MAHİ ile başlayan kelimeler

Başında MAHİ harfleri bulunan 9 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Mahiyetini

8 Harfli Kelimeler

Mahirane, Mahiyane, Mahiyeti

7 Harfli Kelimeler

Mahitap, Mahiyet

6 Harfli Kelimeler

Mahiye

5 Harfli Kelimeler

Mahir

4 Harfli Kelimeler

Mahi

Bazı MAHİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


mahirane :

TDK:
sıfat Becerikli
"Herhâlde gayet gizli ve mahirane bir tahkikata ihtiyaç vardı." - R. N. Güntekin

mahiyet :
TDK:
1. isim Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas
"Üstelik tiyatroda her şey şahsi bir mahiyet arz eder." - A. K. Tecer
2. İçyüz

Kelime Bulma Motoru