M ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda M harfi bulunan 10 harfli 158 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Agnostiszm, Allahüalem, Anakronizm, Anlambilim, Antagonizm, Antroponim, Bağlılaşım, Baskıresim, Başkalaşım, Başmuallim, Beklediğim, Belirlenim, Biçembilim, Biçimbilim, Biçimbirim, Biçimdizim, Bildirişim, Bilgileşim, Bililtizam, Biriktirim, Bitiştirim, Brahmanizm, Budunbilim, Bütünbirim, Dalgalanım, Darüleytam, Dasprosyum, Değiştirim, Dengeleşim, Devimbilim, Dinimbilim, Dirimbilim, Dirimölçüm, Disprosyum, Doruklanım, Dönüştürüm, Duygulanım, Düşündüğüm, Düzenleşim, Düzenleyim, Edebikelam, Einstenyum, Engelleyim, Evdemonizm, Evrendoğum, Federalizm, Fenomenizm, Gadolinyum, Gayrimalum, Geciktirim, Gelgelelim, Geliştirim, Gereksinim, Gerektirim, Gnostisizm, Gövdebilim, Halisüddem, Hissiselim, İbretialem, İlkgirişim, İlköğrenim, İlköğretim, İmmoralizm, İşleybilim, İtterbiyum, İzazüikram, İzomorfizm, Kapitalizm, Kesitçekim, Kıstelyevm, Kıvılkesim, Kolombiyum, Konformizm, Kökenbilim, Köskötürüm, Kutlayalım, Leğenölçüm, Liberalizm, Lorentiyum, Meitneryum, Memorandum, Militarizm, Moratoryum, Mutazallim, Mütebessim, Mütehakkim, Mütekellim, Mütevehhim, Müteverrim, Natüralizm, Nominalizm, Nuruçeşmim, Ommatidyum, Ontolojizm, Oportünizm, Otoerotizm, Örnekbiçim, Özküçültüm, Panslavizm, Pantürkizm, Parabellum, Paralelizm, Paralojizm, Plüralizim, Pozitivizm, Pozitonyum, Pragmatizm, Radikalizm, Referandum, Rölativizm, Sabitkadem, Sanatoryum, Sansüalizm, Sapasağlam, Sarıçiğdem, Sarısalkım, Senkretizm, Sesdağılım, Sevdiceğim, Sınıkbilim, Sidimbilim, Sinirbilim, Solidarizm, Stronsiyum, Strontiyum, Suylakesim, Sürevbilim, Sürrealizm, Şarapbilim, Şekilbilim, Şifreyazım, Tanrıbilim, Tarımbilim, Tasarçizim, Tekhnetyum, Tepkebilim, Tıpkıbasım, Tıpkıçekim, Toplubiçem, Ununnilyum, Ununtriyum, Uzçektirim, Uziletişim, Uzyazdırım, Vejetalizm, Vejetarizm, Veziriazam, Vurukbilim, Yalvarırım, Yankıbilim, Yankılanım, Yankılaşım, Yassıbadem, Yerdeğişim, Yereybilim, Yetiştirim, Zannederim, Zevkiselim

Bazı M ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


anakronizm : nesne, adet, uygulama, kişi, çağaşım
anlambilim : semantik
antagonizm : düşmanlık
bağlılaşım : bağlılık, korelâsyon
biçimbilim : varlıkların, morfoloji, sarf, şekilbilim, şekliyat
biçimbirim : morfem
brahmanizm : brahmanlık
budunbilim : etnoloji
dasprosyum : dy
dirimölçüm : biyometri
duygulanım : etkilenme, duygulanma, tahassüs, teessür
engelleyim : ambargo
evdemonizm : mutçuluk
gerektirim : belirlenim
gnostisizm : bilinircilik
gövdebilim : anatomi
ilkgirişim : inisiyatif
ilköğretim : aritmetiği, ilköğrenim
işleybilim : mekanik
itterbiyum : yb
kapitalizm : anamalcılık
kıvılkesim : elektroliz
kolombiyum : niyobyum
liberalizm : serbestlik, erkincilik
mutazallim : sızlanan
mütekellim : söyleyen, konuşan
ommatidyum : görme gözesi
oportünizm : günoğluculuk
pozitivizm : olguculuk
pozitonyum : pozitronyum
pragmatizm : yararcılık, pragmacılık
rölâtivizm : bağıntıcılık, görecelik, izafiye

Bazı M ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


bildirişim :

TDK:
isim, teknik İletişim

edebikelâm :
TDK:
edebikelam

mütekellim :
TDK:
1. sıfat Söyleyen, konuşan
2. isim, dil bilgisi Teklik birinci kişi

Kelime Bulma Motoru