MET ile başlayan kelimeler

Başında MET harfleri bulunan 92 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Metafizikçilik, Metalinguistik

13 Harfli Kelimeler

Metanetsizlik, Meteliksizlik

12 Harfli Kelimeler

Metapsychics, Meteorolojik, Metrdotellik, Metrolojinin, Metropoliten

11 Harfli Kelimeler

Metabolizma, Metafizikçi, Metalografi, Metalurjide, Metamorfizm, Meteoroloji, Methedilmek, Methedilmiş, Metodolojik, Metotsuzluk

10 Harfli Kelimeler

Metalürjik, Metamorfik, Metamorfoz, Metanetsiz, Metapsişik, Meteliksiz, Meteorolog, Meteortaşı, Metodoloji, Metropolit, Metrukiyet

9 Harfli Kelimeler

Metabolik, Metafizik, Metalürji, Metanetli, Methaldar, Methetmek, Methüsena, Metrdotel, Metreslik, Metroloji, Metruklar

8 Harfli Kelimeler

Metalden, Metaloit, Metastaz, Metazori, Meteorit, Meteroit, Methetme, Metlemek, Metotsuz, Metrajlı, Metrelik, Metronom, Metropol

7 Harfli Kelimeler

Metafaz, Metafor, Metalik, Metalsi, Metanet, Metatez, Metelik, Methiye, Metilen, Metilik, Metince, Metodik, Metotlu, Metruke

6 Harfli Kelimeler

Meteor, Metfen, Metfun, Methal, Methar, Metraj, Metres, Metrik, Metris, Metruk

5 Harfli Kelimeler

Metal, Metan, Metbu, Metil, Metin, Metis, Metod, Metot, Metre, Metro, Metur

4 Harfli Kelimeler

Meta, Meth

3 Harfli Kelimeler

Met

Bazı MET ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


met : kabarma
metabolik : özüştürül
metabolizma : meta
metafizik : doğaötesi, doğa ötesi
metal : maden, ir, avize imalatçısı, düğme, estamp, estampaj, hokka, kumbara, maşrapa, mühür, plaka, restorasyon teknisyeni, şiş, takım bileyicisi, tesviyeci
metalden : plâket
metalik : madensel, madenî
metalinguistik : üstdilsel
metalografi : maden
metalurjide : sodyum flüorit
metan : bataklık gazı
metanet : dayanma, dayanıklılık, sağlamlık, dayanca, çıdam
metanetsizlik : dayanıksızlık
metapsychics : ruhötesi
metastaz : göçüm, meta
metazori : zorla
meteor : rüzgâr, yıldırım, yağmur, akanyıldız, akan yıldız, göktaş
meteoroloji : rüzgâr, yıldırım, yağmur, hava bilgisi, almanak
meteortaşı : göktaşı
meteroit : gök taşı

Bazı MET ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


meteliksizlik :

TDK:
isim Züğürtlük

meteor :
TDK:
1. isim, gök bilimi Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmeleri, rüzgâr, yıldırım, yağmur, dolu vb. olaylara verilen genel ad
2. Gök taşı

metraj :
TDK:
1. isim, matematik Metre olarak uzunluk
2. Metre ile ölçme

Kelime Bulma Motoru