N ile biten 12 harfli kelimeler

Sonunda N harfi bulunan 12 harfli 110 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Abstraksiyon, Aglomerasyon, Aglütinasyon, Ağırlaştıran, Ahmakıslatan, Akreditasyon, Akşam-le-yin, Alacakmışsın, Alışılagelen, Alışılmıştan, Anlaşılmayan, Artikülasyon, Atefleksiyon, Başteknisyen, Bayatiaraban, Beğenilmeyen, Beklenilenin, Bilinmeyenin, Bodoslamadan, Canıgönülden, Canıyürekten, Constitution, Çalışkan-sın, Çalıştırılan, Çobanaldatan, Dejenerasyon, Demodülasyon, Duraksamadan, Duyurulmayan, Düşünülmeyen, Eve-girerken, Fermantasyon, Fermentasyon, Gamaglobülin, Gayrimuayyen, Geliyormusun, Gelmek-sizin, Giyinişinden, Halüsinasyon, Hipotansiyon, Işıklandıran, İdealizasyon, İlgilendiren, İllüstrasyon, İstemeksizin, İstenilmeyen, İşçi-işveren, Kanalizasyon, Kapitülasyon, Kararlamadan, Karıncayiyen, Katlanamayan, Kayırılmayan, Kımıldamadan, Kımıldamayan, Kırkmerdiven, Kodifikasyon, Kolonizasyon, Komplikasyon, Komünikasyon, Konformasyon, Konservasyon, Konsültasyon, Konuşulmayan, Koordinasyon, Koparılmayan, Kullanıcının, Lokalizasyon, Manalandıran, Manipülasyon, Mastürbasyon, Matematisyen, Mavikantaron, Mekanizasyon, Menstrüasyon, Metrolojinin, Metropoliten, Modifikasyon, Motorkaravan, Mütenekkiren, Müteveccihen, Neşelendiren, Obstrüksiyon, Organizasyon, Öksüzdoyuran, Özenmeksizin, Pasifikasyon, Perturbation, Postposition, Prekambriyen, Presbiteryen, Prezantasyon, Radyotelefon, Sallanabilen, Sigortalının, Streptomisin, Substitution, Şaşkınlıktan, Tasalandıran, Tasalanmayan, Tasarımlanan, Tembellikten, Türkmenistan, Utanmaksızın, Vazgeçebilen, Vazgeçemeyen, Yaradılıştan, Yaratılıştan, Yorgunluktan, Yürekliliğin

Bazı N ile biten 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ağırlaştıran : ağırlaştırıcı
akşam-le-yin : türemiş zarf
alacakmışsın : almadığın hayvanı kuyruğundan tutma
alışılmıştan : olağanüstü
beklenilenin : tersine
bilinmeyenin : ön sezi, önsezi
canıgönülden : içtenlikle, canıyürekten
canıyürekten : canıgönülden
çalışkan-sın : ek fiil
çobanaldatan : çobanaldatangillerden, keçisağan, dağ kırlangıcı
fermentasyon : fermantasyon
gamaglobülin : kanda, lenfte
giyinişinden : salak
halüsinasyon : birsam
idealizasyon : ülküleştirme
istemeksizin : gayri ihtiyari, gayriihtiyarî
işçi-işveren : çalışma ekonomisti
kanalizasyon : şebeke, arkdüzen, pislikarkı, alt yapı, lâğım döşemi
kayırılmayan : tavsiyesiz
kodifikasyon : düzenleme
komplikasyon : karışıklık, istenmeyen durum
konformasyon : konoluşum
konservasyon : sakınım
konsültasyon : konsulto, danışım
konuşulmayan : ölü dil
koordinasyon : uyum, eşgüdüm, eş güdüm
koparılmayan : kayış gibi
kullanıcının : bağıntı, yardımlı metin
lokalizasyon : yerelleştirme, yerseme
mastürbasyon : istimna, onanizm
menstrüasyon : adet kanaması
metrolojinin : hukukî metroloji
metropoliten : metro

Bazı N ile biten 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


yaradılıştan :

TDK:
zarf Doğumla beraber, yaradılıştan beri, doğuştan, kudretten, fıtraten, hilkaten
"Kumandan yaradılıştan yumuşak adam. Zorla suratsızlık olmuyor." - M. Ş. Esendal

N ile biten 12 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Duraksamadan Yansıyanlar - Yazar: Cemil Okyay

Kelime Bulma Motoru