N ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında N harfi bulunan 5 harfli 151 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Nabız, Nacak, Naçar, Naçiz, Nadan, Nadas, Nadim, Nadir, Nafıa, Nafız, Nafiz, Nafta, Nagah, Nağme, Nahak, Nahır, Nahif, Nahit, Nahiv, Nahoş, Nakde, Nakdi, Nakıs, Nakış, Nakız, Nakip, Nakit, Nakli, Nalça, Nalın, Naliş, Namaz, Namık, Namlı, Namlu, Namus, Nanay, Nanik, Narin, Nasıl, Nasıp, Nasır, Nasip, Nasir, Naşir, Natır, Natuk, Natür, Nazal, Nazan, Nazar, Nazır, Nazik, Nazil, Nazlı, Nazli, Nazmi, Nebat, Nebze, Necat, Necip, Nedbe, Neden, Nedim, Nefer, Nefes, Nefha, Nefir, Nefis, Nefiy, Nehir, Nehiy, Nekes, Nekre, Neler, Nemçe, Nemfo, Nemli, Nemse, Nepal, Nerde, Neseb, Nesep, Nesiç, Nesih, Nesil, Nesim, Nesir, Nesne, Neşet, Neşir, Neşve, Nevir, Neyçe, Neyse, Nezif, Nezih, Nezle, Nısıf, Nicel, Nicem, Nicep, Niçin, Nifak, Nifas, Nihal, Nihan, Nikab, Nikah, Nikap, Nikel, Nimet, Ninni, Nipel, Nisai, Nisan, Nisap, Nişan, Nitel, Nitem, Niyam, Niyaz, Niyet, Nizar, Nodul, Nogay, Nohut, Nokra, Nokta, Nomad, Nonoş, Notam, Noter, Nöbet, Nöron, Nukut, Nuküş, Numen, Nurlu, Nutuk, Nuzul, Nüans, Nücum, Nüfus, Nüfuz, Nükte, Nükul, Nüsha, Nüsum, Nüvit, Nüzul

Bazı N ile başlayan 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


nabız : eğilim, düşünce, niyet, bilek damarı
naçiz : değersiz, önemsiz
nadas : sürgüaltı
nafıa : bayındırlık
nafız : dağer, geçgel
nağme : ezgi, güzel, nota, neva, terane, yır
nahak : haksız, gereksiz, boşuna
nahif : zayıf, cılız, çelimsiz, zayıf nahif
nâkde : akçe
nakış : hile, bezek, işlenge, bediz, fasıl, ince iş, iş, işleme
nakit : para, akçe, hazır para
namık : yazıcı, katip
nanay : yok
nazal : genizsil
nazar : bakış, bakma, görüş, eve, bakım, göz
nazli : nazan
nazmi : uyumlu, ölçülü
nebze : az, biraz

Bazı N ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


neden :

TDK:
1. zarf Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin
"Biz Şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz?" - H. Taner
2. isim Bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum, sebep
"İzmir in işgali faciası, özel nedenlerden onu ayrıca ilgilendiriyor." - A. İlhan
3. felsefe Bir varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey, sebep, illet

nikap :
TDK:
isim Yüz örtüsü, peçe

nonoş :
TDK:
1. isim Birine sevgiyle yaklaşıldığında kullanılan bir söz
2. Homoseksüel erkek

N ile başlayan 5 harfli İlçe isimleri

Nizip (Gaziantep)

N ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Benerci Kendini Niçin Öldürdü? - Şiirler 2 - Yazar: Nazım Hikmet
Nazlı Kar - Yazar: Cuniçiro Tanizaki
Kardeş Halkların Nazlı Çocukları - Yazar: Hüseyin Can
Bu Defa Niçin Harp Edeceğimi Biliyorum - Yazar: İbrahim Sorguç
Rıza Tevfik'ten Eşi Nazlı Hanım'a Mektuplar - Yazar: Abdullah Uçman
Nazlı Nilüfer Bolu - Yazar: Bilge Akçakoca...
Namaz Tesbihatı ve Türkçe Meali (Cep Boy) - Yazar: Kolektif
Niçin Ağlıyorsunuz Elisabeth Mutlu Değil Miyiz? - Yazar: Selahattin Yusuf
Nazlı Yıldız - Yazar: Sabahat Sercan...

N ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


MERYEM - 3: Hani o, gizli bir sesle Rabbine niyaz etmişti:.
MÜ'MİNUN - 31: Sonra onların ardından bir başka nesil meydana getirdik.
ALİ İMRAN - 33, 34: Allah birbirinden gelme bir nesil olarak Âdem'i, Nuh'u, İbrahim ailesi ile İmrân ailesini seçip âlemlere üstün kıldı. Allah işiten ve bilendir.

Kelime Bulma Motoru