MAL ile başlayan T ile biten kelimeler

Başında MAL harfleri bulunan ve T ile biten 5 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Malikiyet

7 Harfli Kelimeler

Malakit, Maliyet, Malumat

4 Harfli Kelimeler

Malt

Bazı MAL ile başlayan T ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


malakit :

TDK:
isim, kimya Yeşil renkli, yontulup parlatılabilen, doğal bakırlı, hidratlı karbonat, bakır taşı

malikiyet :
TDK:
isim Malik olma durumu
"İnsanlar bir şeye malikiyetle mağrurdurlar: Kültür." - H. R. Gürpınar

maliyet :
TDK:
isim, ekonomi Üretimde bir mal elde edilinceye değin harcanan değerlerin toplamı

MAL ile başlayan T ile biten İlçe isimleri

Malazgirt (Muş)

Kelime Bulma Motoru