MU ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında MU harfleri bulunan 11 harfli 34 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Muahedename, Muahezename, Muasırlaşma, Muayenehane, Muayyeniyet, Muhabbetotu, Muhafazasız, Muhallebici, Muharrirlik, Muhatarasız, Muhayyerlik, Mukabelesiz, Mukallitlik, Mukavelesiz, Mukavemetçi, Mukavemetli, Mumyalanmak, Mumyalaşmak, Murahhaslık, Musahhihlik, Musikişinas, Muslukçuluk, Muştulanmak, Mutasyonist, Mutasyonizm, Mutlakçılık, Mutlandırma, Mutlulanmak, Mutsuzlaşma, Muvazenesiz, Muvazzaflık, Muzafferane, Muzırlaşmak, Muzipleşmek

Bazı MU ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


muhallebici :

TDK:
1. isim Muhallebi yapan veya satan kimse
2. Muhallebi satılan yer
"Sabahın bu saatinde yalnız muhallebicilerle mandıralar açık, oralardaysa içki bulunmaz." - A. İlhan
3. Nazlı büyütülmüş kimse

muhayyerlik :
TDK:
1. isim Seçmeli olma durumu
2. hukuk Seçme hakkı

mukallitlik :
TDK:
isim Mukallit olma durumu, mukallidin işi
"Hatta bunlar arasında öyleleri vardır ki zamana ayak uydurmak, göze girmek ve külah kapmak için gâvur mukallitliğinde birbiriyle âdeta yarışa girişmişlerdir." - Y. K. Karaosmanoğlu

Kelime Bulma Motoru