M ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda M harfi bulunan 10 harfli 158 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Agnostiszm, Allahüalem, Anakronizm, Anlambilim, Antagonizm, Antroponim, Bağlılaşım, Baskıresim, Başkalaşım, Başmuallim, Beklediğim, Belirlenim, Biçembilim, Biçimbilim, Biçimbirim, Biçimdizim, Bildirişim, Bilgileşim, Bililtizam, Biriktirim, Bitiştirim, Brahmanizm, Budunbilim, Bütünbirim, Dalgalanım, Darüleytam, Dasprosyum, Değiştirim, Dengeleşim, Devimbilim, Dinimbilim, Dirimbilim, Dirimölçüm, Disprosyum, Doruklanım, Dönüştürüm, Duygulanım, Düşündüğüm, Düzenleşim, Düzenleyim, Edebikelam, Einstenyum, Engelleyim, Evdemonizm, Evrendoğum, Federalizm, Fenomenizm, Gadolinyum, Gayrimalum, Geciktirim, Gelgelelim, Geliştirim, Gereksinim, Gerektirim, Gnostisizm, Gövdebilim, Halisüddem, Hissiselim, İbretialem, İlkgirişim, İlköğrenim, İlköğretim, İmmoralizm, İşleybilim, İtterbiyum, İzazüikram, İzomorfizm, Kapitalizm, Kesitçekim, Kıstelyevm, Kıvılkesim, Kolombiyum, Konformizm, Kökenbilim, Köskötürüm, Kutlayalım, Leğenölçüm, Liberalizm, Lorentiyum, Meitneryum, Memorandum, Militarizm, Moratoryum, Mutazallim, Mütebessim, Mütehakkim, Mütekellim, Mütevehhim, Müteverrim, Natüralizm, Nominalizm, Nuruçeşmim, Ommatidyum, Ontolojizm, Oportünizm, Otoerotizm, Örnekbiçim, Özküçültüm, Panslavizm, Pantürkizm, Parabellum, Paralelizm, Paralojizm, Plüralizim, Pozitivizm, Pozitonyum, Pragmatizm, Radikalizm, Referandum, Rölativizm, Sabitkadem, Sanatoryum, Sansüalizm, Sapasağlam, Sarıçiğdem, Sarısalkım, Senkretizm, Sesdağılım, Sevdiceğim, Sınıkbilim, Sidimbilim, Sinirbilim, Solidarizm, Stronsiyum, Strontiyum, Suylakesim, Sürevbilim, Sürrealizm, Şarapbilim, Şekilbilim, Şifreyazım, Tanrıbilim, Tarımbilim, Tasarçizim, Tekhnetyum, Tepkebilim, Tıpkıbasım, Tıpkıçekim, Toplubiçem, Ununnilyum, Ununtriyum, Uzçektirim, Uziletişim, Uzyazdırım, Vejetalizm, Vejetarizm, Veziriazam, Vurukbilim, Yalvarırım, Yankıbilim, Yankılanım, Yankılaşım, Yassıbadem, Yerdeğişim, Yereybilim, Yetiştirim, Zannederim, Zevkiselim

Bazı M ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


beklediğim : işte
biçimbilim : varlıkların, morfoloji, sarf, şekilbilim, şekliyat
bildirişim : iletişim, haberleşme, komünikasyon, iletişim ortamı
bitiştirim : juxtaposition
dengeleşim : homeostasis
devimbilim : dinamik, sinematik
dinimbilim : statik
duygulanım : etkilenme, duygulanma, tahassüs, teessür
düşündüğüm : işte
düzenleyim : amenajman, amenejman
edebikelâm : örtmece
gayrimalûm : bilinmeyen, bilinmez, bilinmedik
gereksinim : ihtiyaç
gövdebilim : anatomi
işleybilim : mekanik
itterbiyum : yb
kapitalizm : anamalcılık
kutlayalım : elden gel!
lorentiyum : lâvrensiyum
memorandum : muhtıra, nota, andıç
moratoryum : erteletim
natüralizm : doğalcılık
oportünizm : günoğluculuk
özküçültüm : self-abasement
pantürkizm : türkçülük
pozitivizm : olguculuk
pozitonyum : pozitronyum
pragmatizm : yararcılık, pragmacılık
rölâtivizm : bağıntıcılık, görecelik, izafiye, görecilik
sapasağlam : dimdik

Bazı M ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


düzenleşim :

TDK:
1. isim, felsefe Aynı sıradaki nesne veya kavramların birbirinin yanında oluşu
2. Bir sınıflamada aynı sırada bulunan iki veya daha çok kavramın bağıntısı

sabitkadem :
TDK:
1. sıfat Süreklilik gösteren
2. Sözüne sadık, sözünü tutan ve yerine getiren

solidarizm :
TDK:
isim, toplum bilimi Dayanışmacılık

Kelime Bulma Motoru