N ile biten 13 harfli kelimeler

Sonunda N harfi bulunan 13 harfli 81 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Anlamlandıran, Anlaşılamayan, Aşırıyemekten, Başarılamayan, Beklenilmeyen, Buselikaşiran, Buzdolabından, Büyüklenmeyen, Communication, Çaresizlikten, Damardaraltan, Değerlendiren, Değişmeksizin, Değiştirmeden, Dekompozisyon, Demonstrasyon, Determinasyon, Divanıhümayun, Dokümantasyon, Dramatizasyon, Duygulandıran, Düşünmeksizin, Düşünülemeyen, Emprovizasyon, Engellenmeyen, Geciktirmeden, Göktırmalayan, Hipertansiyon, Homurdanmadan, Hoşlanılmayan, İhsanıhümayun, İsteklendiren, Kalsifikasyon, Kanıtlanmadan, Karbonizasyon, Kaygılandıran, Kederlendiren, Kendiliğinden, Kıvılkesilgen, Kızılkantaron, Klasifikasyon, Kointegrasyon, Konfederasyon, Konfigürasyon, Konsantrasyon, Konsolidasyon, Konstrüksiyon, Kullanılmayan, Mantardoğuran, Modernizasyon, Mührüsüleyman, Nimetlendiren, Nitrogliserin, Nötralizasyon, Nükleoprotein, Otokorelasyon, Özgürleştiren, Pastörizasyon, Peneplanation, Petrifikasyon, Preperception, Projelendiren, Reenkarnasyon, Reprodüksiyon, Röprodüksiyon, Sakinleştiren, Saklamaksızın, Sedimantasyon, Selamünkavlen, Sertifikasyon, Sınıflandıran, Sinirlendiren, Sinyalizasyon, Sosyalizasyon, Stabilizasyon, Stabilization, Sterilizasyon, Şevketibostan, Temizliğinden, Yabaniakdiken, Yıldırımkıran

Bazı N ile biten 13 harfli kelimelerin eş anlamlıları


anlamlandıran : müfessir
anlaşılamayan : düğüm
aşırıyemekten : çatlamak
başarılamayan : başarısız
buzdolabından : sıpırtmak
büyüklenmeyen : kasıntısız, kibirsiz
communication : ortaksama
çaresizlikten : elinden gelmemek
değişmeksizin : tekdüze
değiştirmeden : aynen
demonstrasyon : gösteri
determinasyon : belirlenim, sınırlama
divanıhümayun : padişah divanı
dokümantasyon : belgeleme
düşünmeksizin : bedaheten, ihtiyarsız
düşünülemeyen : akla gelmedik
geciktirmeden : yarından tezi yok
göktırmalayan : gökdelen
homurdanmadan : homurtusuz
hoşlanılmayan : güruh
kanıtlanmadan : varsayım
kaygılandıran : düşündürücü
kederlendiren : müellim
kendiliğinden : bizatihi, hudayinabit, bi-zâtihi, doğal, hodbehot, kendi kendine, otomatik olarak, resen, tabiatıyla, zaten
kıvılkesilgen : elektrolit
klasifikasyon : sınıflama, sınıflandırma
kointegrasyon : eşbütünleşim
konsantrasyon : derişme, yoğunlaşma, dikkat toplaşımı, derişiklik
konsolidasyon : tahkim
konstrüksiyon : yapma, yapım
nimetlendiren : mün'im
özgürleştiren : sosyal hizmet uzmanı
peneplanation : yontuklaşma

Bazı N ile biten 13 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


nötralizasyon :

TDK:
isim, felsefe, kimya Yansızlaştırma

N ile biten 13 harfli İlçe isimleri

Edremit / Van (Van)

Kelime Bulma Motoru