MUT ile başlayan kelimeler

Başında MUT harfleri bulunan 78 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Mutlulandırmak

13 Harfli Kelimeler

Mutasarrıflık, Mutlulandırma

12 Harfli Kelimeler

Mutaassıplık, Mutlandırmak, Mutsuzlaşmak

11 Harfli Kelimeler

Mutasyonist, Mutasyonizm, Mutlakçılık, Mutlandırma, Mutlulanmak, Mutsuzlaşma

10 Harfli Kelimeler

Mutasarrıf, Mutasavver, Mutasavvıf, Mutatabbip, Mutavassıt, Mutazallil, Mutazallim, Mutazarrır, Muteberler, Mutedillik, Mutemetlik, Mutlakiyet, Mutlulanma

9 Harfli Kelimeler

Mutaassıp, Mutabakat, Mutallaka, Muteberan, Mutfağını, Mutlanmak, Mutluluğa, Mutsuzluk

8 Harfli Kelimeler

Mutahhir, Mutalebe, Mutantan, Mutarıza, Mutariza, Mutasyon, Mutavaat, Mutavvel, Mutayebe, Mutayyeb, Mutçuluk, Muteriza, Mutezile, Mutlakçı, Mutlanma, Mutluluk, Muttarit, Muttasıf, Muttasıl

7 Harfli Kelimeler

Mutabık, Mutalaa, Mutalla, Muteber, Mutedil, Mutekid, Mutekit, Mutemer, Mutemet, Muteriz, Mutlaka, Mutluca, Mutmain, Muttali

6 Harfli Kelimeler

Mutena, Mutfak, Muthiş, Mutlak, Mutruf, Mutsuz

5 Harfli Kelimeler

Mutaf, Mutar, Mutat, Mutlu

4 Harfli Kelimeler

Muta

3 Harfli Kelimeler

Mut

Bazı MUT ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


muta : veri
mutaassıplık : bağnazlık
mutabık : uygun
mutahhir : temizleyici
mutâlaa : okuma
mutalebe : dava, iddia
mutantan : görkemli, şatafatlı
mutariza : yayayraç, parantez, yay ayraç
mutasarrıflık : sancak
mutasavvıf : sofi
mutasyon : değişinim
mutasyonizm : değişinimcilik
mutat : alışılmış, alışılan, alışkanlık
mutavassıt : aracı, orta, ortalama
mutâyebe : şakalaşma
mutazallim : sızlanan
muteber : saygın, inanılır, güvenilir, değerli, geçer akçe, geçerli
muteberan : muteberler
muteberler : muteberan
mutedil : ılımlı, düşünce, itidalli, ılıman, ölçülü
mutedillik : ılımanlık, ılımlılık
mutekit : inançlı, inanlı, imanlı, mümin, dindar
mûtemer : kongre, kurultay
mutemet : güvenilen, güvence, dairelerde
mutena : seçkin

Bazı MUT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


mutena :

TDK:
1. sıfat Özenilmiş, özenli bir biçimde yapılmış
"En mutena çiçek muhakkak ki menekşedir." - R. H. Karay
2. Seçkin, önemli
"Bir dakika evvelki mutena alayın hayalini heyecanlı ve muzaffer gözlerle takip ediyorlardı." - H. E. Adıvar

mutluluk :
TDK:
isim Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, mut (I), ongunluk, kut, saadet, bahtiyarlık, saadetlilik
"Hele bir de birkaç sünger bulabilse artık mutluluğunun sınırı olmayacaktı." - Halikarnas Balıkçısı

mutmain :
TDK:
sıfat İnanmış, gönlü kanmış, emin olan

MUT ile başlayan İlçe isimleri

Mutki (Bitlis)
Mut (Mersin)

MUT ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bir Tutam Mutluluk - Yazar: Bennu Yar
Mutsuz Çocuklar Ülkesi - Yazar: Özgür Bacaksız
Benden Sonra Mutluluk - Yazar: Özdemir Asaf
Mutluluk Konservesi - Yazar: Orhan Tüleylioğlu
Yağmurla Gelen Mutluluk - Yazar: Amber L. Johnson
Jane Eyre - Yıllar Sonra Gelen Mutluluk - Yazar: Charlotte Bronte
Bir Yumak Mutluluk - Yazar: Debbie Macomber
Mutluluk Sensin - Yazar: Gerri Russell
Bir Yumak Mutluluk - Yazar: Debbie Macomber

MUT ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 143: İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resûl'ün de size şahit olması için sizi mutedil bir millet kıldık. Senin yöneldiğin yeri (Kâbe'yi) biz ancak Peygamber'e uyanı, ökçeleri üzerinde geri dönenden ayırdetmemiz için kıble yaptık. Bu, Allah'ın hidayet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı asla zayi edecek değildir. Zira Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir.

Kelime Bulma Motoru