M ile biten 4 harfli kelimeler

Sonunda M harfi bulunan 4 harfli 85 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

4 Harfli Kelimeler

Acem, Açım, Adam, Adım, Ağım, Akam, Akım, Akim, Alım, Anam, Asım, Aşım, Atım, Atom, Avam, Ayam, Ayım, Azam, Azim, Bezm, Blum, Brom, Daim, Dram, Edim, Eğim, Ehem, Ekim, Elem, Elim, Enam, Erim, Esim, Eşim, Ezim, Femm, Film, Flam, Form, Germ, Gram, Ilım, Isim, İçim, İdam, İham, İlam, İlim, İmam, İnam, İsim, İzam, Kaim, Krem, Krom, Necm, Norm, Olum, Onam, Onum, Ovum, Oyum, Ödem, Ölüm, Önem, Örüm, Poem, Prim, Rağm, Ritm, Ruam, Şemm, Taam, Uçum, Ulam, Ulum, Umum, Urum, Uşum, Uyum, Uzam, Ürem, Üzüm, Yemm, Zahm

Bazı M ile biten 4 harfli kelimelerin eş anlamlıları


acem : eliaçık, tömbekici, iranlı
açım : açma, açılış, küşat
adım : kadem, girişim, hamle, etap
akim : kısır, verimsiz, sonuçsuz, başarısız
atom : öğecik
âzam : ulu
daim : sürekli, sonsuz, daima
dram : üzgü, üzünç, drama, tiyatro
elem : acı, üzüntü, dert, keder
elîm : acınacak, acıklı
eşim : çalışkan, becerikli
femm : ağız
film : izleti, fotoğrafçılıkta, selülozdan, saydam, sinemacılıkta, kitaplık, kütüphane
flâm : emniyet kilidi
gram : gram, cgs, gramaj
ılım : ölçülülük, itidal, ekinoks
içim : içiş
ilâm : bildirme, anlatma
ilim : bilim

Bazı M ile biten 4 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


bezm :

TDK:
isim İçki meclisi, dost toplantısı

eğim :
TDK:
1. isim Eğilmiş olma durumu
2. Bir yüzeyin yatay düzleme doğru eğilmesi, eğiklik, meyil
"Yamacın eğimi."

ekim :
TDK:
1. isim Ekme işi
"Ekim biçim işlerini tamamıyla kadınlara bırakmışlardı." - Ö. Seyfettin
2. Yılın onuncu ayı, teşrinievvel

M ile biten 4 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kayıp Gül - Ekim Yağmurları - Yazar: Serdar Özkan
Üzüm ve Diğer Şeyler - Yazar: Yaşar M. Taşkale
Üzüm Kokusu - Yazar: Ayşe Aldemir
Berfin Bahar Dergisi Sayı: 224 Ekim 2016 - Yazar: Kolektif
Duygu Çağı Sayı 3 - Eylül - Ekim 2016 - Yazar: Kolektif
Kitapçı - Edebiyat ve Kitap Tanıtım Dergisi (Eylül - Ekim 2016) Sayı: 17 - Yazar: Kolektif
Berfin Bahar - Sayı 152 Ekim 2010 - Yazar: Kolektif
Üzüm Bağları ve Sonrası - Yazar: Mehmet Aşçı
Komplo 365 Ekim - Yazar: Gabrielle Lord

M ile biten 4 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


DUHAN - 10, 11: Şimdi sen, göğün, insanları bürüyecek açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Bu, elem verici bir azaptır.
HUD - 102: Rabbin, haksızlık eden memleketleri (onların halkını)  yakaladığında, onun yakalayışı işte böyle (şiddetlidir). Şüphesiz onun yakalaması pek elem vericidir, pek çetindir!.
NAHL - 104: Allah'ın âyetlerine inanmayanlar yok mu, kuşkusuz Allah onları doğru yola iletmez ve onlar için elem verici bir azap vardır.

Kelime Bulma Motoru