkol, Dijital, Dişisel, Diyalel, Doğusal, Dörtnal, Duyusal, Edimsel, Eğitsel, Ehlidil, Ekinsel, Eklesil, Eksicil, Elhasıl, Embesil, Ereksel, Eskicil, Eşeysel, Fasikül, Federal, Fotosel, Fümerol, Gayakol, Gazışıl, General, Genital, Helisel, Hemfiil, Hemofil, Hentbol, Heyakil, Isılpil, Işınsal, İhtifal, İhtimal, İhtiyal, İkincil, İkircil, İlkesel, İlkokul, İllegal, İlmihal, İmgesel, İmmoral, İmtisal, İnaksal, İnisyal, İntihal, İntikal, İptizal, İrtical, İrtihal, İsrafil, İstical, İstimal, İşitsel, İştigal, İttisal, Jenital, Kalomel, Kamusal, Kapital, Karadul, Karagül, Karakol, Karakul, Karasal, Karavel, Kentsel, Kıgısal, Kılükal, Kilojul, Kişisel, Kokteyl, Kontrol, Kötücül, Kristal, Kurtçul, Küresel, Kütikül, Liberal, Makabil, Mareşal, Mayasıl, Mineral, Minimal, Molekül, Monopol, Muaccel, Muaddel, Muallel, Muattal, Mukabil, Munfail, Mutedil, Mübadil, Müdahil, Müeccel, Müevvel, Mümasil, Münazil, Münfail, Müzikal, Natürel, Nevazil, Nominal, Oduncul, Olumsal, Onursal, Optimal, Orjinal, Ödevcil, Ölümcül, Özeksel, Özgecil, Özgüdil, Pantufl, Parabol, Paraçol, Paralel, Parasal, Paraşol, Payimal, Pelikül, Radikal, Rantabl, Resital, Santral, Sayısal, Seksüel, Siyasal, Skandal, Suzidil, Sürücül, Sütoğul, Şambrel, Şiirsel, Şnitzel, Şnorkel, Tamusal, Tanecil, Teallül, Tecahül, Tedahül, Tedavül, Teehhül, Teemmül, Tegafül, Tekabül, Tekamül, Tekasül, Tekstil, Temayül, Tenasül, Tomofil, Töresel, Üçüncül, Ülkesel, Ülküsel, Üremsel, Üründül, Üstemel, Üzgüsel, Vezikül, Virtuel, Yabanıl, Yapısal, Yarıyıl, Yasavul, Yerinel, Yöresel, Yurtsal, Zekasal

Bazı L ile biten 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


bağfill : güzel
bibedel : bedelsiz
birfiil : bilfiil
çapavul : akıncı
eskicil : arkaik
eşeysel : cinsel, cinsî
ısılpil : termopil
ikincil : tali, sekunder
imtisal : uyma
intihal : aşırma, çalma
iptizal : bayağılaşma
karadul : iri, esmer
karakol : kol, devriye, kulluk, kodes
karasal : berrî, karayla
kristal : billûr, kırılca
makabil : geçmişi
mayasıl : kaşınma, sulanma, egzama, basur
müevvel : tevilli, yorumlanmış
münfail : edilgin, gücenmiş, alınmış, kırgın
natürel : doğal, tabiî
optimal : optimum
orjinal : orijinal, özgün
ölümcül : ölümsek
pantufl : pantufla
paralel : koşut, muvazi, enlem, matematiksel coğrafya
radikal : aşırı, köklü, kesin, kökten

Bazı L ile biten 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


irtical :

TDK:
isim, edebiyat Doğaç

molekül :
TDK:
1. isim, kimya Element veya bileşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde
2. fizik Fiziksel kimyada bir veya birkaç atomun birleşmesinden oluşan, birkaç çekirdek veya elektronlu yapı
3. Bir bütünün en küçük parçası

tekâmül :
TDK:
1. isim Olgunluk, olgunlaşma
2. Gelişim, gelişme
"Bu derece intibak kabiliyeti, tekâmül kuvveti olan dinamik bir millet olmasak mahvolurduk." - O. S. Orhon
3. biyoloji Evrim

L ile biten 7 harfli İlçe isimleri

Eynesil (Giresun)
Dörtyol (Hatay)
Sarıgöl (Manisa)

L ile biten 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Onursal Doktor Olamamanın Büyük Onuru - Yazar: Aziz Nesin
Kenneth Milinogue ile Liberal Düşünce Yolculuğu - Yazar: Ayşegül Akbay...

Kelime Bulma Motoru