M ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda M harfi bulunan 10 harfli 158 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Agnostiszm, Allahüalem, Anakronizm, Anlambilim, Antagonizm, Antroponim, Bağlılaşım, Baskıresim, Başkalaşım, Başmuallim, Beklediğim, Belirlenim, Biçembilim, Biçimbilim, Biçimbirim, Biçimdizim, Bildirişim, Bilgileşim, Bililtizam, Biriktirim, Bitiştirim, Brahmanizm, Budunbilim, Bütünbirim, Dalgalanım, Darüleytam, Dasprosyum, Değiştirim, Dengeleşim, Devimbilim, Dinimbilim, Dirimbilim, Dirimölçüm, Disprosyum, Doruklanım, Dönüştürüm, Duygulanım, Düşündüğüm, Düzenleşim, Düzenleyim, Edebikelam, Einstenyum, Engelleyim, Evdemonizm, Evrendoğum, Federalizm, Fenomenizm, Gadolinyum, Gayrimalum, Geciktirim, Gelgelelim, Geliştirim, Gereksinim, Gerektirim, Gnostisizm, Gövdebilim, Halisüddem, Hissiselim, İbretialem, İlkgirişim, İlköğrenim, İlköğretim, İmmoralizm, İşleybilim, İtterbiyum, İzazüikram, İzomorfizm, Kapitalizm, Kesitçekim, Kıstelyevm, Kıvılkesim, Kolombiyum, Konformizm, Kökenbilim, Köskötürüm, Kutlayalım, Leğenölçüm, Liberalizm, Lorentiyum, Meitneryum, Memorandum, Militarizm, Moratoryum, Mutazallim, Mütebessim, Mütehakkim, Mütekellim, Mütevehhim, Müteverrim, Natüralizm, Nominalizm, Nuruçeşmim, Ommatidyum, Ontolojizm, Oportünizm, Otoerotizm, Örnekbiçim, Özküçültüm, Panslavizm, Pantürkizm, Parabellum, Paralelizm, Paralojizm, Plüralizim, Pozitivizm, Pozitonyum, Pragmatizm, Radikalizm, Referandum, Rölativizm, Sabitkadem, Sanatoryum, Sansüalizm, Sapasağlam, Sarıçiğdem, Sarısalkım, Senkretizm, Sesdağılım, Sevdiceğim, Sınıkbilim, Sidimbilim, Sinirbilim, Solidarizm, Stronsiyum, Strontiyum, Suylakesim, Sürevbilim, Sürrealizm, Şarapbilim, Şekilbilim, Şifreyazım, Tanrıbilim, Tarımbilim, Tasarçizim, Tekhnetyum, Tepkebilim, Tıpkıbasım, Tıpkıçekim, Toplubiçem, Ununnilyum, Ununtriyum, Uzçektirim, Uziletişim, Uzyazdırım, Vejetalizm, Vejetarizm, Veziriazam, Vurukbilim, Yalvarırım, Yankıbilim, Yankılanım, Yankılaşım, Yassıbadem, Yerdeğişim, Yereybilim, Yetiştirim, Zannederim, Zevkiselim

Bazı M ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


antagonizm : düşmanlık
başkalaşım : istihale, metamorfizm
brahmanizm : brahmanlık
budunbilim : etnoloji
dasprosyum : dy
dengeleşim : homeostasis
dirimbilim : gelişme, biyoloji
doruklanım : orgazm
engelleyim : ambargo
gadolinyum : gd
gayrimalûm : bilinmeyen, bilinmez, bilinmedik
gereksinim : ihtiyaç
gerektirim : belirlenim
ilköğrenim : ilköğretim
itterbiyum : yb
izomorfizm : eş biçimlilik
kolombiyum : niyobyum
liberalizm : serbestlik, erkincilik
lorentiyum : lâvrensiyum
moratoryum : erteletim
mutazallim : sızlanan
mütevehhim : kuruntulu, evhamlı, korkak, ödlek
ommatidyum : görme gözesi
otoerotizm : özün erosluk
pantürkizm : türkçülük
pozitonyum : pozitronyum
referandum : halk oylaması, halkoylaması
sanatoryum : sağaltımevi
sesdağılım : akustik
suylakesim : hidroliz
şifreyazım : gizlilik, kriptografi
tanrıbilim : ilahiyat, teoloji
tepkebilim : reflexology
toplubiçem : stilistik
ununtriyum : uut
uziletişim : simge, haber, yazı, telekomünikasyon

Bazı M ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


dönüştürüm :

TDK:
isim Dönüştürme işi, tahvil

fenomenizm :
TDK:
isim, felsefe Görüngücülük

M ile biten 10 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sufizm ve Sürrealizm - Yazar: Adonis

Kelime Bulma Motoru