M ile biten 9 harfli kelimeler

Sonunda M harfi bulunan 9 harfli 142 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Aklıselim, Aktüalizm, Aliminyum, Alimünyum, Alüminyum, Amerikyum, Amoralizm, Anlamadım, Arboretum, Arkadaşım, Atışbilim, Balıkadam, Barbarizm, Berkelyum, Besibilim, Bolşevizm, Büyüleyim, Çalakalem, Daltonizm, Değişinim, Despotizm, Devrialem, Devridaim, Deyibilim, Dışaçekim, Dilüviyum, Dimorfizm, Dogmatizm, Doğubilim, Dokubilim, Edimbilim, Eğitbilim, Eklektizm, Ekonomizm, Eleştirim, Epitelyum, Erteletim, Etkileşim, Evropiyum, Feodalizm, Formalizm, Fransiyum, Galvanizm, Gastronom, Geliyorum, Germanyum, Gerundium, Gideceğim, Gidiyorum, Golfstrim, Harcıalem, Harmonyum, Hektogram, Hilozoizm, Hipopotam, Hypericum, Isılkesim, Işılkesim, İterbiyum, İzgebilim, Kalvenizm, Karayıkım, Karşıtlam, Kentbilim, Kloroform, Kolostrum, Konoluşum, Kretenizm, Kritisizm, Krizantem, Kuruçekim, Kümeleşim, Lalüebkem, Latilokum, Lenfatizm, Magnezyum, Maniheizm, Mikrofilm, Mistisizm, Monarşizm, Monoteizm, Müstahdem, Müstahkem, Müstelzim, Müteammim, Müterakim, Narkotizm, Narsisizm, Neodmiyum, Neolojizm, Neptünyum, Nuruaynım, Nurudidem, Oditoryum, Ordugüdüm, Otomatizm, Ölçübilim, Özdevinim, Palladyum, Platonizm, Plüralizm, Plütonyum, Politeizm, Praseodim, Prezidyum, Prometyum, Radyogram, Romantizm, Ruthenyum, Santigram, Santrozom, Sayıbilim, Sembolizm, Sempozyum, Septisizm, Sıralanım, Sırsıklam, Simpozyum, Skandiyum, Solipsizm, Sosyalizm, Soyaçekim, Süredurum, Tantalyum, Teknetyum, Tepilenim, Tümevarım, Ununbiyum, Usyarılım, Uygulayım, Uyumölçüm, Uzaktarım, Uzambilim, Üleştirim, Ültimatom, Vandalizm, Vazgeçtim, Yapıbilim, Yarıyaşam, Yetiyitim, Yineleyim, Zirkonyum

Bazı M ile biten 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


alimünyum : aliminyum
amerikyum : aktinit, am
anlamadım : buyur?
arboretum : ağaç parkı
atışbilim : balistik
besibilim : diyetetik
büyüleyim : güç, karizma
dışaçekim : abdüksiyon
dimorfizm : ikibiçimlilik
doğubilim : oryantalistik, şarkiyat
dokubilim : histoloji
eklektizm : seçmecilik
erteletim : moratoryum
etkileşim : dizgelerin, etkiler
formalizm : biçimcilik
fransiyum : fr
germanyum : 937, ge
harcıâlem : basmakalıp
hilozoizm : canlı özdekçilik
ısılkesim : özdecikleri, piroliz
izgebilim : spektroskopi, tayfölçüm
karşıtlam : mukabele
kritisizm : eleştiricilik
kuruçekim : ziraks
lâtilokum : lokum
magnezyum : 30, grena
maniheizm : manicilik
monarşizm : tek erkçilik
monoteizm : tek tanrıcılık
müteammim : genelleşmiş, yaygın
narsisizm : özseverlik, narsislik
ordugüdüm : strateji
plüralizm : çoğulculuk, çokçuluk
septisizm : kuşkuculuk, şüphecilik
solipsizm : tekbencilik
soyaçekim : veraset
süredurum : atalet, eylemsizlik
tümevarım : istikra

Bazı M ile biten 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


arboretum :

TDK:
isim Ağaç parkı

magnezyum :
TDK:
isim, kimya Atom numarası 12, atom ağırlığı 24,30, yoğunluğu 1,7 olan, gümüş renginde, parlak bir alevle yanan, çok hafif bir element (simgesi Mg)

narsisizm :
TDK:
isim, ruh bilimi Özseverlik

M ile biten 9 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sosyalizm Ve Edebiyat - Yazar: Anatoli...
Sosyalizm Asıl Şimdi - Yazar: Atillâ İlhan
Milliyetçilik ve Sosyalizm Üzerine Mektuplar - Yazar: Galip Erdem

Kelime Bulma Motoru