MET ile başlayan kelimeler

Başında MET harfleri bulunan 92 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Metafizikçilik, Metalinguistik

13 Harfli Kelimeler

Metanetsizlik, Meteliksizlik

12 Harfli Kelimeler

Metapsychics, Meteorolojik, Metrdotellik, Metrolojinin, Metropoliten

11 Harfli Kelimeler

Metabolizma, Metafizikçi, Metalografi, Metalurjide, Metamorfizm, Meteoroloji, Methedilmek, Methedilmiş, Metodolojik, Metotsuzluk

10 Harfli Kelimeler

Metalürjik, Metamorfik, Metamorfoz, Metanetsiz, Metapsişik, Meteliksiz, Meteorolog, Meteortaşı, Metodoloji, Metropolit, Metrukiyet

9 Harfli Kelimeler

Metabolik, Metafizik, Metalürji, Metanetli, Methaldar, Methetmek, Methüsena, Metrdotel, Metreslik, Metroloji, Metruklar

8 Harfli Kelimeler

Metalden, Metaloit, Metastaz, Metazori, Meteorit, Meteroit, Methetme, Metlemek, Metotsuz, Metrajlı, Metrelik, Metronom, Metropol

7 Harfli Kelimeler

Metafaz, Metafor, Metalik, Metalsi, Metanet, Metatez, Metelik, Methiye, Metilen, Metilik, Metince, Metodik, Metotlu, Metruke

6 Harfli Kelimeler

Meteor, Metfen, Metfun, Methal, Methar, Metraj, Metres, Metrik, Metris, Metruk

5 Harfli Kelimeler

Metal, Metan, Metbu, Metil, Metin, Metis, Metod, Metot, Metre, Metro, Metur

4 Harfli Kelimeler

Meta, Meth

3 Harfli Kelimeler

Met

Bazı MET ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


met : kabarma
meta : mal, sonra, öte, metabolizma, metafaz, metafor, metamorfoz, metastaz, sermaye
metabolik : özüştürül
metabolizma : meta
metafizik : doğaötesi, doğa ötesi
metafor : istiare, ödünçleme, kıyaslamaya, meta
metalden : plâket
metalik : madensel, madenî
metalinguistik : üstdilsel
metalografi : maden
metamorfizm : başkalaşım
metamorfoz : başkalaşma, meta
metan : bataklık gazı
metanet : dayanma, dayanıklılık, sağlamlık, dayanca, çıdam
metanetli : dayanıklı, metin, turuşkan
metapsişik : ruh ötesi
metastaz : göçüm, meta
metatez : göçüşme
metazori : zorla
meteliksiz : züğürt
meteliksizlik : züğürtlük, parasızlık
meteor : rüzgâr, yıldırım, yağmur, akanyıldız, akan yıldız, göktaş
meteorolog : yöneten

Bazı MET ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


met :

TDK:
1. isim, coğrafya Kabarma
"Bir met zamanı gökyüzü kurşunla örtülü / Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi" - Y. K. Beyatlı

metelik :
TDK:
1. isim Çeyrek kuruş, on para değerinde demir para
"Köprüyü yelek cebimdeki son metelikle geçtim." - Y. Z. Ortaç
2. Çok az para
"Bende tek metelik yok diye kahkahayı bastı." - Ö. Seyfettin

meteorit :
TDK:
isim, gök bilimi Gök taşı

MET ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sır Küpü - Meteoroloji ve Sırları - Yazar: Mustafa Ertugay
Metres Rezidans - Yazar: Hacer Yeni

Kelime Bulma Motoru