L ile biten 7 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 7 harfli 208 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Adamcıl, Aerosol, Ağızcıl, Ağızsıl, Akçasal, Akçayel, Akılsal, Akkefal, Akropol, Aksakal, Akvarel, Amfibol, Amipsel, Andaval, Anıtsal, Anormal, Ansambl, Ansefal, Asosyal, Babacıl, Bağfiil, Bağfill, Bandrol, Beysbol, Bibedel, Bilfiil, Birfiil, Bopstil, Bökevul, Büyüsel, Çapaçul, Çapavul, Çobanıl, Dekovil, Desibel, Dialkol, Dijital, Dişisel, Diyalel, Doğusal, Dörtnal, Duyusal, Edimsel, Eğitsel, Ehlidil, Ekinsel, Eklesil, Eksicil, Elhasıl, Embesil, Ereksel, Eskicil, Eşeysel, Fasikül, Federal, Fotosel, Fümerol, Gayakol, Gazışıl, General, Genital, Helisel, Hemfiil, Hemofil, Hentbol, Heyakil, Isılpil, Işınsal, İhtifal, İhtimal, İhtiyal, İkincil, İkircil, İlkesel, İlkokul, İllegal, İlmihal, İmgesel, İmmoral, İmtisal, İnaksal, İnisyal, İntihal, İntikal, İptizal, İrtical, İrtihal, İsrafil, İstical, İstimal, İşitsel, İştigal, İttisal, Jenital, Kalomel, Kamusal, Kapital, Karadul, Karagül, Karakol, Karakul, Karasal, Karavel, Kentsel, Kıgısal, Kılükal, Kilojul, Kişisel, Kokteyl, Kontrol, Kötücül, Kristal, Kurtçul, Küresel, Kütikül, Liberal, Makabil, Mareşal, Mayasıl, Mineral, Minimal, Molekül, Monopol, Muaccel, Muaddel, Muallel, Muattal, Mukabil, Munfail, Mutedil, Mübadil, Müdahil, Müeccel, Müevvel, Mümasil, Münazil, Münfail, Müzikal, Natürel, Nevazil, Nominal, Oduncul, Olumsal, Onursal, Optimal, Orjinal, Ödevcil, Ölümcül, Özeksel, Özgecil, Özgüdil, Pantufl, Parabol, Paraçol, Paralel, Parasal, Paraşol, Payimal, Pelikül, Radikal, Rantabl, Resital, Santral, Sayısal, Seksüel, Siyasal, Skandal, Suzidil, Sürücül, Sütoğul, Şambrel, Şiirsel, Şnitzel, Şnorkel, Tamusal, Tanecil, Teallül, Tecahül, Tedahül, Tedavül, Teehhül, Teemmül, Tegafül, Tekabül, Tekamül, Tekasül, Tekstil, Temayül, Tenasül, Tomofil, Töresel, Üçüncül, Ülkesel, Ülküsel, Üremsel, Üründül, Üstemel, Üzgüsel, Vezikül, Virtuel, Yabanıl, Yapısal, Yarıyıl, Yasavul, Yerinel, Yöresel, Yurtsal, Zekasal

Bazı L ile biten 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


andaval : andavallı, ahmak, aptal, beceriksiz, saşkın, bön
bağfiil : ulaç
birfiil : bilfiil
bökevul : aşçı
çapavul : akıncı
dialkol : glikol
doğusal : oryantal
ehlidil : kalender, rint, gönül eri
fasikül : cüz, ansiklopedilerin, böle
heyakil : heykeller
ihtifal : anma
ikincil : tali, sekunder
ikircil : iki anlamlı, iki anlamlılık
ilkokul : iptidaî, iptidaî mektep
illegal : yasa dışı
imtisal : uyma
iptizal : bayağılaşma
istimal : kullanma
kalomel : tatlı sülümen
kontrol : denetleme, denetim, yoklama, arama, denetçi, kontrolör, nezaret, prova
liberal : hoşgörülü, erkinci
mareşal : müşir
muaccel : peşin
muattal : ışlemez, işlemez, boş, işsiz
müdahil : karışan
müeccel : ertelenmiş
natürel : doğal

Bazı L ile biten 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


çapaçul :

TDK:
sıfat Kılığının veya eşyasının düzgün ve temiz olmasına özenmeyip düzensizlik içinde yaşayan, pasaklı
"Musa, gene her günkü çapaçul kılığına bürünmüş." - R. N. Güntekin

tekâsül :
TDK:
isim Üşengeçlik

L ile biten 7 harfli İlçe isimleri

Eynesil (Giresun)
Dörtyol (Hatay)
Sarıgöl (Manisa)

L ile biten 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Venezuelalı General Francisco de Miranda'nın Türkiye Günlüğü - Yazar: Francisco De...
Kontrol Kalemi - Yazar: Murat Yalçın
General Allenby'nin Hatıratı - Yazar: Faruk Yılmaz
General Uçtu - Yazar: Mehmet Zaman...
Her Şey Kontrol Altında - Yazar: A. Kadir Konuk
General Söz VerdiBahar Ülkesi 1 - Yazar: İzzet Harun Akçay
Her Şey Kontrol Altında - Yazar: A. Kadir Konuk
Büyük Kontrol - Yazar: Orhan Aksu
Hasar Kontrol - Yazar: Denise Hamilton

Kelime Bulma Motoru