N ile biten 13 harfli kelimeler

Sonunda N harfi bulunan 13 harfli 81 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Anlamlandıran, Anlaşılamayan, Aşırıyemekten, Başarılamayan, Beklenilmeyen, Buselikaşiran, Buzdolabından, Büyüklenmeyen, Communication, Çaresizlikten, Damardaraltan, Değerlendiren, Değişmeksizin, Değiştirmeden, Dekompozisyon, Demonstrasyon, Determinasyon, Divanıhümayun, Dokümantasyon, Dramatizasyon, Duygulandıran, Düşünmeksizin, Düşünülemeyen, Emprovizasyon, Engellenmeyen, Geciktirmeden, Göktırmalayan, Hipertansiyon, Homurdanmadan, Hoşlanılmayan, İhsanıhümayun, İsteklendiren, Kalsifikasyon, Kanıtlanmadan, Karbonizasyon, Kaygılandıran, Kederlendiren, Kendiliğinden, Kıvılkesilgen, Kızılkantaron, Klasifikasyon, Kointegrasyon, Konfederasyon, Konfigürasyon, Konsantrasyon, Konsolidasyon, Konstrüksiyon, Kullanılmayan, Mantardoğuran, Modernizasyon, Mührüsüleyman, Nimetlendiren, Nitrogliserin, Nötralizasyon, Nükleoprotein, Otokorelasyon, Özgürleştiren, Pastörizasyon, Peneplanation, Petrifikasyon, Preperception, Projelendiren, Reenkarnasyon, Reprodüksiyon, Röprodüksiyon, Sakinleştiren, Saklamaksızın, Sedimantasyon, Selamünkavlen, Sertifikasyon, Sınıflandıran, Sinirlendiren, Sinyalizasyon, Sosyalizasyon, Stabilizasyon, Stabilization, Sterilizasyon, Şevketibostan, Temizliğinden, Yabaniakdiken, Yıldırımkıran

Bazı N ile biten 13 harfli kelimelerin eş anlamlıları


anlamlandıran : müfessir
başarılamayan : başarısız
beklenilmeyen : sürpriz, zıppadak
büyüklenmeyen : kasıntısız, kibirsiz
communication : ortaksama
değişmeksizin : tekdüze
değiştirmeden : aynen
dekompozisyon : bozunma
demonstrasyon : gösteri
divanıhümayun : padişah divanı
dokümantasyon : belgeleme
dramatizasyon : oyunlaştırma
düşünülemeyen : akla gelmedik
emprovizasyon : birdenbire, doğaçlama, doğmaca
engellenmeyen : özgür
geciktirmeden : yarından tezi yok
göktırmalayan : gökdelen
homurdanmadan : homurtusuz
hoşlanılmayan : güruh
kıvılkesilgen : elektrolit
kızılkantaron : kızılkantarongiller
klasifikasyon : sınıflama, sınıflandırma
kointegrasyon : eşbütünleşim
konfigürasyon : yapılandırma, konbiçim
konsolidasyon : tahkim
modernizasyon : modernleşmek
otokorelasyon : ardışık bağımlılık
özgürleştiren : sosyal hizmet uzmanı
pastörizasyon : süt, bira
peneplanation : yontuklaşma
petrifikasyon : taşlaşma
projelendiren : ağaç işleri endüstri mühendisi
reenkarnasyon : tenasuh, tenasüh, ruh göçü
reprodüksiyon : çoğaltma, röprodüksiyon
röprodüksiyon : çoğaltma, reprodüksiyon
sakinleştiren : yatıştırıcı
saklamaksızın : açık açık
selâmünkavlen : inme, felç

Bazı N ile biten 13 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


determinasyon :

TDK:
isim, felsefe Belirlenim

kendiliğinden :
TDK:
1. sıfat, bitki bilimi İnsan eliyle ekilmeden yetişen, hudayinabit
2. sıfat, fizik İradesiz olarak gerçekleşen (hareket), spontane
"Kalbin, atardamarların hareketi kendiliğindendir."
3. sıfat, toplum bilimi Dış etkilerin zorlaması olmadan iç sebeplerle oluşan
4. zarf (ke ndiliğinden) Başka şeylerin etkisi olmaksızın, kendi kendine, bizatihi
"Soluduğum duman havaya karışırken aniden, kendiliğinden, küçük, bit kadar küçücük bir fikir geldi aklıma." - E. Şafak

N ile biten 13 harfli İlçe isimleri

Edremit / Van (Van)

N ile biten 13 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Reenkarnasyon Kulübü - Yazar: Kaan Arslanoğlu

Kelime Bulma Motoru