N ile başlayan 8 harfli kelimeler

Başında N harfi bulunan 8 harfli 156 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Naçizane, Nadanlık, Nadaslık, Naftalin, Nagehane, Nağmeler, Nağmesiz, Nakışlar, Nakışlık, Nakışsız, Nakletme, Nakliyat, Nakşetme, Nakşilik, Nakşolma, Nakzetme, Nalçasız, Naldöken, Nalınsız, Nallamak, Nallanış, Nallanma, Namağlup, Namahdut, Namahrem, Namazgah, Namazlar, Namazlık, Namazsız, Namertçe, Namevcut, Namuskar, Namussuz, Namusuna, Namuzsuz, Namüsait, Nanıaziz, Nankörce, Narinlik, Narkotik, Narkozcu, Nasbetme, Nasılsın, Nasırsız, Nasipsiz, Naşirlik, Natıkalı, Natırlık, Nativizm, Natürist, Natürizm, Navçağan, Nazariye, Nazarlık, Nazikane, Nazikler, Naziklik, Nazirsiz, Nazlanış, Nazlanma, Nazlılık, Nazmetme, Nebzecik, Nedensel, Nedensiz, Nefeslik, Nefisler, Neftimsi, Nefyetme, Nekeslik, Nekrelik, Nekrotik, Nemçeker, Nemfoman, Nemleniş, Nemlenme, Nemletme, Nemlilik, Nemölçer, Neolitik, Nepotist, Nepotizm, Nerdeyse, Nervürlü, Nesnelci, Nesnenin, Nesnesel, Nesnesiz, Neşretme, Neşriyat, Netameli, Neticede, Netleşme, Nevbahar, Nevralji, Nevresim, Nevrofik, Nevropat, Neyleyim, Nezdinde, Nezelmek, Nezretme, Niceleme, Niceliği, Nicepsin, Nihavent, Nihilist, Nihilizm, Nikahlık, Nikahsız, Nikelsiz, Nispetçi, Nispeten, Nispetle, Nispetli, Nişangah, Nişangeç, Nişanlık, Nişansız, Niteleme, Niteliği, Nitramit, Nitratin, Nitratlı, Nitrojen, Niyetini, Niyetsiz, Niyobyum, Nizamiye, Nizamsız, Nobelyum, Nobranca, Nohutsuz, Noktasız, Nomograf, Non-stop, Normatif, Norveççe, Norveçli, Nostalji, Notalama, Noterlik, Nöroloji, Nötrleme, Numaracı, Numaralı, Numuneci, Nurlanış, Nurlanma, Nübüvvet, Nüfuzkar, Nüfuzsuz, Nüksetme, Nüktedan, Nüktesiz, Nütasyon

Bazı N ile başlayan 8 harfli kelimelerin eş anlamlıları


nakışlar : nuküş
nallamak : öldürmek, nal çakmak
namağlup : yenilmemiş, yenilmeyen, yenilmez
namahrem : yabancı, el
namazlar : salâvat
namazlık : seccade, süren
namazsız : beynamaz, rafıza
namussuz : kaltaban, şırpıntı
narkozcu : narkozitör
nasılsın : nicepsin
nativizm : doğuştancılık
natürist : doğacı
natürizm : doğacılık
nazikler : zürefa
naziklik : nezaket, rikkat, sühulet
nazlanma : mırın kırın
nedensiz : sebepsiz
nesnelci : objektivist
nevbahar : ilkbahar
nezelmek : incelmek
nicepsin : nasılsın
nihilist : hiççi, yokçu
nihilizm : yokçuluk, hiççilik
nispeten : göre, kıyaslayarak, oranla, oldukça, nispetle
nişangâh : hedef, bakıncak
nişanlık : nişanlılık
niteliği : nötrlük, yarı saydamlık
numaracı : kaytak
nübüvvet : nebilik, savacılık, peygamberlik
nüfuzkâr : etkileyici, güçlü

Bazı N ile başlayan 8 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


nallanma :

TDK:
isim Nallanmak işi

nesnelci :
TDK:
sıfat, felsefe Nesnelcilik yanlısı olan, objektivist

nevralji :
TDK:
isim, tıp (***) Sinir üzerinde duyulan, genellikle şiddetli ve batıcı ağrı

N ile başlayan 8 harfli İlçe isimleri

Nallıhan (Ankara)
Nusaybin (Mardin)
Nazımiye (Tunceli)

N ile başlayan 8 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


İSRA - 74: Eğer seni sebatkâr kılmasaydık, gerçekten, nerdeyse onlara birazcık meyledecektin.
İSRA - 76: Yine onlar, seni yurdundan çıkarmak için nerdeyse dünyayı başına dar getirecekler. O takdirde, senin ardından kendileri de fazla kalamazlar.

Kelime Bulma Motoru