L ile biten 9 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 9 harfli 91 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Aklıevvel, Aksülamel, Alemşümul, Anterosel, Atarkanal, Bağlamsal, Bakteryel, Basketbol, Behemehal, Bertafsil, Beytülmal, Biseksüel, Bozbakkal, Buğdaycıl, Çevrimsel, Destansal, Diyagonal, Dömifinal, Düzlemsel, Eğitimsel, Ekvatoral, Eleştirel, Espritüel, Eşelmobil, Etilalkol, Fenomenal, Flüorışıl, Fotomodel, Gökçeağıl, Gökkandil, Hayvansal, Hidroksil, İçgüdüsel, İlineksel, İsim-fiil, İstençsel, Jeotermal, Kaplamsal, Karabakal, Karamasal, Karamusal, Karboksil, Kavramsal, Kıvrıkdal, Kıvrımdal, Koaksiyal, Kolibasil, Koramiral, Lisanıhal, Lokomobil, Mantıksal, Merkezcil, Mesleksel, Metrdotel, Mevsimsel, Muzmahill, Müstahsil, Müstakbel, Mütedavil, Mütekabil, Mütekamil, Mütemayil, Orgeneral, Orostopol, Özüştürül, Piramidal, Pislikçil, Sağlıksal, Spiritüel, Suistimal, Şambriyel, Takı-fiil, Tavşancıl, Tezgensel, Tirhandil, Toplumsal, Toprakçıl, Tuğamiral, Tümamiral, Üniversal, Üniversel, Üretimsel, Üstdilsel, Varlıksal, Vazıhamil, Visamiral, Viskonsül, Yaprakçıl, Yardımsal, Yoğrumsal, Zarf-fiil

Bazı L ile biten 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


aklıevvel : densiz, münasebetsiz, akıllı
aksülâmel : tepki, reaksiyon
âlemşümul : evrensel, üniversel
bakteryel : bakteriyel
bozbakkal : karatavukgillerden
buğdaycıl : patates
çevrimsel : devrî
diyagonal : köşegen, çapraz
eğitimsel : terbiyevî, pedagojik
ekvatoral : eşleksel
eleştirel : tenkidî, eleştirmeli
espritüel : spritüel
etilalkol : alkol
jeotermal : sıcaklığı
karamasal : yıltırık
kıvrıkdal : kıvrımdal
kıvrımdal : burmadal, kıvrıkdal
koaksiyal : eksendeş
mesleksel : meslekî
mevsimsel : mevsimlik
muzmahill : dağılmış
müstakbel : gelecek, istikbal, gelecekteki
mütedavil : döner, geçen, geçer
mütekabil : karşılıklı
mütemayil : eğilimli
suistimal : görev
takı-fiil : ekeylem
toplumsal : içtimaî, sosyal, çevre, göç, maşerî, soysuzlaşmak
tuğamiral : tuğa.
üniversel : evrensel, âlemşümul
üstdilsel : metalinguistik
varlıksal : ontik

Bazı L ile biten 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ekvatoral :

TDK:
1. isim, gök bilimi Gök cisimlerinin sağ açıklık ve dik açıklıklarını temel alan kurgu

fenomenal :
TDK:
1. sıfat Şaşılacak, olağanüstü
"Her şair için doğal olan bir duyguluğun çok ötesinde, fenomenal denebilecek bir iç sezisi vardı." - H. Taner
2. Olguya ilişkin

müstakbel :
TDK:
sıfat İleri bir tarihte beklenen, gelecek
"Nasfet ve merhamet dilenmek gibi bir prensip yoktur. Türk milleti, Türkiye nin müstakbel çocukları, bunu, bir an hatırdan çıkarmamalıdırlar." - Atatürk

L ile biten 9 harfli İlçe isimleri

Altıeylül (Balıkesir)

Kelime Bulma Motoru