N ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında N harfi bulunan 5 harfli 151 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Nabız, Nacak, Naçar, Naçiz, Nadan, Nadas, Nadim, Nadir, Nafıa, Nafız, Nafiz, Nafta, Nagah, Nağme, Nahak, Nahır, Nahif, Nahit, Nahiv, Nahoş, Nakde, Nakdi, Nakıs, Nakış, Nakız, Nakip, Nakit, Nakli, Nalça, Nalın, Naliş, Namaz, Namık, Namlı, Namlu, Namus, Nanay, Nanik, Narin, Nasıl, Nasıp, Nasır, Nasip, Nasir, Naşir, Natır, Natuk, Natür, Nazal, Nazan, Nazar, Nazır, Nazik, Nazil, Nazlı, Nazli, Nazmi, Nebat, Nebze, Necat, Necip, Nedbe, Neden, Nedim, Nefer, Nefes, Nefha, Nefir, Nefis, Nefiy, Nehir, Nehiy, Nekes, Nekre, Neler, Nemçe, Nemfo, Nemli, Nemse, Nepal, Nerde, Neseb, Nesep, Nesiç, Nesih, Nesil, Nesim, Nesir, Nesne, Neşet, Neşir, Neşve, Nevir, Neyçe, Neyse, Nezif, Nezih, Nezle, Nısıf, Nicel, Nicem, Nicep, Niçin, Nifak, Nifas, Nihal, Nihan, Nikab, Nikah, Nikap, Nikel, Nimet, Ninni, Nipel, Nisai, Nisan, Nisap, Nişan, Nitel, Nitem, Niyam, Niyaz, Niyet, Nizar, Nodul, Nogay, Nohut, Nokra, Nokta, Nomad, Nonoş, Notam, Noter, Nöbet, Nöron, Nukut, Nuküş, Numen, Nurlu, Nutuk, Nuzul, Nüans, Nücum, Nüfus, Nüfuz, Nükte, Nükul, Nüsha, Nüsum, Nüvit, Nüzul

Bazı N ile başlayan 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


nabız : eğilim, düşünce, niyet, bilek damarı
naçiz : değersiz, önemsiz
nadas : sürgüaltı
nadir : seyrek, az, alagaş, alışılmamış, binde bir, ender, turfa
nafız : dağer, geçgel
nagâh : birdenbire, ansızın, nâgehan, nagehâne
nağme : ezgi, güzel, nota, neva, terane, yır
nâhit : zühre
nakış : hile, bezek, işlenge, bediz, fasıl, ince iş, iş, işleme
nakız : bozma, çözme
nakit : para, akçe, hazır para
nalın : takunya
namlı : ünlü, tanınmış, ündev
nanay : yok
naşir : yayan, saçan, dergi, çıkaran, yayımcı

Bazı N ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


namlı :

TDK:
1. sıfat Ünlü
"Namlı, şanlı, iri yarı bir delikanlının buncacık kıza âşık olması ne demekti?" - İ. Tarus

nehir :
TDK:
isim Irmak
"Bir nehre benzeyen tarihte hiçbir an tekrarlanmaz." - M. Kaplan

nesim :
TDK:
isim Hafif yel, esinti
"Berrak bir nesim ile ürperdi gölgeler / Yıldızlar eski demlere bir nağme besteler" - E. B. Koryürek

N ile başlayan 5 harfli İlçe isimleri

Nizip (Gaziantep)

N ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kelime ve Nağme - Yazar: Teoman Hekimoğlu
Nogay Destanları - Yazar: Nesrin Güllüdağ
Ara Nağme - Yazar: Fuat Sevimay
Nogay Destanları - Yazar: Nesrin Güllüdağ
Nogay Türkleri'nin Kahramanlık Destanı Edige - Yazar: Mustafa Yıldız
Aşk ve Niyaz - Yazar: Mustafa Özçelik

N ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


TAHRİM - 1: Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın sana helâl kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
TA HA - 125: O: Rabbim! Beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben, hakikaten görür idim!, der.
MAİDE - 18: Yahudiler ve hıristiyanlar «Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz» dediler. De ki: Öyleyse günahlarınızdan dolayı size niçin azap ediyor? Doğrusu siz de O'nun yarattığı insanlardansınız. O, dilediğini bağışlar ve dilediğine azap eder. Göklerde, yerde ve ikisinin arasında ne varsa mülkiyeti Allah'a aittir. Sonunda dönüş de ancak O'nadır.

Kelime Bulma Motoru