N ile biten 13 harfli kelimeler

Sonunda N harfi bulunan 13 harfli 81 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Anlamlandıran, Anlaşılamayan, Aşırıyemekten, Başarılamayan, Beklenilmeyen, Buselikaşiran, Buzdolabından, Büyüklenmeyen, Communication, Çaresizlikten, Damardaraltan, Değerlendiren, Değişmeksizin, Değiştirmeden, Dekompozisyon, Demonstrasyon, Determinasyon, Divanıhümayun, Dokümantasyon, Dramatizasyon, Duygulandıran, Düşünmeksizin, Düşünülemeyen, Emprovizasyon, Engellenmeyen, Geciktirmeden, Göktırmalayan, Hipertansiyon, Homurdanmadan, Hoşlanılmayan, İhsanıhümayun, İsteklendiren, Kalsifikasyon, Kanıtlanmadan, Karbonizasyon, Kaygılandıran, Kederlendiren, Kendiliğinden, Kıvılkesilgen, Kızılkantaron, Klasifikasyon, Kointegrasyon, Konfederasyon, Konfigürasyon, Konsantrasyon, Konsolidasyon, Konstrüksiyon, Kullanılmayan, Mantardoğuran, Modernizasyon, Mührüsüleyman, Nimetlendiren, Nitrogliserin, Nötralizasyon, Nükleoprotein, Otokorelasyon, Özgürleştiren, Pastörizasyon, Peneplanation, Petrifikasyon, Preperception, Projelendiren, Reenkarnasyon, Reprodüksiyon, Röprodüksiyon, Sakinleştiren, Saklamaksızın, Sedimantasyon, Selamünkavlen, Sertifikasyon, Sınıflandıran, Sinirlendiren, Sinyalizasyon, Sosyalizasyon, Stabilizasyon, Stabilization, Sterilizasyon, Şevketibostan, Temizliğinden, Yabaniakdiken, Yıldırımkıran

Bazı N ile biten 13 harfli kelimelerin eş anlamlıları


anlamlandıran : müfessir
anlaşılamayan : düğüm
aşırıyemekten : çatlamak
buzdolabından : sıpırtmak
büyüklenmeyen : kasıntısız, kibirsiz
değerlendiren : ebe, eleştirmen, muhabir, sistem değerlendirmeci
dekompozisyon : bozunma
determinasyon : belirlenim, sınırlama
divanıhümayun : padişah divanı
dramatizasyon : oyunlaştırma
emprovizasyon : birdenbire, doğaçlama, doğmaca
engellenmeyen : özgür
göktırmalayan : gökdelen
homurdanmadan : homurtusuz
hoşlanılmayan : güruh
isteklendiren : teşvikçi
kanıtlanmadan : varsayım
kederlendiren : müellim
kendiliğinden : bizatihi, hudayinabit, bi-zâtihi, doğal, hodbehot, kendi kendine, otomatik olarak, resen, tabiatıyla, zaten
klasifikasyon : sınıflama, sınıflandırma
kointegrasyon : eşbütünleşim
konfederasyon : genbirlik, üstbirlik
konsantrasyon : derişme, yoğunlaşma, dikkat toplaşımı, derişiklik
konsolidasyon : tahkim
nötralizasyon : etkisizleştirme, yansızlaştırma
otokorelasyon : ardışık bağımlılık
özgürleştiren : sosyal hizmet uzmanı
peneplanation : yontuklaşma

Bazı N ile biten 13 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


mührüsüleyman :

TDK:
isim, bitki bilimi Kuzey Anadolu da orman ve çalılıklar altında bulunan, 30-80 santimetre yüksekliğinde, tüysüz, çok yıllık ve otsu bir bitki (Polygonatum multiflorum)

yıldırımkıran :
TDK:
isim Yıldırımsavar

N ile biten 13 harfli İlçe isimleri

Edremit / Van (Van)

N ile biten 13 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yoksa Kendiliğinden Mi - Yazar: Mehlika

Kelime Bulma Motoru