MÜN ile başlayan kelimeler

Başında MÜN harfleri bulunan 124 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Münasebetsizlik

13 Harfli Kelimeler

Münasebetiyle

12 Harfli Kelimeler

Münakkahiyet, Münasebetler, Münasebetsiz, Müneccimbaşı

11 Harfli Kelimeler

Münasafaten, Münasebetli, Münavebeten, Münebbihler, Müneccimlik, Münekkitlik

10 Harfli Kelimeler

Münafıklık, Münakaşalı, Münasiptir, Münavebeli, Münderecat, Mündericat, Münferiden, Münhasıran, Müntahabat

9 Harfli Kelimeler

Münadilik, Münaferet, Münasebat, Münasebet, Münkirlik, Münnevvir

8 Harfli Kelimeler

Münakale, Münakasa, Münakaşa, Münakkah, Münakkaş, Münakkat, Münasebe, Münavebe, Münazara, Münbasıt, Münbasit, Müncemid, Müncezib, Mündemiç, Münderic, Münderiç, Münderis, Münebbih, Müneccim, Münekkit, Münevver, Münevvim, Münezzeh, Münfehim, Münferiç, Münferit, Münfesih, Münharif, Münhasır, Münhazım, Münhedim, Münhemik, Münhezim, Münkalib, Münkariz, Münkasım, Münkasim, Münkerat, Münkesif, Münkesir, Münkeşif, Münsecil, Münselib, Münşerih, Müntahap, Müntahip, Müntakid, Müntakil, Müntehab, Müntehap, Müntehib, Müntehil, Müntehip, Müntehir, Müntekim, Müntesib, Müntesip, Münteşir

7 Harfli Kelimeler

Münacat, Münafık, Münakis, Münasib, Münasip, Münazaa, Münazil, Münbais, Münceli, Mündefi, Münfail, Münfekk, Münhani, Münkatı, Münkehe, Münşeat, Müntefi, Münteha, Müntehi, Münzevi

6 Harfli Kelimeler

Münafi, Münazi, Münbit, Müncer, Münfek, Münhal, Münhat, Münker, Münkir, Münsed, Münşak, Müntic, Müntin, Münzel

5 Harfli Kelimeler

Münci, Münih, Münir, Münşi

3 Harfli Kelimeler

Mün

Bazı MÜN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


mün : çorba
münadilik : tellallık
münaferet : soğukluk
münafi : aykırı
münakaşa : tartışma, eksiltme, münazaa
münakkah : ayıklanmış, temizlenmiş
münasebe : benzeme
münasebetler : münasebat
münavebeli : sırayla, dönüşümlü, nöbetleşe, dönenceli
münazi : kavgacı
münazil : azledilmiş
münbais : gönderilmiş, gönderilen
münbasıt : yayılan, acılan, genişleyen, şen
münbasit : yaygın, genişleyen
müncezib : cezbedilmiş, çekilmiş
mündefi : defedilmiş
münderecat : içindekiler
münderic : dercolunmuş
münebbih : uyarıcı, uyaran
müneccimlik : astroloji, yıldız falcılığı
münekkitlik : eleştirmenlik, eleştirmecilik, eleştiricilik
münevver : aydın, aydınlatılmış, aydınalp, entelektüel
münevvim : uyutan, uyutucu
münfail : edilgin, gücenmiş, alınmış, kırgın
münfehim : anlaşılan
münfekk : sökülmüş, ayrılmaz

Bazı MÜN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


münharif :

TDK:
sıfat Bir tarafa sapmış, doğruluğunu yitirmiş

münşeat :
TDK:
1. isim, edebiyat Sanatlı düzyazı veya mektupların toplandığı dergi
2. Kaleme alınmış, yazılmış şeyler

MÜN ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


TEVBE - 97: Bedevîler, kâfirlik ve münafıklık bakımından hem daha beter, hem de Allah'ın Resûlüne indirdiği kanunları tanımamaya daha yatkındır. Allah çok iyi bilendir, hikmet sahibidir.

Kelime Bulma Motoru