MÜN ile başlayan kelimeler

Başında MÜN harfleri bulunan 124 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Münasebetsizlik

13 Harfli Kelimeler

Münasebetiyle

12 Harfli Kelimeler

Münakkahiyet, Münasebetler, Münasebetsiz, Müneccimbaşı

11 Harfli Kelimeler

Münasafaten, Münasebetli, Münavebeten, Münebbihler, Müneccimlik, Münekkitlik

10 Harfli Kelimeler

Münafıklık, Münakaşalı, Münasiptir, Münavebeli, Münderecat, Mündericat, Münferiden, Münhasıran, Müntahabat

9 Harfli Kelimeler

Münadilik, Münaferet, Münasebat, Münasebet, Münkirlik, Münnevvir

8 Harfli Kelimeler

Münakale, Münakasa, Münakaşa, Münakkah, Münakkaş, Münakkat, Münasebe, Münavebe, Münazara, Münbasıt, Münbasit, Müncemid, Müncezib, Mündemiç, Münderic, Münderiç, Münderis, Münebbih, Müneccim, Münekkit, Münevver, Münevvim, Münezzeh, Münfehim, Münferiç, Münferit, Münfesih, Münharif, Münhasır, Münhazım, Münhedim, Münhemik, Münhezim, Münkalib, Münkariz, Münkasım, Münkasim, Münkerat, Münkesif, Münkesir, Münkeşif, Münsecil, Münselib, Münşerih, Müntahap, Müntahip, Müntakid, Müntakil, Müntehab, Müntehap, Müntehib, Müntehil, Müntehip, Müntehir, Müntekim, Müntesib, Müntesip, Münteşir

7 Harfli Kelimeler

Münacat, Münafık, Münakis, Münasib, Münasip, Münazaa, Münazil, Münbais, Münceli, Mündefi, Münfail, Münfekk, Münhani, Münkatı, Münkehe, Münşeat, Müntefi, Münteha, Müntehi, Münzevi

6 Harfli Kelimeler

Münafi, Münazi, Münbit, Müncer, Münfek, Münhal, Münhat, Münker, Münkir, Münsed, Münşak, Müntic, Müntin, Münzel

5 Harfli Kelimeler

Münci, Münih, Münir, Münşi

3 Harfli Kelimeler

Mün

Bazı MÜN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


mün : çorba
münacat : yakarış, yakarma, yalvarma
münafıklık : arabozanlık, ara bozuculuk
münafi : aykırı
münakale : ulaşım
münakasa : eksiltme
münakis : aksetmiş, yansımış
münasebetiyle : dolayısıyla, sebebiyle, itibarıyla
münasebetler : münasebat
münasip : uygun, yerinde, beğenilen, geray, şaygan, tekinik, yaraşur, yaraylı
münavebe : nöbetleşme, keşikleme, almaş
münazaa : çekişme, münakaşa, düşmanlık, kavga
münbasit : yaygın, genişleyen
mündefi : defedilmiş
mündericat : içindekiler, ıçindekiler
münebbihler : munebbihat
müneccim : astrolog, astronom, yıldızbilimci, yıldız falcısı
münekkitlik : eleştirmenlik, eleştirmecilik, eleştiricilik
münevver : aydın, aydınlatılmış, aydınalp, entelektüel
münevvim : uyutan, uyutucu
münfehim : anlaşılan

Bazı MÜN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


münasebetsizlik :

TDK:
1. isim Münasebetsiz olma durumu
2. Münasebetsizce davranış
"Bir daha böyle münasebetsizlik yapmayacağına yemin etmesi şartıyla karımı affettim." - R. N. Güntekin

münfail :
TDK:
1. sıfat Gücenmiş, alınmış, kırgın
"Sende kalmıştı münfail, kırgın / Muzdarip gönlümün son ümidi" - T. Fikret
2. felsefe, ruh bilimi Edilgin

MÜN ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜ'MİN - 56: Kendilerine gelmiş kesin bir delil olmaksızın, Allah'ın âyetleri hakkında münakaşa edenler var ya, hiç şüphe yok ki, onların kalplerinde, asla yetişemeyecekleri bir büyüklük hevesinden başka bir şey yoktur. Sen Allah'a sığın. Kuşkusuz O, işiten ve görendir.
HAC - 68: Eğer seninle münakaşa ve mücâdeleye girişirlerse: «Allah yaptığınızı çok iyi bilmektedir» de.

Kelime Bulma Motoru