L ile biten 9 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 9 harfli 91 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Aklıevvel, Aksülamel, Alemşümul, Anterosel, Atarkanal, Bağlamsal, Bakteryel, Basketbol, Behemehal, Bertafsil, Beytülmal, Biseksüel, Bozbakkal, Buğdaycıl, Çevrimsel, Destansal, Diyagonal, Dömifinal, Düzlemsel, Eğitimsel, Ekvatoral, Eleştirel, Espritüel, Eşelmobil, Etilalkol, Fenomenal, Flüorışıl, Fotomodel, Gökçeağıl, Gökkandil, Hayvansal, Hidroksil, İçgüdüsel, İlineksel, İsim-fiil, İstençsel, Jeotermal, Kaplamsal, Karabakal, Karamasal, Karamusal, Karboksil, Kavramsal, Kıvrıkdal, Kıvrımdal, Koaksiyal, Kolibasil, Koramiral, Lisanıhal, Lokomobil, Mantıksal, Merkezcil, Mesleksel, Metrdotel, Mevsimsel, Muzmahill, Müstahsil, Müstakbel, Mütedavil, Mütekabil, Mütekamil, Mütemayil, Orgeneral, Orostopol, Özüştürül, Piramidal, Pislikçil, Sağlıksal, Spiritüel, Suistimal, Şambriyel, Takı-fiil, Tavşancıl, Tezgensel, Tirhandil, Toplumsal, Toprakçıl, Tuğamiral, Tümamiral, Üniversal, Üniversel, Üretimsel, Üstdilsel, Varlıksal, Vazıhamil, Visamiral, Viskonsül, Yaprakçıl, Yardımsal, Yoğrumsal, Zarf-fiil

Bazı L ile biten 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


aksülâmel : tepki, reaksiyon
âlemşümul : evrensel, üniversel
bakteryel : bakteriyel
basketbol : sepettopu, sepet topu
bertafsil : açıklamalı
biseksüel : lgbt
bozbakkal : karatavukgillerden
buğdaycıl : patates
çevrimsel : devrî
diyagonal : köşegen, çapraz
espritüel : spritüel
etilalkol : alkol
hayvansal : hayvanî
isim-fiil : eylemlik
istençsel : iradi
karamasal : yıltırık
kolibasil : toprakta, sütte
mesleksel : meslekî
mevsimsel : mevsimlik
müstahsil : üretici, yetiştirici
mütekabil : karşılıklı
özüştürül : metabolik
pislikçil : dışkısal
spiritüel : tinsel
şambriyel : iç lâstik
takı-fiil : ekeylem
tezgensel : katalitik
tuğamiral : tuğa.
üstdilsel : metalinguistik
varlıksal : ontik
vazıhamil : doğurma
yoğrumsal : plastik
zarf-fiil : ulaç, durum ulacı, gerundium, hâl ulacı, sıla sıygası

Bazı L ile biten 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


buğdaycıl :

TDK:
isim, hayvan bilimi Bataklık yerlerde, patates, pancar tarlalarında yaşayan göçücü bir kuş (Luscinia svecica cyanecula)

düzlemsel :
TDK:
sıfat Düzlem niteliğinde olan

hidroksil :
TDK:
isim, kimya Bir madenle birleştiği zaman hidroksit yapan atom grubu (OH)

L ile biten 9 harfli İlçe isimleri

Altıeylül (Balıkesir)

Kelime Bulma Motoru