L ile biten 7 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 7 harfli 208 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Adamcıl, Aerosol, Ağızcıl, Ağızsıl, Akçasal, Akçayel, Akılsal, Akkefal, Akropol, Aksakal, Akvarel, Amfibol, Amipsel, Andaval, Anıtsal, Anormal, Ansambl, Ansefal, Asosyal, Babacıl, Bağfiil, Bağfill, Bandrol, Beysbol, Bibedel, Bilfiil, Birfiil, Bopstil, Bökevul, Büyüsel, Çapaçul, Çapavul, Çobanıl, Dekovil, Desibel, Dialkol, Dijital, Dişisel, Diyalel, Doğusal, Dörtnal, Duyusal, Edimsel, Eğitsel, Ehlidil, Ekinsel, Eklesil, Eksicil, Elhasıl, Embesil, Ereksel, Eskicil, Eşeysel, Fasikül, Federal, Fotosel, Fümerol, Gayakol, Gazışıl, General, Genital, Helisel, Hemfiil, Hemofil, Hentbol, Heyakil, Isılpil, Işınsal, İhtifal, İhtimal, İhtiyal, İkincil, İkircil, İlkesel, İlkokul, İllegal, İlmihal, İmgesel, İmmoral, İmtisal, İnaksal, İnisyal, İntihal, İntikal, İptizal, İrtical, İrtihal, İsrafil, İstical, İstimal, İşitsel, İştigal, İttisal, Jenital, Kalomel, Kamusal, Kapital, Karadul, Karagül, Karakol, Karakul, Karasal, Karavel, Kentsel, Kıgısal, Kılükal, Kilojul, Kişisel, Kokteyl, Kontrol, Kötücül, Kristal, Kurtçul, Küresel, Kütikül, Liberal, Makabil, Mareşal, Mayasıl, Mineral, Minimal, Molekül, Monopol, Muaccel, Muaddel, Muallel, Muattal, Mukabil, Munfail, Mutedil, Mübadil, Müdahil, Müeccel, Müevvel, Mümasil, Münazil, Münfail, Müzikal, Natürel, Nevazil, Nominal, Oduncul, Olumsal, Onursal, Optimal, Orjinal, Ödevcil, Ölümcül, Özeksel, Özgecil, Özgüdil, Pantufl, Parabol, Paraçol, Paralel, Parasal, Paraşol, Payimal, Pelikül, Radikal, Rantabl, Resital, Santral, Sayısal, Seksüel, Siyasal, Skandal, Suzidil, Sürücül, Sütoğul, Şambrel, Şiirsel, Şnitzel, Şnorkel, Tamusal, Tanecil, Teallül, Tecahül, Tedahül, Tedavül, Teehhül, Teemmül, Tegafül, Tekabül, Tekamül, Tekasül, Tekstil, Temayül, Tenasül, Tomofil, Töresel, Üçüncül, Ülkesel, Ülküsel, Üremsel, Üründül, Üstemel, Üzgüsel, Vezikül, Virtuel, Yabanıl, Yapısal, Yarıyıl, Yasavul, Yerinel, Yöresel, Yurtsal, Zekasal

Bazı L ile biten 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


adamcıl : sıcakkanlı, munis
ağızcıl : oral
aksakal : ermiş, evliya
amipsel : amibimsi, amebosit
andaval : andavallı, ahmak, aptal, beceriksiz, saşkın, bön
bağfill : güzel
birfiil : bilfiil
elhasıl : kısacası, özü, velhasıl
federal : birleşik
heyakil : heykeller
ilkokul : iptidaî, iptidaî mektep
iptizal : bayağılaşma
irtihal : ölme, ölüm
kalomel : tatlı sülümen
makabil : geçmişi
mayasıl : kaşınma, sulanma, egzama, basur
muaddel : değiştirilmiş, değişkin
muallel : sakat, eksik
mübadil : türkiye'de
müeccel : ertelenmiş
mümasil : benzeyen, andıran, benzeş, benzer
olumsal : mümkün
ölümcül : ölümsek
parabol : ayrıklık, yarı kübik
paralel : koşut, muvazi, enlem, matematiksel coğrafya
parasal : nakdî

Bazı L ile biten 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


intikal :

TDK:
1. isim Bir yerden başka bir yere geçme, geçiş
2. Anlama, kavrama
"Onu son gördüğümde de öyle yaptım. İntikali yerinde idi. Güldü. O da bana birkaç fıkra anlattı." - H. Taner
3. Miras olarak babadan çocuğuna kalma
4. fizik Öteleme
5. ruh bilimi Geçişim

vezikül :
TDK:
isim İçi su dolu kabarcık

L ile biten 7 harfli İlçe isimleri

Eynesil (Giresun)
Dörtyol (Hatay)
Sarıgöl (Manisa)

Kelime Bulma Motoru