MEN ile başlayan kelimeler

Başında MEN harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Menfaatperestlik

14 Harfli Kelimeler

Menafiiumumiye

13 Harfli Kelimeler

Menevişlenmek, Menfaatperest, Menfaatperver

12 Harfli Kelimeler

Menevişlenme, Menfaatçilik, Menstrüasyon

11 Harfli Kelimeler

Menakıpname, Mendeburluk, Mendelevyum, Menşeviklik

10 Harfli Kelimeler

Menajerlik, Menecerlik, Menedilmek, Menfaatine, Menfaattar, Menkıbeler, Menolunmak, Mensubiyet, Menzilhane

9 Harfli Kelimeler

Mendilsiz, Menedilme, Menevişli, Menfaatçı, Menfaatçi, Menkıbevi, Menolunma

8 Harfli Kelimeler

Mendebur, Menderes, Mendilli, Mendirek, Menengiç, Menenjit, Menetmek, Menfilik, Menhiyat, Menisküs, Mensucat, Menşevik, Mentollü, Menüsküs, Menzilci

7 Harfli Kelimeler

Menajer, Menakıp, Menecer, Menejer, Menekşe, Menemen, Menepoz, Menetme, Meneviş, Menfaat, Mengene, Menkıbe, Menopoz, Menşeli, Menteşe, Menzile

6 Harfli Kelimeler

Menafi, Mendil, Menent, Menfez, Menfur, Mengel, Menguş, Menhus, Menisk, Menkul, Mensup, Mensur, Menşei, Menşur, Mentol, Menzil

5 Harfli Kelimeler

Menam, Menfa, Menfi, Mengü, Menşe, Menus

4 Harfli Kelimeler

Meni, Menü

3 Harfli Kelimeler

Men

Bazı MEN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


menafi : yararlar, faydalar
menajer : menecer, yönetici
menajerlik : menecerlik
mendebur : sümsük, sünepe, pis, iğrenç
mendil : el, yağlık, antika, baş bezi, değirmi, tuhafiye
menecer : yönetici, menajer, menejer
menecerlik : menajerlik
menedilmek : yasaklanmak, alıkonulmak
menejer : menecer
menengiç : çitlembik, melengiç, çıtlık
menent : benzer, eş
menfaatçı : adem-i nef'i, zübük
menfaatçi : çıkarcı, menfaattar
menfaatperest : çıkarcı
menfaatperestlik : çıkarcılık
menfez : delik, açma
menfi : olumsuz, negatif, aksi, sürgün
menfilik : olumsuzluk
mengel : halhal
mengü : ölümsüz, bengi, ebedi
menhiyat : münkerat
meni : atmık, sperma, sperm, er suyu, döl

Bazı MEN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


menfa :

TDK:
1. isim Bir kimsenin sürgüne gönderildiği yer, sürgün yeri
2. Sürgün olma durumu
"Paris teki menfa hayatında epeyce Frenk alışkanlığı edinmiş." - A. İlhan

menfaatperestlik :
TDK:
isim Çıkarcılık
"Hain bir hastalık onun kavi ve güzel vücudunu ve uyuşmaz bir menfaatperestlik yakazası da onun ahlaki mesleğini yendi ve yere serdi." - H. S. Tanrıöver

menopoz :
TDK:
isim, tıp (***) Kadınlarda gebe kalma ve doğurma yeteneğinin sona ermesi, âdetten kesilme, yaş dönümü, âdetgörmezlik
"Gençliğim ve orta yaşlılığım böyle geçtikten sonra ileri bir menopoz yaşımda kadrim azıcık bilinmiş, neye yarar?" - S. Erez

MEN ile başlayan İlçe isimleri

Mengen (Bolu)
Menemen (İzmir)
Menderes (İzmir)
Menteşe (Muğla)

MEN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Adalet Savaşçısı - Mengene - Yazar: A.Bahri Akkoç
Mengene Göçmenleri - Yazar: Nermin Bezmen
Manzum Mensur Hikayeler - Yazar: İsmail Bozkurt

Kelime Bulma Motoru