N ile biten 12 harfli kelimeler

Sonunda N harfi bulunan 12 harfli 110 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Abstraksiyon, Aglomerasyon, Aglütinasyon, Ağırlaştıran, Ahmakıslatan, Akreditasyon, Akşam-le-yin, Alacakmışsın, Alışılagelen, Alışılmıştan, Anlaşılmayan, Artikülasyon, Atefleksiyon, Başteknisyen, Bayatiaraban, Beğenilmeyen, Beklenilenin, Bilinmeyenin, Bodoslamadan, Canıgönülden, Canıyürekten, Constitution, Çalışkan-sın, Çalıştırılan, Çobanaldatan, Dejenerasyon, Demodülasyon, Duraksamadan, Duyurulmayan, Düşünülmeyen, Eve-girerken, Fermantasyon, Fermentasyon, Gamaglobülin, Gayrimuayyen, Geliyormusun, Gelmek-sizin, Giyinişinden, Halüsinasyon, Hipotansiyon, Işıklandıran, İdealizasyon, İlgilendiren, İllüstrasyon, İstemeksizin, İstenilmeyen, İşçi-işveren, Kanalizasyon, Kapitülasyon, Kararlamadan, Karıncayiyen, Katlanamayan, Kayırılmayan, Kımıldamadan, Kımıldamayan, Kırkmerdiven, Kodifikasyon, Kolonizasyon, Komplikasyon, Komünikasyon, Konformasyon, Konservasyon, Konsültasyon, Konuşulmayan, Koordinasyon, Koparılmayan, Kullanıcının, Lokalizasyon, Manalandıran, Manipülasyon, Mastürbasyon, Matematisyen, Mavikantaron, Mekanizasyon, Menstrüasyon, Metrolojinin, Metropoliten, Modifikasyon, Motorkaravan, Mütenekkiren, Müteveccihen, Neşelendiren, Obstrüksiyon, Organizasyon, Öksüzdoyuran, Özenmeksizin, Pasifikasyon, Perturbation, Postposition, Prekambriyen, Presbiteryen, Prezantasyon, Radyotelefon, Sallanabilen, Sigortalının, Streptomisin, Substitution, Şaşkınlıktan, Tasalandıran, Tasalanmayan, Tasarımlanan, Tembellikten, Türkmenistan, Utanmaksızın, Vazgeçebilen, Vazgeçemeyen, Yaradılıştan, Yaratılıştan, Yorgunluktan, Yürekliliğin

Bazı N ile biten 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


aglomerasyon : pelet
alacakmışsın : almadığın hayvanı kuyruğundan tutma
artikülasyon : boğumlanma
beğenilmeyen : berbat, evlere şenlik, itici, kabak tadı, kötü, kötü söylemek, tipsiz, yuh çekmek, zevksiz
bilinmeyenin : ön sezi, önsezi
canıgönülden : içtenlikle, canıyürekten
constitution : anayasa, kuruluş, bünye, huy, karakter
çobanaldatan : çobanaldatangillerden, keçisağan, dağ kırlangıcı
dejenerasyon : soysuzlaşma, yozlaşma
duraksamadan : gözü kapalı, tereddütsüz
duyurulmayan : gizli
fermantasyon : mayalanma, tahammür, fermentasyon
fermentasyon : fermantasyon
gelmek-sizin : türemiş zarf
giyinişinden : salak
ışıklandıran : münnevvir
ilgilendiren : ait, raci
istemeksizin : gayri ihtiyari, gayriihtiyarî
işçi-işveren : çalışma ekonomisti
kırkmerdiven : kırk merdiveni
konformasyon : konoluşum
konsültasyon : konsulto, danışım
konuşulmayan : ölü dil
koordinasyon : uyum, eşgüdüm, eş güdüm
lokalizasyon : yerelleştirme

Bazı N ile biten 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


bayatîaraban :

TDK:
bayatiaraban

bodoslamadan :
TDK:
zarf Ön taraftan, baş taraftan

karıncayiyen :
TDK:
isim, hayvan bilimi Karıncayiyengillerden, Avustralya da yaşayan, karıncayla beslenen bir tür memeli, karıncakuşu (Echidna acule ata)

N ile biten 12 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Mastürbasyon İlmi Üzerine - Yazar: Mark Twain
Çağdaş Türkmenistan Öyküsü - Yazar: Hüseyin Su
Eşsiz Hazlar: Mastürbasyon Külliyatı - Yazar: Harry Mathews

Kelime Bulma Motoru