M ile başlayan 15 harfli kelimeler

Başında M harfi bulunan 15 harfli 28 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Mahkummuşcasına, Makineleştirmek, Malumatfuruşluk, Manifaturacılık, Manyetizmacılık, Maymunlaştırmak, Medenileştirmek, Medeniyetsizlik, Merkezileştirme, Merkeziyetçilik, Merkezleştirmek, Meryemanakuşağı, Mesuliyetsizlik, Mevhibeiilahiye, Mevzuubahsetmek, Militanlaştırma, Milletvekilliği, Mineralleştirme, Modernleştirmek, Muhayyerbuselik, Muhayyersümbüle, Muvaffakıyetsiz, Muvaffakiyetsiz, Mükafatlandırma, Münasebetsizlik, Müstehcenleşmek, Müstemlekecilik, Müzminleştirmek

Bazı M ile başlayan 15 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


merkeziyetçilik :

TDK:
1. isim Otoritenin ve işin tek bir merkezde toplanmasını amaçlayan görüş, merkeziyet, merkezcilik
2. Bu görüşe dayanan yönetim biçimi

münasebetsizlik :
TDK:
1. isim Münasebetsiz olma durumu
2. Münasebetsizce davranış
"Bir daha böyle münasebetsizlik yapmayacağına yemin etmesi şartıyla karımı affettim." - R. N. Güntekin

müstehcenleşmek :
TDK:
nsz Müstehcen duruma gelmek
"Boyanmış dar dizlik ahlak sayılıyor da sımsıkı bağlanmış paçalı don müstehcenleşiyor." - F. R. Atay

M ile başlayan 15 harfli İlçe isimleri

Marmaraereğlisi (Tekirdağ)

Kelime Bulma Motoru