N ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda N harfi bulunan 11 harfli 200 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Abdestbozan, Abdurrahman, Absorbsiyon, Absorpsiyon, Adsorpsiyon, Affetmişsin, Agrandisman, Ağrandisman, Akademisyen, Alacakmısın, Alışılandan, Aliterasyon, Anglosakson, Arabizasyon, Atomizasyon, Baldırsokan, Başdanışman, Başdenetmen, Başgardiyan, Başkahraman, Başkaldıran, Başkumandan, Başöğretmen, Başpehlivan, Başyönetmen, Beklenmeyen, Bekletmeden, Bilinemeyen, Bilmeksizin, Birleştiren, Biyolojinin, Bombardıman, Bozulabilen, Bölünebilen, Bulgaristan, Bürümcükten, Cankurtaran, Cennetmekan, Ciddilikten, Çaktırmadan, Çapalamayan, Çözülemeyen, Dayanabilen, Dedikodunun, Deformasyon, Değişebilen, Değiştirgen, Deklerasyon, Destekleyen, Devalüasyon, Dezenfektan, Dışbeslenen, Difraksiyon, Dinlendiren, Dinlenmeden, Dispersiyon, Distilasyon, Distorsiyon, Doğruluktan, Durmaksızın, Duyulabilen, Egemenliğin, Ekspansiyon, Ekspozisyon, Eliminasyon, Enformasyon, Entegrasyon, Envestisman, Eradikasyon, Esirgemeden, Esirgemeyen, Fabrikasyon, Fındıkkıran, Gayrimemnun, Gayrimeskun, Gayrimümkün, Gizlenmeyen, Görülebilen, Görülegelen, Güçlendiren, Güdülebilen, Halkbilimin, Hatırlatsın, Hesabedilen, Hırvatistan, Hızlandıran, Hidrokarbon, İdeolojinin, İlgilenilen, İmajinasyon, İncelemeden, İntegrasyon, İşleyemeyen, İşsizlikten, İyileştiren, Kalibrasyon, Kaplanboğan, Kasılabilen, Kervankıran, Kestirmeden, Kırgızistan, Kirlenirsin, Koagülasyon, Kolleksiyon, Kombinasyon, Kompartıman, Kompilasyon, Kompozisyon, Konfeksiyon, Konsomasyon, Kontrasomun, Konvansiyon, Konveksiyon, Konversiyon, Korporasyon, Korunabilen, Kulağakaçan, Kuyrukkakan, Kuyruksüren, Lokomotifin, Matematiğin, Mesleğinden, Motokaravan, Münasafaten, Münavebeten, Mürşidinden, Müruruzaman, Müstemirren, Mütemadiyen, Nurlandıran, Observasyon, Oluşturulan, Onaylamayan, Oryantasyon, Otojestiyon, Otomatikman, Ölçülebilen, Önemsemeyen, Özsıkıdüzen, Parselasyon, Permütasyon, Pirekateşin, Prediksiyon, Produksiyon, Prodüksiyon, Projeksiyon, Provokasyon, Reanimasyon, Renkgideren, Replikasyon, Restitüsyon, Restorasyon, Revalüasyon, Rezervasyon, Röprezantan, Sarsılmayan, Saynsfikşın, Seçilebilen, Sezdirmeden, Sibernasyon, Sirkengebin, Spekülasyon, Stagflasyon, Stilizasyon, Suppression, Sübvansiyon, Sürtüştüren, Süspansiyon, Şeytanılain, Taçlandıran, Tanınabilen, Taşınamayan, Testosteron, Tiksindiren, Toldıkorgan, Toptancıdan, Trankilizan, Transfüzyon, Translasyon, Transmisyon, Umursamayan, Unutulmadan, Unutulmayan, Uydurmasyon, Ültramodern, Vefalılığın, Yaklaştıran, Yalancıktan, Yaltaklanan, Yanmasından, Yapmacıktan, Yararlıktan, Yaşlılıktan, Yenilebilen, Yeşilzeytin, Yetişebilen, Yetkisinden, Yürüyemeyen, Zaviyenişin, Zindandelen

Bazı N ile biten 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


abdurrahman : rahman
absorpsiyon : emilim
alacakmısın : alcemin
atomizasyon : öğecikleşme
baldırsokan : çiftkanatlıların
beklenmeyen : allah'ın hikmeti, görünmez
bilinemeyen : bellisiz
biyolojinin : hayvan bilimi, hücre bilimi, zooloji
bombardıman : bombalama
cankurtaran : ambülâns, geçiş üstünlüğü, tepe lâmbası
deformasyon : biçimsizleşme, biçim bozulması
dinlenmeden : transit, transit geçmek
distilasyon : damıtma
ekspansiyon : yayılım
entegrasyon : bütünleşme, birleşme, uyum
fındıkkıran : işveli, şuh, fındık
gayrimümkün : olmaz, imkânsız, olamaz, olanaksız
güçlendiren : bay
hızlandıran : enzim
hidrokarbon : hidrokarbür
iyileştiren : müdâvî
kaplanboğan : itboğan
kasılabilen : kasılgan
korunabilen : siper
matematiğin : aritmetik
münasafaten : yarıyarıya
oluşturulan : antropojen
onaylamayan : olumsuz
oryantasyon : yönlendirme
özsıkıdüzen : self-discipline
produksiyon : yapım
sarsılmayan : sarsıntısız
sezdirmeden : çaktırmadan
stilizasyon : biçemleme
sübvansiyon : destekleme
tanınabilen : tanıt

Bazı N ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


başöğretmen :

TDK:
isim İlkokullarda yönetimden sorumlu olan öğretmen, müdür, başmuallim

başpehlivan :
TDK:
isim Birçok pehlivanı yenerek gücünü kabul ettirmiş pehlivan

kalibrasyon :
TDK:
1. isim Ölçümleme
2. Ölçülüleme

N ile biten 11 harfli İlçe isimleri

Çatalzeytin (Kastamonu)
Çamlıhemşin (Rize)
Saray / Van (Van)

N ile biten 11 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Başkaldıran İnsan - Yazar: Albert Camus
Başkaldıran Edebiyat - Yazar: Nedim Gürsel
Başkaldıran Atların Ressamı - Yazar: Yaşar Yılmaz
Başkaldıran Kurşun Kalem - Yazar: Ferhan Şensoy
Hasan Hüseyin Korkmazgil Başkaldıran Dizeler - Yazar: Hatem Türk
Başkaldıran İnsan - Yazar: Albert Camus

Kelime Bulma Motoru