Mİ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 107 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Farmakodinami

12 Harfli Kelimeler

Civanperçemi

11 Harfli Kelimeler

Anterostomi, Gayrinizami, Hipoglisemi, Müddeiumumi

10 Harfli Kelimeler

Gastronomi

9 Harfli Kelimeler

Astronomi, Fizyonomi, Gayriilmi, Septisemi, Sinekromi, Sözyitimi, Taksonomi, Vasektomi, Yerçekimi

8 Harfli Kelimeler

Adçekimi, Agronomi, Antinomi, Birikimi, Biyoşimi, Egzogami, Endogami, Ergonomi, Fotoşimi, Gülhatmi, İltizami, Jeotermi, Monogami, Poligami, Toponomi

7 Harfli Kelimeler

Akademi, Akedemi, Alogami, Anatomi, Bayrami, Değilmi, Değirmi, Eğitimi, Ekonomi, Epidemi, Kalsemi, Kuşyemi, Mevsimi, Mültemi, Otonomi, Pandemi, Perçemi, Üretimi, Yöntemi, Yüklemi

6 Harfli Kelimeler

Alşimi, Andemi, Aritmi, Biçimi, Bitimi, Dönemi, Drahmi, Garami, Harami, Hikemi, İslami, Kadimi, Lösemi, Melami, Müdami

5 Harfli Kelimeler

Acemi, Ademi, Agami, Akemi, Alemi, Anemi, Azami, Eğimi, Elemi, Esami, Fehmi, Hacmi, Hatmi, Hükmi, Mermi, Nazmi, Önemi, Permi, Resmi, Ritmi, Üremi, Yevmi, Yirmi, Zimmi

4 Harfli Kelimeler

Azmi, Cami, Cemi, Dimi, Emmi, Gemi, Hemi, İlmi, İsmi, Kimi, Komi, Nemi, Rami, Remi, Rumi, Semi

2 Harfli Kelimeler

Mi

Bazı Mİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


akademi : bilginler, yazarlar, yüksekokul, akedemi, yüksek öğretim
alşimi : simya
anatomi : insan, teşrih, gövdebilim, kardiyoloji
anemi : kansızlık
azamî : maksimum
bitimi : son
cemi : bütün, toplama, çoğul, hepsi, hep, çokluk
değirmi : yuvarlak, yemeni, yazma, mendil, çevreli, toparlak, tegrek
eğimi : akak
eğitimi : beyin, talim
emmi : amca
ergonomi : işbilim, insanın, iş bilimi
gayrinizamî : düzensiz
gemi : sefine, asker ocağı, gemi karaya oturmak, markör, mürettebat, ranza, saldırmak
hacmi : kısılmak
hatmi : ebegümecigillerden, ağaç küpesi
kimi : birtakımı, bazısı, bazı, kimisi, birtakım
kuşyemi : buğdaygillerden

Bazı Mİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


emmi :

TDK:
isim Amca
"Bir kız bana emmi, dedi, n eyleyim." - Karacaoğlan

septisemi :
TDK:
isim, tıp (***) Kan zehirlenmesi

Mİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ruh İkizi mi Ruh Öküzü mü? - Yazar: Seda Akgül
Görmedin mi Aliş'imi Tuna Boyunda - Yazar: Halil Delice
Yağmur Cemi - Yazar: Haydar Ergülen
Finans Krizi mi, Mali Kriz mi ? - Besim Tibuk - Yazar: Besim Tibuk
Yoksa Kendiliğinden Mi - Yazar: Mehlika
Eksik Bir Şey Mi Var? - Yazar: Didem Görkay
Cani mi Masum mu? - Yazar: Fazlı Necib

Kelime Bulma Motoru