Lİ ile başlayan kelimeler

Başında harfleri bulunan 129 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Liberalleşmek, Limonatacılık, Lisanımünasip, Liyakatsizlik

12 Harfli Kelimeler

Liberalleşme, Lifleştirmek, Litografyacı

11 Harfli Kelimeler

Lifleştirme, Lingirdemek

10 Harfli Kelimeler

Liberalizm, Liberallik, Liberasyon, Likidasyon, Limanlamak, Limonatacı, Limonlamak, Li­sanları, Lisansiyer, Lisansüstü, Listelemek, Litografya, Liyakatsiz

9 Harfli Kelimeler

Liflenmek, Lifleşmek, Likorinoz, Limanlama, Limnoloji, Limonlama, Limonumsu, Lisanıhal, Lisaniyat, Listeleme, Literatür, Litografi, Liyakatli

8 Harfli Kelimeler

Libretto, Liderlik, Liflemek, Liflenme, Lifleşme, Likeness, Likidite, Limanlık, Limitsiz, Limonata, Limonluk, Linolyum, Lisanslı, Litoloji, Litosfer, Litrelik, Litvanya, Lityumlu

7 Harfli Kelimeler

Liberal, Libyalı, Lifleme, Lilyana, Limitet, Limoncu, Limonit, Limonlu, Limonsu, Linotip, Liparit, Liralık, Listeci, Liturya, Livarlı, Liyakat, Liyazon, Liyezon, Lizozom

6 Harfli Kelimeler

Libido, Lifler, Lignin, Likaba, Likide, Limaki, Limanı, Limoni, Lineer, Linyit, Lipari, Lipsos, Lirizm, Lisani, Lisans, Liseli, Lityum

5 Harfli Kelimeler

Libas, Liboş, Libre, Libya, Lider, Lifli, Lihye, Liken, Likit, Likör, Liman, Limbo, Limit, Limon, Linet, Linin, Lipit, Lipom, Liret, Lirik, Lisan, Liste, Litre, Livar, Lizol, Lizöz

4 Harfli Kelimeler

Liet, Lift, Liga, Lika, Lime, Linç, Link, Lira, Lise, Liva

3 Harfli Kelimeler

Lif, Lig, Lik, Lir

Bazı Lİ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


liberalizm : serbestlik, erkincilik
liet : şarkı
lif : tel, telcik, keseci
lifler : elyaf
lik : lakin, ancak, ama
likaba : çobanüzümü, keçi yemişi, yaban mersini
likör : meyve, alkol
lilyana : zambak
limanlamak : yatışmak, sakinleşmek
limbo : ırmaklarda
limit : sınır, uç, erey
limnoloji : göl bilimi
limonluk : ser, sera, merdiven, 20, tavhane, limon bahçesi
limonumsu : limonsu
linolyum : muşamba
liparit : riyolit
liralık : lira
lisan : dil, zeban, zeba­n
literatür : edebiyat, yazın, kaynak, yazınlık
litografi : litografya, taşbaskı, taşbasması, taş basması
litosfer : yerkürenin, taş yuvarı, taş küre, taşyuvarı
liva : sancak, tugay

Bazı Lİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


liderlik :

TDK:
1. isim Liderin görevi
2. Önderlik
"Üstelik kişilikleri, liderlik nitelikleri, güçleri ve güzellikleriyle de orantılı değildir." - C. Külebi

limonatacı :
TDK:
isim Limonata yapan veya satan kimse
"Limonatacı tezgâhtarlığını da galiba iş bulamadığı için kabul zorunda kalmış." - R. H. Karay

lisanıhâl :
TDK:
isim Hâl diliyle, davranışla düşünce ve istenileni anlatma

Lİ ile başlayan İlçe isimleri

Lice (Diyarbakır)

Lİ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Liman Caddesi - Yazar: Debbie Macomber
Son Liman - Yazar: Turan Temür
Batık Liman ve Başka Şiirler - Yazar: Giuseppe...
İkinci Liman - Yazar: Kaya Çelikkanat

Kelime Bulma Motoru